Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group C Eligibility Criteria

MPSC Group C Eligibility Criteria, MPSC गट क पात्रता निकष

Table of Contents

MPSC Group C Eligibility Criteria, In this article you will get MPSC Group C Eligibility Criteria of Excise SI, MPSC Group C Eligibility Criteria of Tax Assistant, MPSC Group C Eligibility Criteria of Clerk and Typist, MPSC Group C Eligibility Criteria of Technical Assistant, and MPSC Group C Eligibility Criteria of Industry Inspector

MPSC Group C Eligibility Criteria
Category Job Alert
Department Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group C 2021-22
Vacancy 900
Name MPSC Group C Eligibility Criteria

MPSC Group C Eligibility Criteria

MPSC Group C Eligibility Criteria: MPSC गट क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 ची जाहिरात 21 डिसेंबर 2021 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. एकूण 900 रिक्त जागेसाठी MPSC Group C Combine Prelims 2021-22 अधिसूचना जाहीर करण्यात आली आहे. जे उमेदवार MPSC गट क पूर्व परीक्षा 2021-22 साठी लागणारी MPSC Group C Eligibility आपण पाहणार आहे. ज्यात प्रत्येक पदानुसार MPSC Group C Eligibility दिली आहे.

MPSC Group C Combine Prelims Exam Notification 2021-22 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MPSC Group C Eligibility Criteria | MPSC गट क पात्रता निकष

MPSC Group C Eligibility Criteria: महाराष्ट्र गट क, सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 (MPSC Group C Combine Prelims Exam) ही दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क (Excise SI), कर सहायक (Tax Assistant), लिपिक टंकलेखक (Clerk-Typist), तांत्रिक सहायक (Technical Assistant), आणि उद्योग निरीक्षक (Industry Inspector) अशा पाच विभागांसाठी संयुक्त पूर्व परीक्षा घेणार आहे. या सर्व पदांना लागणारी MPSC Group C Eligibility प्रत्येक पदानुसार आपण पाहणार आहे.

MPSC Group C Eligibility Criteria, Check Eligibility Criteria Postwise_40.1
Adda247 Marathi App

MPSC Group C Eligibility – Excise SI | MPSC गट क पात्रता निकष – दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क

MPSC Group C Eligibility – Excise SI: दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदासाठी लागणारी MPSC Group C Eligibility (पात्रता) खालीलप्रमाणे आहे.

शैक्षणिक अहर्ता

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 4. उद्योग निरीक्षक गट-क, उद्योग संचालनालय या पदासाठी अभियांत्रिकी पदवी (स्थापत्य व समतुल्य विषयांव्यतिरिक्त) किंवा तंत्रज्ञानामधील किमान पदविका (डिप्लोमा) किंवा विज्ञान शाखेतील पदवी.

वयोमर्यादा

दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क या पदासाठी लागणारी वयोमर्यादा (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
उमेदवार
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ.
1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

शारीरिक पात्रता (दुय्यम निरीक्षक)

दुय्यम निरीक्षक या पदासाठीच फक्त शत्रीरिक पात्रता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

पुरुष  महिला
उंची: 165 से.मी उंची: 157 से.मी.
छाती: 79 सेमी व फुगवून 5 सेमी जास्त वजन: 50 कि.ग्रॅ.

इतर अहर्ता

दुय्यम निरीक्षक या पदासाठी इतर अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक

MPSC Group C Eligibility – Tax Assistant | MPSC गट क पात्रता निकष – कर सहायक

MPSC Group C Eligibility – Tax Assistant: कर सहायक या पदासाठी लागणारी MPSC Group C Eligibility (पात्रता) खालीलप्रमाणे आहे.

शैक्षणिक अहर्ता

कर सहायक या पदासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा

कर सहायक या पदासाठी लागणारी वयोमर्यादा (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
उमेदवार
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ.
1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

टंकलेखन अहर्ता

कर सहायक या पदासाठी लागणारी टंकलेखन अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • English Typing 40 W.P.M
 • Marathi Typing 30 W.P.M

इतर अहर्ता

कर सहायक या पदासाठी इतर अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक

MPSC Group C Eligibility – Clerk- Typist | MPSC गट क पात्रता निकष – लिपिक- टंकलेखक

MPSC Group C Eligibility – Clerk- Typist: लिपिक- टंकलेखक या पदासाठी लागणारी MPSC Group C Eligibility (पात्रता) खालीलप्रमाणे आहे.

