Marathi govt jobs   »   Maharashtra Excise Department Recruitment 2023   »   राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम...

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023, पदानुसार परीक्षेचे स्वरूप व अभ्यासक्रम तपासा

Table of Contents

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023: राज्य उत्पादन शुल्क भरती तयारी करतांना आपणास राज्य उत्पादन शुल्क भरती अभ्यासक्रम 2023 बद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच आपण आपल्या अभ्यासाला योग्य दिशा देऊ शकतो. जवान आणि जवान-नि-वाहनचालक पदाची पहिले ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात येणार आहे त्यानंतर त्यांची शारीरिक (मैदानी) चाचणी घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे लघुलेखक व लघुटंकलेखक पदाची लेखी परीक्षा व नंतर कौशल्य चाचणी घेण्यात येईल. आज या लेखात आपण पदानुसार राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 आणि परीक्षेचे स्वरूप  याबद्दल सविस्तर पाहणार आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिसूचना

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक उमेदवाराला राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपल्याला चांगले यश मिळू शकते. राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 बद्दल संक्षिप्त माहिती खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम
विभाग राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023
पदांची नावे
 • जवान
 • जवान-नि-वाहनचालक
 • लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
 • लघुटंकलेखक
 • चपराशी
एकूण रिक्त पदे 512
लेखाचे नाव राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023
लेख तुम्हाला काय प्रदान करतो परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप
निवड प्रक्रिया
 • ऑनलाईन परीक्षा
 • शारीरिक चाचणी किंवा कौशल्य चाचणी (पदानुसार वेगवेगळी)
 • मोटार वाहन चालवणे (फक्त जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी)
अधिकृत संकेतस्थळ www.stateexcise.maharashtra.gov.in

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 परीक्षेचे टप्पे

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान, जवान-नि-वाहनचालक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुटंकलेखक आणि चपराशी या संवर्गातील रिक्त पदांची भरती होणार असून पदानुसार परीक्षेचे टप्पे खाली देण्यात आले आहे.

पदाचे नाव टप्पे एकूण गुण इतर माहिती
जवान आणि जवान-नि-वाहनचालक
 • लेखी परीक्षा (120 गुण)
 • शारीरक चाचणी / मैदानी चाचणी (80 गुण)
 • हलके व जड वाहन चालवणे (फक्त जवान-नि-वाहनचालक पदासाठी)
200 गुण
 • शारीरक चाचणी / मैदानी चाचणी साठी लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण 1:10 प्रमाणात उमेदवारांना बोलावण्यात येईल
 • हलके व जड वाहन चालवणे ही फक्त अहर्ताकारी परीक्षा आहे.
लाघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुटंकलेखक
 • लेखी परीक्षा (120 गुण)
 • लघुलेखन कौशल्य चाचणी (80 गुण)
200 गुण
 • लघुलेखन कौशल्य चाचणी साठी लेखी परीक्षेतील उत्तीर्ण 1:10 प्रमाणात उमेदवारांना बोलावण्यात येईल
चपराशी
 • लेखी परीक्षा (200 गुण)
200 गुण
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 टेस्ट सिरीज
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 टेस्ट सिरीज

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम आणि परीक्षेचे स्वरूप 2023

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत एकूण 512 रिक्त पदांची भरती केल्या जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार आता पहिले ऑनलाईन परीक्षा होणार असून रिक्त पदाच्या 1:10 या प्रमाणत सर्व उत्तीर्ण विध्यार्थ्यांना मैदानी चाचणी / कौशल्य चाचणी साठी बोलावण्यात येईल या लेखात आपण राज्य उत्पादन शुल्क भरतीचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप पाहणार आहे. सोबतच सर्व विषयातील महत्वाचे Topic सुद्धा या लेखात देण्यात आले आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल

Maharashtra Excise Recruitment 2023 Batch by Adda247 Marathi
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 बॅच

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023 (जवान, लघुलेखक व लघुटंकलेखक)

जवान, लघुलेखक व लघुटंकलेखक या पदासाठी पहिले लेखी परीक्षा व त्यानंतर शारीरिक चाचणी / लघुलेखन चाचणी घेण्यात येणार आहे. राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023 खालीलप्रमाणे आहे.

