Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group C Exam Date 2022

MPSC Group C Exam Date 2022, MPSC गट क परीक्षांच्या तारखा 2022

Table of Contents

MPSC Group C Exam Dates 2022, In this article, you will get MPSC Group C Exam Dates 2022 of Excise SI, MPSC Group C Exam Dates 2022 of Tax Assistant, MPSC Group C Exam Dates 2022 of Clerk and Typist, MPSC Group C Exam Dates 2022 of Technical Assistant, and MPSC Group C Exam Dates 2022 of Industry Inspector

MPSC Group C Exam Dates 2022
Category Job Alert
Department Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group C 2021-22
Vacancy 900
Name MPSC Group C Exam Dates 2022

MPSC Group C Exam Dates 2022

MPSC Group C Exam Dates 2022: एकूण 900 पदांसाठी MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची अधिसूचना जाहीर झाली होती. आपण या परीक्षेसाठी अर्ज केला असेलच. अभ्यासाचे योग्य नियोजन करायचे असल्यास आपणास MPSC Group C Exam Dates 2022 माहिती असणे आवश्यक ठरते. आपण यानुसार अभ्यासाचा Time Table बनवू शकतो. त्यामुळे आज या लेखात MPSC गट क च्या परीक्षांच्या तारखा (MPSC Group C Exam Dates 2022) सविस्तर स्वरुपात दिल्या आहे. ज्यात पूर्व परीक्षेची तारीख, मुख्य परीक्षेची तारीख (MPSC Group C Exam Dates 2022) व पदांप्रमाणे परीक्षांच्या तारखा (MPSC Group C Exam Dates 2022) दिल्या आहेत. चला तर मग MPSC Group C Exam Date 2022 पाहूयात.

MPSC Group C Exam Dates 2022 |  MPSC गट क परीक्षांच्या तारखा 2022

MPSC Group C Exam Date 2022: महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Combine Prelims Exam) ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) अशा पाच विभागांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेणार आहे. तर मुख्य परीक्षेत पेपर 1 संयुक्त होणार आहे व पेपर 2 ची परीक्षा प्रत्येक पदानुसार वेगवेगळी होणार आहे. आज या लेखात आपण MPSC गट क परीक्षांच्या तारखा 2022 (MPSC Group C Exam Date 2022) पाहणार आहे.

Adda247 App
Adda247 Marathi App

MPSC Group C Exam Date 2022 – Important Dates | MPSC गट क परीक्षांच्या तारखा 2022महत्वाच्या तारखा

MPSC Group C Exam Date 2022 Important Dates: महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Sayukta Purva Pariksha) साठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरु होत आहे. MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group C Exam Date 2022: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Grp C Prelims Exam Notification)
21 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 22 डिसेंबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 11 जानेवारी 2022
पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam)
पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)

3 एप्रिल 2022

पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result) मे 2022
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification)
मुख्य परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र (Hall ticket For Mains Exam)
महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021- संयुक्त पेपर 1 तारीख

6 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist) पेपर 2 तारीख

13 ऑगस्ट 2022 

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI) पेपर 2 तारीख

20 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-कर सहायक (Tax Assistant) पेपर 2 तारीख

27 ऑगस्ट 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-तांत्रिक सहायक (Technical Assistant) पेपर 2 तारीख

10 सप्टेंबर 2022

महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021-उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) पेपर 2 तारीख

17 सप्टेंबर 2022

मुख्य परीक्षेचा निकाल (Mains Exam Result)
ऑक्टोबर 2022

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Combine Prelims | MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख 2022

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Combined Prelims: MPSC गट क परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) या सर्व पदांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा होत असते. एकूण 900 जागांसाठी अधिसूचना जाहीर झाली असून पूर्व परीक्षेची तारीख (MPSC Group C Exam Date 2022) 03 एप्रिल 2022 आहे.

MPSC Group C Eligibility Criteria पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Combined Mains Paper 1 | MPSC गट क संयुक्त मुख्य परीक्षा पेपर 1 परीक्षेची तारीख 2022

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Combine Mains Paper 1: MPSC गट क परीक्षेत सर्व पदांसाठी मुख्य परीक्षा पेपर 1 संयुक्त स्वरुपात होत असते. एकूण 100 प्रश्नांसाठी 100 गुणांची परीक्षा होणार आहे. परीक्षेची तारीख (MPSC Group C Exam Dates 2022) 06 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. या पेपरमध्ये मराठी व इंग्लिश या दोन विषयाचा समावेश होत.

