Marathi govt jobs   »   Van Vibhag Bharti   »   वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023, सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण तपासा

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: महाराष्ट्र राज्य वन विभागाने TCS मार्फत सर्वेक्षक पदाची परीक्षा दिनांक 31 जुलै 2023 रोजी सकाळच्या शिफ्ट मध्ये यशस्वीरीत्या घेतली. सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेला गेलेल्या उमेदवारांच्या मिलाल्याल्या प्रतिसादानुसार परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात आपण 31 जुलै 2023 रोजी झालेल्या सर्वेक्षक पदाच्या वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 विस्तृत स्वरुपात पाहणार आहोत. ज्यात विषयवार चांगले प्रयत्न, एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती दिली आहे.

वन विभाग प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 या लेखात आपण सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी, परीक्षेत कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचरण्यात आले होते याबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. सर्वेक्षक पदाच्या वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग वन विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव वन विभाग भरती 2023
लेखाचे नाव वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023
पदाचे नाव

सर्वेक्षक

वन विभाग सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेची तारीख 2023 31 जुलै 2023
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
परीक्षेचा कालावधी 02 तास
एकूण गुण 120
अधिकृत संकेतस्थळ www.mahaforest.gov.in

वन विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 (सर्वेक्षक)

वन विभाग भरती परीक्षा 2023 अंतर्गत सर्वेक्षक पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची होती. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर एकूण 60 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 02 तास (120 मिनिटे)
2 इंग्रजी भाषा 15 30
3 सामान्य ज्ञान 15 30
4 बौद्धिक चाचणी 15 30
एकूण 60 120  

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट

सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते माध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे. गुड अटेंम्ट म्हणजे कट ऑफ नाही. गुड अटेंम्ट म्हणजे अश्या बरोबर प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे आपण परीक्षेचा कट ऑफ क्लिअर करू शकतो

अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 13-14 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 12-13 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  12-13 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 12-13 सोपी ते मध्यम
एकूण 49-53 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 15 याप्रमाणे 60 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांची विषयानुसार वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: मराठी विषयाचे विश्लेषण

सर्वेक्षक पदासाठी घेण्यात आलेल्या वन विभाग परीक्षा 2023 मध्ये मराठी विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, काळ, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
शब्दांच्या जाती 03
समानार्थी शब्द 01
विरुद्धार्थी शब्द 01
प्रयोग 01
म्हणी व वाक्प्रचार 03
समास 02
पुस्तके व लेखक 01
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द 01
अलंकार (उपमेय आणि उत्पेक्षा अलंकार) 02
एकूण 15

वन विभाग सर्वेक्षक परीक्षा विश्लेषण 2023: इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

वन विभाग भरती परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Parts of Speech, Parajumble, Sentence rearrangement, Error detection, Incorrect spelling यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Parts of Speech 02
Article 01
Sentence Rearrangement 04
One Word Substitution 03
Synonyms 02
Antonyms 01
Ideom and Pharases 02
Total 15

वन विभाग सर्वेक्षक परीक्षा विश्लेषण 2023: सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 03
भूगोल 05
विज्ञान 02
स्टॅटिक जी.के 05
एकूण  15

सामान्य ज्ञान विषयात आलेले प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे

  • अफगाणिस्थान व ब्रिटन यांच्यात ड्युरंट रेषेसंदर्भात करार कोणत्या वर्षी करण्यात आला होता?
  • धरणावर एक प्रश्न विचारण्यात आला होता.
  • बंगालचा गव्हर्नर भारताचा गव्हर्नर कधी झाला?
  • ईशान्य राज्यातील नृत्यावर दोन प्रश्न विचारण्यात आले होते.
  • अलकनंदा आणि देवप्रयाग या नद्यांचा संगम कोठे झाला?
  • नाबार्डचे डिजिटलायझेशन कधी झाले?
  • हेमिस मठ कोणत्या राज्यात आहे?

वन विभाग सर्वेक्षक परीक्षा विश्लेषण 2023: बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

वन विभाग भरती परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने कोडी, अक्षरमाला, नातेसंबंध, आकृत्या पूर्ण करणे आणि जोड्या जुळवणे या घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

विषय प्रश्न संख्या
कोडी 02
सांकेतिक भाषा 01
बैठक व्यवस्था 02
अक्षरमाला 05
संख्यामाला 01
आकृत्या मोजणे 01
नातेसंबंध 02
आकृत्यावरील प्रश्न 01
एकूण 15
Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

वन विभाग भरती 2023 शी संबंधित इतर लेख
वन विभाग अभ्यासक्रम 2023 वन विभाग मॉक लिंक 2023
वन विभाग प्रवेशपत्र 2023 वन विभाग परीक्षेची तारीख 2023
वन विभाग मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका वन विभाग भरती रिक्त पदे 2023
वन विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 वन विभाग वेतन 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Maharashtra Test Mate
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

वन विभाग परीक्षा 2023 अंतर्गत सर्वेक्षक पदाची परीक्षा कधी झाली?

वन विभाग परीक्षा 2023 अंतर्गत सर्वेक्षक पदाची परीक्षा 31 जुलै 2023 रोजी झाली.

सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती.

वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 मी कुठे पाहू शकतो?

या लेखात वन विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 विस्तृत स्वरुपात दिले आहे.

वन विभाग परीक्षा 2023 मधील सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट किती आहे?

वन विभाग परीक्षा 2023 मधील सर्वेक्षक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट 49-53 आहेत.