Marathi govt jobs   »   Exam Syllabus   »   Zilha Parishad various post syllabus

Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus and Pattern 2022 | महाराष्ट्र ZP भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप 2022

Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus: Maharashtra Government gives update on Maharashtra ZP Bharti 2022 i.e Maharashtra ZP Bharti Exam now conducted by JIlha Nivad Samiti on district level. Maharashtra ZP Bharti 2022 exam dates will be announced soon. In this article, you will get a detailed Maharashtra ZP Bharti Syllabus and Exam Pattern.

Maharashtra ZP Bharti Syllabus and Exam Pattern
Exam Maharashtra ZP Bharti 2022
Total Vacancy 10000
Location All Over Maharashtra
Article Name Maharashtra ZP Bharti Syllabus and Exam Pattern

Maharashtra ZP Bharti Syllabus and Exam Pattern

Maharashtra ZP Bharti Syllabus and Exam Pattern: महाराष्ट्र जिल्हा परिषद भरती बाबत महाराष्ट्र शासनाने 10 मे 2022 रोजी नवीन शासन निर्णय जाहीर करून जिल्हा परिषद भरती संदर्भात update (Maharashtra ZP Bharti 2022 Update) दिला आहे. मार्च, 2019 च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क पदांची भरती होणार आहे. एकूण 10000 पेक्षा अधिक पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या लेखात आपण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद भरती 2022 अंतर्गत सर्व भरती पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षेचे स्वरूप (Exam Pattern) आणि परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) पाहणार आहे.

Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus and Pattern | महाराष्ट्र ZP भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप

Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus and Pattern:  माहे मार्च, 2019 च्या जाहिरातीनुसार जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क संवर्गातील पदे भरण्यात येणार आहे. ज्यात फार्मासिस्ट, आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्य पर्यवेक्षक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांचा समावेश आहे. परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) व स्वरूप माहिती असल्यास आपल्या अभ्यासाला एक योग्य दिशा मिळते. या सर्व पदांचा सविस्तर परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) आपण आज पाहणार आहोत.

Maharashtra ZP Bharti 2021 Exam Pattern and Syllabus_40.1
Adda247 Marathi App

Maharashtra ZP Bharti 2022 Update, New GR Released

Maharashtra Zilha Parishad Mega Bharti 2022 Important Dates | महाराष्ट्र जिल्हा परिषद मेगा भरती 2022 महत्वाच्या तारखा

Maharashtra Zilha Parishad Bharti 22 Important Dates:  खाली दिलेल्या टेबलमध्ये Maharashtra ZP Bharti 2022 च्या सर्व महत्वाच्या तारखा दिल्या आहेत. त्या तुम्ही तपासू शकता.

Maharashtra ZP Bharti 2022: Important Dates
Events Date
जिल्हा परिषद नोंदणी प्रक्रिया सुरु तारीख (Start Date of Online Registration) 1 सप्टेंबर 2021

3 ऑक्टोबर 2021

जिल्हा परिषद ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 21 सप्टेंबर 2021

10 ऑक्टोबर 2021

2019 मध्ये ज्यांनी अर्ज केले त्याना युझर आईडी मिळवण्याची सुरवात दिनांक (The start date for those who applied in 2019 to get a user ID) 1 सप्टेंबर 2021
2019 मध्ये ज्यांनी अर्ज केले त्याना युझर आईडी मिळवण्याची शेवट दिनांक (The Last date for those who applied in 2019 to get a user ID) 21 सप्टेंबर 2021
 Maharashtra ZP Bharti 2022 Update 10 मे 2022
प्रवेशपत्र डाऊनलोडकरण्याची  तारीख  (Date to download Hall Ticket) परीक्षेच्या एक आठवडा आधी
परीक्षेची तारीख (Date of exam) 16 व 17 ऑक्टोबर 2021

लवकरच जाहीर करण्यात येईल

Maharashtra ZP Bharti Exam Pattern | जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे स्वरूप 

Maharashtra ZP Bharti Exam Pattern: जिल्हा परिषद मेगा भरती 2022 अंतर्गत फार्मासिस्ट, आरोग्य कर्मचारी, आरोग्य पर्यवेक्षक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांसाठी होणाऱ्या परीक्षेचे स्वरूप (Maharashtra ZP Bharti Exam Pattern) खालील तक्त्यात दिलेले आहे