टप्पा 1: लेखी परीक्षा

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान लघुलेखक व लघुटंकलेखक पदाची पहिले ऑनलाईन लेखी परीक्षा व त्यानंतर एकूण 80 गुणांसाठी जवान पदासाठी 1:10 या प्रमाणात शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे आणि 80 गुणांसाठी लघुलेखक व लघुटंकलेखक या पदासाठी 1:10 या प्रमाणात लघुलेखन चाचणीसाठी बोलावण्यात येणार आहे. सदर पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून यात बुद्धिमापन चाचणी, सामान्य ज्ञान, मराठी व इंग्रजी या विषयावर प्रत्येकी 30 प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 गुणांसाठी) विचारल्या जाणार आहे.

विषयाचे नाव एकूण प्रश्न एकूण गुण परीक्षेचे माध्यम कालावधी
बुद्धिमापन चाचणी 30 30 मराठी व इंग्रजी 1 तास 30 मिनिटे
सामान्य ज्ञान 30 30 मराठी व इंग्रजी
मराठी 30 30 मराठी
इंग्रजी 30 30 इंग्रजी
एकूण 120 120
 • लेखी परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची असेल.
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (1/4) निगेटिव्ह मार्किंग राहणार आहे.
 • उमेदवारांना 1 तास 30 मिनिटे (90 मिनिटे) एवढा कालावधी असेल
 • परीक्षेचा दर्जा हा माध्यमिक शाळांत परीक्षेएवढा असेल.
 • बुद्धिमापन चाचणी व सामान्य ज्ञान हे विषय दोन्ही मराठी व इंग्रजी भाषेतून असतील.
 • उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवारांना किमान 45% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

टप्पा 2: शारीरिक चाचणी

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान पुरुष उमेदवारांसाठी मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी मधील क्रिया व त्यांचे गुण खाली देण्यात आले आहे.

शारीरिक चाचणी (पुरुष)
1.5 किमी धावणे 30 गुण
100 मीटर धावणे 30 गुण
गोळाफेक 20 गुण
एकूण गुण 80 गुण

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान महिला उमेदवारांसाठी मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी मधील क्रिया व त्यांचे गुण खाली देण्यात आले आहे.

शारीरिक चाचणी (महिला)
1 किमी धावणे 30 गुण
100 मीटर धावणे 30 गुण
गोळाफेक 20 गुण
एकूण गुण 80 गुण
Maharashtra Excise Recruitment 2023 Batch by Adda247 Marathi
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 बॅच

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023 (जवान-नि-वाहनचालक)

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान-नि-वाहनचालक पदाची पहिले ऑनलाईन लेखी परीक्षा व त्यानंतर 1:10 या प्रमाणात शारीरिक चाचणी / मैदानी चाचणी घेण्यात येणार आहे. जवान-नि-वाहनचालक पदाची परीक्षा एकूण 120 गुणांची होणार असून यात बुद्धिमापन चाचणी, सामान्य ज्ञान, मराठी व इंग्रजी या विषयावर प्रत्येकी 30 प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 गुणांसाठी) विचारल्या जाणार आहे. जवान-नि-वाहनचालक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खाली प्रदान करण्यात आले आहे. त्यानंतर या उमेदवारांची हलके व जड वाहन चालवणे ही फक्त अहर्ताकारी परीक्षा आहे.

टप्पा 1: लेखी परीक्षा

जवान आणि जवान-नि-वाहनचालक पदाची पहिले ऑनलाईन लेखी परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

विषयाचे नाव एकूण प्रश्न एकूण गुण परीक्षेचे माध्यम कालावधी
बुद्धिमापन चाचणी 30 30 मराठी व इंग्रजी 1 तास 30 मिनिटे
सामान्य ज्ञान 30 30 मराठी व इंग्रजी
मराठी 30 30 मराठी
इंग्रजी 30 30 इंग्रजी
एकूण 120 120

नोट:

 • लेखी परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची असेल.
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (1/4) निगेटिव्ह मार्किंग राहणार आहे.
 • उमेदवारांना 1 तास 30 मिनिटे (90 मिनिटे) एवढा कालावधी असेल
 • परीक्षेचा दर्जा हा सर्वसाधारण शैक्षणिक अहार्तेनुसार परीक्षेएवढा असेल.
 • बुद्धिमापन चाचणी व सामान्य ज्ञान हे विषय दोन्ही मराठी व इंग्रजी भाषेतून असतील.
 • उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवारांना किमान 45% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.

टप्पा 2: मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान-नि-वाहनचालक पुरुष उमेदवारांसाठी मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी मधील क्रिया व त्यांचे गुण खाली देण्यात आले आहे.