शैक्षणिक अहर्ता

लिपिक- टंकलेखक या पदासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा

लिपिक- टंकलेखक या पदासाठी लागणारी वयोमर्यादा (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
उमेदवार
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ.
1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

टंकलेखन अहर्ता

लिपिक- टंकलेखक या पदासाठी लागणारी टंकलेखन अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • English Typing 40 W.P.M
 • Marathi Typing 30 W.P.M

इतर अहर्ता

कर सहायक या पदासाठी इतर अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक

MPSC Group C Salary 2022 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

MPSC Group C Eligibility – Technical Assistant | MPSC गट क पात्रता निकष – तांत्रिक सहायक

MPSC Group C Eligibility – Technical Assistant: तांत्रिक सहायक या पदासाठी लागणारी MPSC Group C Eligibility (पात्रता) खालीलप्रमाणे आहे.

शैक्षणिक अहर्ता

तांत्रिक सहायक या पदासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा

तांत्रिक सहायक या पदासाठी लागणारी वयोमर्यादा (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
उमेदवार
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ.
1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

इतर अहर्ता

तांत्रिक सहायक या पदासाठी इतर अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक

MPSC Group C Eligibility – Industry Inspector | MPSC गट क पात्रता निकष – उद्योग निरीक्षक

MPSC Group C Eligibility – Industry Inspector: उद्योग निरीक्षक या पदासाठी लागणारी MPSC Group C Eligibility (पात्रता) खालीलप्रमाणे आहे.

शैक्षणिक अहर्ता

उद्योग निरीक्षक या पदासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 1. सांविधिक विद्यापीठाची पदवी किंवा तिच्याशी समतुल्य असणारी शासनाने घोषित केलेली इतर कोणतीही तत्सम अर्हता.
 2. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.
 3. पदवी परीक्षेस बसलेले उमेदवार प्रस्तुत संयुक्त पूर्व परीक्षेस तात्पुरते पात्र असतील. परंतु संयुक्त पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे संबंधित संवर्गाकरीता घेण्यात येणा-या मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरणा-या उमेदवारांनी संबंधित संवर्गाच्या मुख्य परीक्षेकरीता अर्ज स्वीकारण्यासाठी विहित केलेल्या अंतिम दिनांकापर्यंत पदवी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक राहील.

वयोमर्यादा

उद्योग निरीक्षक या पदासाठी लागणारी वयोमर्यादा (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

वयोमर्यादा गणण्याचा दिनांक वय
किमान अमागास / मागासवर्गीय / आ. दु. घ. कमाल प्राविण्य प्राप्त खेळाडू दिव्यांग
उमेदवार
अमागास मागासवर्गीय / अनाथ /आ. दु. घ. अमागास मागासवर्गीय/आ. दु. घ.
1 एप्रिल, 2022 19 38 43 43 43 वयाच्या 45 वर्षापर्यंत

इतर अहर्ता

उद्योग निरीक्षक या पदासाठी इतर अहर्ता (MPSC Group C Eligibility) खालीलप्रमाणे आहे.

 • उमेदवार महाराष्ट्राचा नागरिक असावा.
 • मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक
MPSC Group C Eligibility Criteria, Check Eligibility Criteria Postwise_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Also Read,

Exam Pattern Of Maharashtra Group C Services Examination

Syllabus Of Maharashtra Group C Services Examination

MPSC Group C Combine Prelims Subject and Topic wise Weightage

MPSC Group C Exam Previous Year Cut Off

FAQs: MPSC Group C Eligibility Criteria

Q1. Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Excise SI?

Ans. You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Excise SI on the Adda247 website and App.

Q2. Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Tax Assistant?

Ans. You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Tax Assistant on the Adda247 website and App.

Q3. Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Clerk- Typist?

Ans. You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Clerk- Typist on the Adda247 website and App.

Q4. Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Technical Assistant?

Ans. You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Technical Assistant on the Adda247 website and App.

Q5. Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Industry Inspector?

Ans. You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Industry Inspector on the Adda247 website and App.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group C Eligibility Criteria, Check Eligibility Criteria Postwise_60.1
MPSC Group C Combine Prelims Exam 2021 Bilingual Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Excise SI?

You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Excise SI on the Adda247 website and App.

Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Tax Assistant?

You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Tax Assistant on the Adda247 website and App.

Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Clerk- Typist?

You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Clerk- Typist on the Adda247 website and App.

Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Technical Assistant?

You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Technical Assistant on the Adda247 website and App.

Where can I see the MPSC Group C Eligibility Criteria of Industry Inspector?

You can see MPSC Group C Eligibility Criteria of Industry Inspector on the Adda247 website and App.

Download your free content now!

Congratulations!

MPSC Group C Eligibility Criteria, Check Eligibility Criteria Postwise_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

MPSC Group C Eligibility Criteria, Check Eligibility Criteria Postwise_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.