Marathi govt jobs   »   DTP Maharashtra Recruitment 2023   »   DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus and Exam Pattern 2023 | DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023: DTP Maharashtra has released DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 and Exam Pattern along with DTP Maharashtra Recruitment 2023. To perform well in the DTP Maharashtra Exam 2023 it is necessary to understand the DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus and Exam Pattern 2023. It gives the right direction to DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 gives a right direction to your studies. In this article, we have provided detailed DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus and Exam Pattern 2023.

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023:Overview

DTP Maharashtra has released DTP Maharashtra Recruitment for Planning Assistant Posts. DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 helps to get better performance in the exam. Get an overview of DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 in the table below.

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023: Overview
Category Exam Syllabus
Recruitment Name DTP Maharashtra Recruitment 2023
Article Name DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023
Post Planning Assistant (Rachana Sahayak)
Vacancy 117
Selection Process Online Exam

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus and Exam Pattern 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023: महाराष्ट्रातील नगर विकास विभागातील रचना सहायक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता DTP Maharashtra Recruitment 2023 जाहीर झाली आहे. एकूण 117 पदांसाठी ही भरती होणार आहे. या रचना सहायक पदाच्या परीक्षेत चांगले गुण घ्यायचे असल्यास आपल्याला DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern 2023 आणि DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 बद्दल सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. रचना सहायक पदाच्या परीक्षेचा अभ्यास सुरु करण्यापूर्वी आपल्याला त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहिती असणे आवश्यक आहे. आज या लेखात आपण रचना सहायक परीक्षेचा अभ्यासक्रम (DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus) आणि परीक्षेचे स्वरूप (DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern) याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

DTP Maharashtra Recruitment 2023 | नगर विकास विभाग भरती 2023

DTP Maharashtra Recruitment 2023: महाराष्ट्र नगर विकास विभागाने दिनांक 01 एप्रिल 2023 रोजी नगर विकास विभाग भरती 2023 जाहीर केली आहे. रचना सहायक या संवर्गातील एकूण 117 रिक्त पदे भरण्याकरिता नगर विकास विभाग भरती जाहीर झाली आहे. DTP Maharashtra Bharti 2023 साठी इच्छुक व पात्र उमेदवार 30 एप्रिल 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात. DTP Maharashtra Recruitment 2023 बद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

DTP Maharashtra Recruitment 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern 2023 | DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक परीक्षेचे स्वरूप 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern 2023: रचना सहाय्यक हे गट ब संवर्गातील पद आहे. रचना सहाय्यक पदाची परीक्षा ऑनलाईन परीक्षा एकूण 200 गुणांची (प्रत्येकी 2 गुणांचा एक प्रश्न याप्रमाणे 100 प्रश्न) घेतली जाईल. त्यापैकी तांत्रिक प्रश्नांसाठी 80 गुण आणि मराठी, इंग्रजी,सामान्यज्ञान व बौद्धिक चाचणी यासाठी प्रत्येक विषयास 30 गुण याप्रमाणे 120 गुणांची परीक्षा घेण्यात येईल. सदर ऑनलाईन परीक्षा ही रचना सहायक पदासाठी निश्चित केलेल्या किमान शैक्षणिक अर्हतेशी संबंधित अभ्यासक्रमावर आधारित व 2 तासांची असेल. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची असेल. DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern 2023 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern in Marathi

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण
1 मराठी भाषा 15 30
2 इंग्रजी भाषा 15 30
3 सामान्य ज्ञान 15 30
4 बौद्धिक चाचणी 15 30
5 तांत्रिक ज्ञान 40 60
एकूण 100 200

ठळक मुद्दे

 • रचना सहायक परीक्षा TCS मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे.
 • रचना सहायक भरतीच्या परीक्षेत 100 प्रश्न 200 गुणांसाठी विचारल्या जातात.
 • प्रत्येक योग्य उत्तरासाठी 2 गुण व प्रत्येक चूकीच्या उत्तराबाबत एकूण 2 गुणांच्या 1/3 म्हणजेच 0.66 गुण वजा याप्रमाणे परीक्षेमध्ये नकारात्मक गुणपद्धत (Negative Marking System) असेल
 • परीक्षेचा कालावधी 02 तास आहे.

DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern in English

S. N. Subject Qtn. No. Marks
1 Marathi Language 15 30
2 English Language 15 30
3 General Knowledge 15 30
4 General Aptitude 15 30
5 Technical Subject 40 60
Total 100 200
Key Points
 • Planning Assistant Exam will be conducted online through TCS.
 • 100 questions are asked for 200 marks in Planning Assistant Recruitment Exam.
 • 2 marks for each correct answer and 1/3 of the total i.e. 0.66 marks will be deducted for each wrong answer.
 • The duration of the exam is 02 hours.
DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus
Adda247 Marathi App

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 | DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023: DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 15 याप्रमाणे एकूण 60 प्रश्न विचारल्या जातील तर तांत्रिक विषयावर एकूण 40 प्रश्न विचारल्या जाणार आहेत. खाली विषयानुसार DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023 प्रदान करण्यात आला आहे.

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus of Marathi Language

रचना सहाय्यक पदाच्या परीक्षेतील मराठी विषयातील महत्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहे.

 • व्याकरण
 • सर्वसामान्य शब्दसंग्रह
 • वाक्यरचना
 • म्हणी आणि वाक्यप्रचार यांचा अर्थ आणि उपयोग
 • उताऱ्यावरील प्रश्नांची उत्तरे
 • वाक्य पृथःकरण व त्याचे प्रकार

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus of English Language

रचना सहाय्यक पदाच्या परीक्षेतील इंग्रजी विषयातील महत्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहे.

 • Grammar
 • Common Vocabulary
 • Sentence Structure
 • Idioms and Phrases and their meaning
 • Comprehension of passage Sentence Arrangement and Error
 • Correction

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus of General Knowledge

DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान यात खालील प्रमुख विषयांवर प्रश्न विचारल्या जाणार आहे.

 • चालू घडामोडी
 • महाराष्ट्राचा इतिहास
 • महाराष्ट्राचा भूगोल
 • राज्यघटना
 • महाराष्ट्राचे व भारताचे नागरीकरण
 • अद्ययावत तंत्रज्ञान
 • पर्यावरण समस्या
 • वारसा स्थळे
 • पर्यटन
 • ऊर्जा संवर्धन व हरीत बांधकाम
 • घनकचरा व्यवस्थापन

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus of General Aptitude

DTP महाराष्ट्र रचना सहाय्यक पदाच्या परीक्षेत सामान्य बुद्धिमत्ता या विषयातील प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहे.

 • Interpretation of Data and Graphs
 • Directions
 • Arthmetical reasoning
 • Statements and Arguments
 • Decision Making
 • Statements and Conclusions
 • Analogy
 • Number Series
 • Ratio and Proportions
 • Time and Distance
 • Height and Distance
 • Unit Conversions
 • Volume and Surface Area
 • Average

DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus of Technical Subject

रचना सहाय्यक पदाच्या परीक्षेतील तांत्रिक विषयातील महत्वाचे घटक खालीलप्रमाणे आहे.

 • Environmental Studies
 • Surveying
 • Building Planning and Drawing
 • Project Planning and Management
 • Costing and Valuation
 • Transportation and Highway Engineering
 • Engineering Graphics
 • Building Construction
 • Computer Aided Drawing
 • Railway and Bridge Engineering
 • Water Resource Engineering
 • Public Health Engineering
 • Contracts and Accounts
 • Emerging Trends in Civil Engineering
DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus
Adda247 Marathi Telegram

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Study Material

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MMRISMC Recruitment 2022
Marathi Saralsewa Mahapack

Sharing is caring!

FAQs

Where can I check DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023?

In this article, we have provided a detailed DTP Maharashtra Planning Assistant Syllabus 2023

What is DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern 2023?

DTP Maharashtra Planning Assistant Exam consists of 05 subjects viz. Marathi, English, General Knowledge, General Aptitude and Technical Subject. we have provided detailed DTP Maharashtra Planning Assistant Exam Pattern 2023 above in the article.

Is there any negative marking in DTP Maharashtra Planning Assistant Exam 2023?

Yes, there is one-third negative marking in DTP Maharashtra Planning Assistant Exam 2023.