शारीरिक चाचणी (पुरुष)
1.5 किमी धावणे 30 गुण
100 मीटर धावणे 30 गुण
गोळाफेक 20 गुण
एकूण गुण 80 गुण

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान-नि-वाहनचालक महिला उमेदवारांसाठी मैदानी चाचणी / शारीरिक चाचणी मधील क्रिया व त्यांचे गुण खाली देण्यात आले आहे.

शारीरिक चाचणी (महिला)
1 किमी धावणे 30 गुण
100 मीटर धावणे 30 गुण
गोळाफेक 20 गुण
एकूण गुण 80 गुण

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023 (चपराशी)

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत चपराशी या पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेण्यात येणार आहे. बुद्धिमापन चाचणी, सामान्य ज्ञान, मराठी व इंग्रजी या विषयावर प्रत्येकी 50 प्रश्न याप्रमाणे एकूण 200 प्रश्न विचारल्या जाणार आहेत. चपराशी पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

विषयाचे नाव एकूण प्रश्न एकूण गुण परीक्षेचे माध्यम कालावधी
बुद्धिमापन चाचणी 50 50 मराठी व इंग्रजी 02 तास
सामान्य ज्ञान 50 50 मराठी व इंग्रजी
मराठी 50 50 मराठी
इंग्रजी 50 50 इंग्रजी
एकूण 200 200
 • लेखी परीक्षा ही वस्तुनिष्ठ स्वरुपाची असेल.
 • परीक्षेत एक चतुर्थांश (1/4) निगेटिव्ह मार्किंग राहणार आहे.
 • उमेदवारांना 2 तास एवढा कालावधी असेल
 • परीक्षेचा दर्जा हा माध्यमिक शाळांत परीक्षेएवढा असेल.
 • बुद्धिमापन चाचणी व सामान्य ज्ञान हे विषय दोन्ही मराठी व इंग्रजी भाषेतून असतील.
 • उत्तीर्ण होण्यासाठी उमेदवारांना किमान 45% गुण मिळवणे आवश्यक आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 टेस्ट सिरीज
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 टेस्ट सिरीज

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिसूचनेत राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 जाहीर झाला आहे. सर्व विषयातील घटक व उपघटक खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

विषयाचे नाव घटक व उपघटक
बुद्धिमापन चाचणी उमेदवार किती लवकर व अचूकपणे विचार करु शकतो याचा अंदाज घेण्याच्या दृष्टीने सदर प्रश्न विचारण्यात येतील.
सामान्य ज्ञान महाराष्ट्राचा भूगोल, भारताचा भूगोल, आधुनिक भारताचा इतिहास महाराष्ट्राच्या विशेष संदर्भासह, नागरीकशास्त्र, विज्ञान व चालू घडामोडी
मराठी सर्वसामान्य शब्दसंग्रह, वाक्यरचना, व्याकरण, म्हणी व वाक्प्रचार यांचा अर्थ, वाक्यात उपयोग तसेच उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
इंग्रजी Common vocabulary, Sentence structure, Grammar, Use of Idioms & Phrases and their meaning, and Comprehension of passage
श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बँक हिंगोली भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

इतर सरळसेवा परीक्षेचा अभ्यासक्रम
जिल्हा परिषद भरती अभ्यासक्रम 2023  ग्रामसेवक भरती अभ्यासक्रम 2023
DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 महाराष्ट्र नगर परिषद परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023
SSC CGL अभ्यासक्रम 2023 तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023
PCMC भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 महाराष्ट्र पोलीस भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Maharashtra Excise Recruitment 2023 Batch by Adda247 Marathi
राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 बॅच

Sharing is caring!

FAQs

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 जाहीर झाला का?

होय, राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023 जाहीर झाला.

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे टप्पे काय आहेत?

राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान आणि जवान-नि-वाहनचालक पदाची लेखी परीक्षा व मैदानी चाचणी होणार आहे. तर लघुलेखक आणि लघुटंकलेखक पदाची लेखी परीक्षा व लघुलेखन कौशल्य चाचणी होणार आहे. चपराशी पदाची फक्त लेखी परीक्षा होणार आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023 मी कोठे पाहू शकतो?

पदानुसार राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचे स्वरूप 2023 या लेखात सविस्तर स्वरुपात दिले आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग (नकारात्मक गुणांकन पद्धती) आहे का?

होय, राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेत एक चतुर्थांश (1/4) निगेटिव्ह मार्किंग (नकारात्मक गुणांकन पद्धती) आहे.