கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021

 

வழிமுறைகள்  (1-6): கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரி வரைபடதில் ஒரு வாரத்தில் நாட்களில் மெட்ரோவில் பயணிக்கும் பயணிகளின் எண்ணிக்கையை காட்டுகிறது. வரைபடத்தை கவனமாகப் படித்து பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_50.1

Q1. செவ்வாய் முதல் சனிக்கிழமை வரை பயணித்த பயணிகளின் சராசரி எண்ணிக்கை எவ்வளவு?

(a)        64000

(b)        67000

(c)        72000

(d)        70000

(e)        75000

 

Q2. வியாழன் அன்று பயணம் செய்யும் பயணிகள்சனிக்கிழமை பயணம் செய்யும் பயணிகளில் எத்தனை சதவீதம் ?

(a)        120%

(b)        71.4%

(c)        140%

(d)        87.5%

(e)        175%

 

Q3. திங்கள் மற்றும் வியாழன் ஒன்றாக செவ்வாய் மற்றும் ஞாயிறு ஒன்றாக பயணிகளின் எண்ணிக்கையின் விகிதத்தைக் கண்டறியவும்.

(a)        33 : 32

(b)        33 : 34

(c)        17 : 16

(d)        1 : 1

(e)        3 : 2

 

Q4. செவ்வாய் கிழமை பயணிப்பவர்கள் புதன் கிழமையை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகம்/குறைவாக இருப்பர்?

(a)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_60.1

(b)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_70.1

(c)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_80.1

(d)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_90.1

(e)        கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_100.1

 

Q5. புதன் மற்றும் வெள்ளிக் கிழமைகளில் பயணிக்கும் பயணிகளின் பயணமானது ஞாயிறு மற்றும் திங்கட்கிழமைகளில் எவ்வளவு அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கும்?

(a)        30000

(b)        50000

(c)        35000

(d)        40000

(e)        45000

 

Q6. செவ்வாய்புதன் மற்றும் வியாழன் சராசரி பயணிகளின் பயணத்திற்கும் வெள்ளிசனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் சராசரி பயணிகளின் பயணத்திற்கும் உள்ள வித்தியாசம்?

(a)        10000

(b)        30000

(c)        15000

(d)        20000

(e)        0

 

வழிமுறைகள்  (7-10): பின்வரும் சமன்பாடுகளில் கேள்விக்குறியின் (?) இடத்தில் என்ன வர வேண்டும்?

Q7. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_110.1

(a) 12

(b) 18

(c) 8

(d) 10

(e) 14

 

Q8. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_120.1

(a) 8

(b) 4

(c) 6

(d) 10

(e) 2

 

Q9. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_130.1

(a) 9

(b) 11

(c) 7

(d) 17

(e) 13

 

Q10. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_140.1

(a) 8

(b) 20

(c) 10

(d) 14

(e) 12

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

 

S1. Ans (b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_150.1

S2. Ans (c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_160.1

S3. Ans (a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_170.1

S4. Ans (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_180.1

S5. Ans (d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_190.1

S6. Ans (e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_200.1

S7. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_210.1

S8. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_220.1

S9. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_230.1

S10. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_240.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [2 November 2021]_250.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?