திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [14 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

Q1.  பின்வரும் வகுப்புகளுக்கு இடையிலான உறவை சிறப்பாக விளக்கும் வென் வரைபடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

செவிலியர்கள், மருத்துவர்கள், மருந்தாளுநர்கள்

(a) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

 

Q2.  குறியீட்டு மொழியில், CONSULTANCY என்பது QOJKYOUYJWP என எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில் எப்படி MASTERMINDS எழுதப்படும்?

(a) APOWIIOZJEI

(b) APOWHIOZJEI

(c) APOWIHOZJEI

(d) APOWJIOZJEI

 

Q3.  ரங்கா ஒரு கணித வேலையில் சரியாக கிடைத்ததைப் போல மூன்று மடங்கு தவறுகள் கிடைத்தன. அவர் மொத்தமாக 72 தொகைகளை முயற்சித்திருந்தால், அவர் தனது கணிதப் பணிகளில் எத்தனை சரியாகத் தீர்த்தார்?

(a) 16

(b) 20

(c) 14

(d) 18

 

Q4.  பின்வரும் உருவத் தொடரில் அடுத்து வரும் உருவத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_120.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_130.1

 

Q5. ‘FORTUNE’  ‘6521347’ மற்றும்  ‘PREY’ ‘8279’ என குறியிடப்பட்டால், ‘NEPTUNE’ எவ்வாறு குறியிடப்படும்?

(a) 4781347

(b) 4781342

(c) 4782347

(d) 4781343

 

Q6.  இரண்டாவது எழுத்து-கொத்து முதல் எழுத்து-கொத்துடன் தொடர்புடையது போலவே மூன்றாவது எழுத்து-கொத்து தொடர்பான விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

BANK: WXLJ :: IDOL:  _______________

(a) DAKM

(b) ADMK

(c) DAMJ

(d) DAMK

 

Q7. பின்வரும் படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_140.1

(a) 23

(b) 27

(c) 25

(d) 29

 

Q8. பின்வரும் நான்கு எண்களில் மூன்று குறிப்பிட்ட வழியில் ஒரே மாதிரியானவை மற்றும் ஒன்று வித்தியாசமானது. மற்றவற்றிலிருந்து வேறுபட்ட எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) 83115

(b) 54215

(c) 43217

(d) 12347

 

Q9. பின்வரும் புள்ளிவிவரங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளபடி ஒரு காகிதம் மடித்து வெட்டப்படுகிறது. விரிவடையும் போது அது எவ்வாறு தோன்றும்?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_150.1

(a)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_160.1

(b)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_170.1

(c)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_180.1

(d)திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_190.1

 

Q10. T,  D யின் சகோதரி.  D,  Pயை மணந்தார். P,  M யின் மகன். T,  J -வின் தாய். Y, U  யின் தந்தை. Y க்கு ஒரே மகன் மற்றும் ஒரே மகள். U,  T யின் மகள். Q,  D யின் மகன். M,  W இன் மனைவி என்றால், Q எப்படி W உடன் தொடர்புடையது??

(a) மருமகன்

(b) மகன்

(c) பேரன்

(d) உடன் பிறந்தார் மகன்

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_200.1

 

S2. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_210.1

 

S3. Ans.(d)

Sol.

72 = 3x + x

x = 18

 

S4. Ans.(d)

Sol.

 

S5. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_220.1

 

S6. Ans.(d)

Sol. –5, –3, –2, –1

 

S7. Ans.(b)

Sol. 27 triangles

 

S8. Ans.(a)

Sol. Sum of the digits in even and rest are odd.

 

S9. Ans.(c)

Sol.

 

S10. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_230.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75 (75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_240.1
ADDA247 TAMIL RRB NTPC CBT 2 GROUP D 60hr CRASH COURSE STARTS SEP 1 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?