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Excise SI Mains Paper 2 | MPSC गट क मुख्य परीक्षा दुय्यम निरीक्षक पेपर 2

MPSC Group C Exam Date 2022 – Excise SI Mains Paper 2: MPSC गट क परीक्षेत दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क पदाच्या एकूण 114 जागा आहे. संयुक्त पेपर 1 हा 06 ऑगस्ट 2022 (MPSC Group C Exam Date 2022) होणार असून पेपर 2 ची तारीख (MPSC Group C Exam Date 2022) 20 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. मुख्य परीक्षा ही एकूण 200 प्रश्नांसाठी 200 गुणांची परीक्षा होणार आहे. (संयुक्त पेपर 1 चे 100 गुण व स्वतंत्र पेपर 2 चे 100 गुण असे एकूण 200 गुण)

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Tax Assistant Mains Paper 2 | MPSC गट क मुख्य परीक्षा कर सहायक पेपर 2

MPSC Group C Exam Date 2022 – Tax Assistant Mains Paper 2: MPSC गट क परीक्षेत कर सहायक पदाच्या एकूण 117 जागा आहे. संयुक्त पेपर 1 हा 06 ऑगस्ट 2022 (MPSC Group C Exam Date 2022) होणार असून पेपर 2 ची तारीख (MPSC Group C Exam Date 2022) 27 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. मुख्य परीक्षा ही एकूण 200 प्रश्नांसाठी 200 गुणांची परीक्षा होणार आहे. (संयुक्त पेपर 1 चे 100 गुण व स्वतंत्र पेपर 2 चे 100 गुण असे एकूण 200 गुण)

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Clerk-Typist Mains Paper 2 | MPSC गट क मुख्य परीक्षा लिपिक – टंकलेखक पेपर 2

MPSC Group C Exam Date 2022 – Clerk-Typist Mains Paper 2: MPSC गट क परीक्षेत लिपिक – टंकलेखक पदाच्या एकूण 552 जागा आहेत. ज्यात मराठी लिपिक टंकलेखक पदाच्या 473 व इंग्लिश लिपिक टंकलेखक पदाच्या 79 जागा आहेत. संयुक्त पेपर 1 हा 06 ऑगस्ट 2022 (MPSC Group C Exam Date 2022) होणार असून पेपर 2 ची तारीख (MPSC Group C Exam Date 2022) 13 ऑगस्ट 2022 रोजी होणार आहे. मुख्य परीक्षा ही एकूण 200 प्रश्नांसाठी 200 गुणांची परीक्षा होणार आहे. (संयुक्त पेपर 1 चे 100 गुण व स्वतंत्र पेपर 2 चे 100 गुण असे एकूण 200 गुण)

MPSC Group C Posts, Complete List of MPSC Group C Posts

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Technical Assistant Mains Paper 2 | MPSC गट क मुख्य परीक्षा तांत्रिक सहायक पेपर 2

MPSC Group C Exam Date 2022 – Technical Assistant Mains Paper 2: MPSC गट क परीक्षेत तांत्रिक सहायक पदाच्या एकूण 14 जागा आहेत. संयुक्त पेपर 1 हा 06 ऑगस्ट 2022 (MPSC Group C Exam Date 2022) होणार असून पेपर 2 ची तारीख (MPSC Group C Exam Date 2022) 10 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. मुख्य परीक्षा ही एकूण 200 प्रश्नांसाठी 200 गुणांची परीक्षा होणार आहे. (संयुक्त पेपर 1 चे 100 गुण व स्वतंत्र पेपर 2 चे 100 गुण असे एकूण 200 गुण)

MPSC Group C Exam Dates 2022 – Industry Inspector Mains Paper 2 | MPSC गट क मुख्य परीक्षा उद्योग निरीक्षक पेपर 2

MPSC Group C Exam Date 2022 – Industry Inspector Mains Paper 2: MPSC गट क परीक्षेत उद्योग निरीक्षक पदाच्या एकूण 14 जागा आहेत. संयुक्त पेपर 1 हा 06 ऑगस्ट 2022 (MPSC Group C Exam Date 2022) होणार असून पेपर 2 ची तारीख (MPSC Group C Exam Date 2022) 17 सप्टेंबर 2022 रोजी होणार आहे. मुख्य परीक्षा ही एकूण 200 प्रश्नांसाठी 200 गुणांची परीक्षा होणार आहे. (संयुक्त पेपर 1 चे 100 गुण व स्वतंत्र पेपर 2 चे 100 गुण असे एकूण 200 गुण)

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

FAQs: MPSC Group C Exam Dates 2022

Q1. Where can I see the MPSC Group C Exam Dates 2022 of Excise SI?

Ans. You can see MPSC Group C Exam Date 2022 of Excise SI on the Adda247 website and App.

Q2. Where can I see the MPSC Group C Exam Dates 2022 of Tax Assistant?

Ans. You can see MPSC Group C Exam Dates 2022 of Tax Assistant on the Adda247 website and App.

Q3. Where can I see the MPSC Group C Exam Dates 2022 of Clerk- Typist?

Ans. You can see MPSC Group C Exam Dates 2022 of Clerk- Typist on the Adda247 website and App.

Q4. Where can I see the MPSC Group C Exam Dates 2022 of Technical Assistant?

Ans. You can see MPSC Group C Exam Dates 2022 of Technical Assistant on the Adda247 website and App.

Q5. Where can I see the MPSC Group C Exam Date 2022 of Industry Inspector?

Ans. You can see MPSC Group C Exam Date 2022 of Industry Inspector on the Adda247 website and App.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!