Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz in Tamil

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil [01 October 2021]

PHYSISCS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSISCS QUIZZES (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/17085708/Formatted-TAMILNADU-STATE-GK-PART-17.pdf”]

 

Q1. ஒரு காந்தம், மூன்றாவது துருவத்தைக் கொண்டிருந்தால், மூன்றாவது துருவம் எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

(a) குறைபாடுள்ள துருவம்.

(b) விளைவு துருவம்.

(c) மிகையான துருவம்.

(d) விதிக்கட்டுப்பாடற்ற துருவம்.

 

Q2. ஒரு உலோக கம்பியில், மின்சார ஓட்டம் எதன் காரணமாக உண்டாகிறது?

(a) எலக்ட்ரான்கள்.

(b) புரோட்டான்கள்

(c) அயனிகள்.

(d) துளைகள்.

 

Q3. ஒப்படர்த்தியின் அலகு என்ன?

(a) கிலோ/மீ.

(b) கிலோ/சதுர மீ .

(c) கிலோ/கனசதுர மீ .

(d) அதற்கு அலகு இல்லை.

 

Q4. மின் சுமந்து செல்லும் கடத்தி, பின்வரும் எதனுடன் தொடர்புடையது?

(a) ஒரு காந்தப்புலம்.

(b) ஒரு மின்சார புலம்.

(c) ஒரு மின் காந்தப்புலம்.

(d) ஒரு நிலைமின் புலம்.

 

Q5. வண்ணப் புகைப்படக்கலையை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) ராபர்ட் பாய்ஸ்

(b) என்ரிகோ ஃபெர்மி.

(c) ஜான் லோகி பெயர்ட்

(d) ஜேம்ஸ் கிளெர்க் மேக்ஸ்வெல்

 

Q6. ஹைட்ரோஸ்கோப் என்பது, எதன் மாற்றங்களைக் காட்டும் ஒரு கருவியாகும்?

(a) தண்ணீருக்கு அடியில் உள்ள ஒலி.

(b) வளிமண்டல ஈரப்பதம்.

(c) திரவத்தின் அடர்த்தி

(d) நிலத்தின் உயர்வு.

 

Q7. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது, கொடுங்கை விட்டதிற்கான உதாரணமாகும்?

(a) டைவிங் போர்டு.

(b) பாலம்.

(c) சீசா.

(d) பொதுவான தராசு.

 

Q8. Fe அதன் கருவில், 26 புரோட்டான்களைக் கொண்டுள்ளது. Fe 2+ அயனியில் உள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை என்ன? 

(a) 24.

(b) 26.

(c) 28.

(d)13.

 

Q9. பின்வரும் எதை குறைப்பதற்காக, ஒரு பந்தைப் பிடிக்கும் போது, ஒரு வீரர் தனது கைகளை கீழே இறக்குகிறார்?

(a) விசை 

(b) உந்தம் 

(c) கணத்தாக்கம்.

(d) பிடிக்கும் நேரம்.

 

Q10. விண்வெளிக்குச் சென்ற முதல் மனிதர் யார்?

(a) ரோல்ட் அமுண்ட்சன்.

(b) ரெய்னால்ட் மேயர்.

(c) ராபர்ட் பியரி

(d) மேஜர் யூரி காகரின்.

 

Practice These DAILY  BIOLOGY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய வரலாறு  வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

PHYSISCS QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. (b) 

Sol- 

 • If the magnet has three poles the third pole is known as consequent pole.

 

S2.(a)

 • Due to the movement of free electrons electric current flows in a metal wire.

 

 S3. (d)

 • Relative density has no unit as it is the ratio of density of substance and density of water.

 

S4. (a)

 • A current carrying conductor produces a magnetic field.

 

 S5. (d)

 • The colour photography was discovered by James clerk Maxwell in 1855.
 • The first demonstration of colour photography by three colour method was suggested by him in 1855.

 

S6.(a)

 • Hydroscope- it is used for seeing below the surface of water.

 

S7. (a)

 • Cantilever beam is anchored or hinged at one end.
 • Diving board is an example of Cantilever beam.

 

S8. (a) 24.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion. 

 

S9. (b)

 • When a player catches a ball , he lowers his hand to lower the rate of change of momentum.

 

S10. (d)

 • Yuri Gagarin was the first man to travel into space.
 • He was the Russian Soviet pilot.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- HAPPY(75% OFFER)

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz In Tamil_30.1
ADDA247 TAMIL RRB NTPC CBT 2 GROUP D 60hr CRASH COURSE STARTS SEP 1 2021

JOIN NOW: TNPSC GROUP- 1,2/2A | SCIENCE BATCH | TAMIL Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group