In Marathi

अ.क्र. विषय  प्रश्नाची संख्या गुण  माध्यम
1 English 15 30 English
2 मराठी 15 30 मराठी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 English व मराठी
4 तर्कक्षमता आणि अनुमानात्मक चाचणी 15 30 English व मराठी
5 तांत्रिक विषय 40 80 English / English व मराठी
  Total 100 200  
 • आरोग्य सेवक, आरोग्य सेविका व आरोग्य सेवक (हंगामी फवारणी) या पदासाठी तांत्रिक विषय हा इंग्रजी व मराठी दोन्ही माध्यमात राहील
 • औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक व प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांसाठी तांत्रिक विषय हा इंग्रजी माध्यमात राहील
 • गट क पदांकरीता एकूण 100 प्रश्न असतील व प्रत्येक प्रश्नाला 2 मार्क याप्रमाणे 200 मार्कांची परीक्षा राहील.
 • ही परीक्षा offline की online याबद्दल लवकरच कळवण्यात येईल.
 • तांत्रिक संवर्गातील  पदांकरिता  मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयांवरील एकूण 60 प्रश्न राहतील व तांत्रिक विषयावर 40 प्रश्न राहतील. 
 • परीक्षेचा कालावधी 2 तास असेल.
 • परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग राहणार नाही.

In English

S.N. Subject Que. No. Marks Medium
1 English 15 30 English
2 मराठी 15 30 मराठी
3 General knowledge 15 30 English व मराठी
4 Reasoning and Maths 15 30 English व मराठी
5 Technial Subject 40 80 English / English व मराठी
  Total 100 200  

 Note

 • The technical subject for the post of Health Worker, Health Worker, and Health Worker (Seasonal Spray) will be in both English and Marathi medium.
 • The technical subject for the posts of Pharmacist, Health Supervisor and Laboratory Technician will be in the English medium
 • There will be a total of 100 questions for Group C posts and each question will have 200 marks as 2 marks.
 • Will be informed soon whether this exam is offline or online.
 • There will be a total of 60 questions on the subjects of Marathi, English, General
 • Knowledge and Intellectual Test and 40 questions on the subject of Technical.
 • The duration of the exam will be 2 hours.
 • There will be no negative marking in the exam.

Maharashtra ZP Vacancy 2022

Maharashtra ZP Bharti 2022 Syllabus of Different Posts | महाराष्ट्र जि. प. आरोग्य विभागात विविध पदांचा अभ्यासक्रम

Maharashtra ZP Syllabus of Different Posts: जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाशी संबंधीत गट-क संवर्गातील पदे भरण्यात येणार असून या पदांमध्ये फार्मासिस्ट, आरोग्य कर्मचारी आणि आरोग्य पर्यवेक्षक आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांचा समावेश आहे. ज्याचा संपूर्ण अभ्यासक्रम (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) खाली देण्यात आले आहे.

Maharashtra ZP Syllabus of Health Workers | आरोग्य कर्मचारी पदांचा अभ्यासक्रम

Maharashtra ZP Syllabus of Health Workers: आरोग्य कर्मचारी (आरोग्य सेवक/ आरोग्य सेविका/ आरोग्य सेवक-हंगामी फवारणी) या पदांचा संपूर्ण अभ्यासक्रम (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) खाली देण्यात आले आहे.

अ क्र विषय तपशील
1 English Grammar (Synonyms, Autonyms, Spelling, Punctuation, Tense
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and there meaning, Expressions)
Fill in the blanks in sentence
Simple Sentence structure,
2 मराठी मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
प्रसिद्ध पुस्‍तके आवण लेखक
3 सामान्य ज्ञान
इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, खेळ व क्रीडा, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहितीचा अधिकार, माहिती तंत्रज्ञान
4 Logical Ability Aptitude Test
Basic Arithmetic Knowledge
Mathematics (Numeric, Algebra, Geometry, Statistic)
General Science (Physics, Chemistry, Biology and Environment Science.
5 Subject Related Knowledge General Information of Diseases -Vector borne & Water borne Diseases
Treatment- Vector borne & Water borne Diseases
Prevention / Precaution / Control about Diseases- Vector borne & Water borne Diseases
Surveillance ability, Monitoring, Preventive Measures, of all Vector & Waterborne diseases

Maharashtra ZP Syllabus of Laboratory Technician | प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदाचा अभ्यासक्रम

Maharashtra ZP Syllabus of Laboratory Technician: प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पदांचा संपूर्ण अभ्यासक्रम  (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) खाली देण्यात आले आहे.

अ क्र विषय तपशील
1 English Grammar (Synonyms, Autonyms, Spelling, Punctuation, Tense
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Fill in the blanks in the sentence
Simple Sentence structure,
2 मराठी मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
प्रसिद्ध पुस्‍तके आवण लेखक
3 सामान्य ज्ञान
इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, खेळ व क्रीडा, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहितीचा अधिकार, माहिती तंत्रज्ञान
4 Logical Ability Aptitude Test
Basic Arithmetic Knowledge
Mathematics (Numeric, Algebra, Geometry, Statistic)
General Science (Physics, Chemistry, Biology, and Environment Science.
5 Subject Related Knowledge General Information of Diseases Parasitological, Bacteriology, Hematology,
and Virology of Malaria, Filaria, Dengue, Chikungunya, Lepto, Zika, Swine Flu..etc
Treatment-related to Malaria & Filaria
Laboratory Operating Procedure of all Vector-borne diseases
Food and Dairy Microbiology, Fermentation Technology, Medical Microbiology

Maharashtra ZP Syllabus of Health Supervisor, Pharmacist | आरोग्य पर्यवेक्षक, फार्मासिस्ट पदाचा अभ्यासक्रम

Maharashtra ZP Syllabus of Health Supervisor, Pharmacist: आरोग्य पर्यवेक्षक, फार्मासिस्ट या पदांचा संपूर्ण अभ्यासक्रम (Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus) खाली देण्यात आले आहे.

अ क्र विषय तपशील
1 English Grammar (Synonyms, Autonyms, Spelling, Punctuation, Tense
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Fill in the blanks in the sentence
Simple Sentence structure,
2 मराठी मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह
प्रसिद्ध पुस्‍तके आवण लेखक
3 सामान्य ज्ञान
इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, खेळ व क्रीडा, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी, माहितीचा अधिकार, माहिती तंत्रज्ञान
4 Logical Ability Aptitude Test
Basic Arithmetic Knowledge
Mathematics (Numeric, Algebra, Geometry, Statistic)
General Science (Physics, Chemistry, Biology, and Environment Science.
5 Subject Related Knowledge GENERAL pharmacology 1 TYPE OF Drugs, General Classifications of Drugs, Drug
Doses forms, & Bioavailability, Indications, contraindications, Adverse Drug
Reaction, Roll of antibiotics, Clinical Pharmacology, Neuro Pharmacology,
Psycho Pharmacology, Cardiovascular Pharmacology, Pharmacoepidemiology, Dental Pharmacology
Indian Pharmacopeia, British Pharmacopeia
Pharmacy Act 1948, Drugs & Cosmetic Act 1940, & amendments
Roll of Hospital Pharmacist
Maharashtra ZP Bharti 2021 Exam Pattern and Syllabus_50.1
Adda247 Marathi Telegram

FAQs Maharashtra ZP Bharti 2022 Update

Q1. Where do I find Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus?

Ans. You will find Maharashtra ZP Bharti Exam Syllabus on the Adda247 Marathi Website and App.

Q2. Where do I find Maharashtra ZP Bharti Exam Pattern?

Ans. You will find Maharashtra ZP Bharti Exam Pattern on the Adda247 Marathi Website and App.

Q3. Maharashtra ZP Bharti 2022 exam date announced?

Ans. Maharashtra ZP Bharti 2022 Exams will be announced soon.

Q4. Where can I find all the updates on ZP Bharti 2022?

Ans. You can see all the updates of ZP Recruitment 2021 on the Adda247 Marathi website.

.Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of Rural Development & Panchayat Raj Department https://rdd.maharashtra.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra ZP Bharti 2021 Exam Pattern and Syllabus_60.1
Maharashtra Zilla Parishad Mega Bharti 2022 Full Length Mock Online Test Series

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Maharashtra ZP Bharti 2021 Exam Pattern and Syllabus_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-जुलै 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Maharashtra ZP Bharti 2021 Exam Pattern and Syllabus_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-जुलै 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.