Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz in Tamil

இயற்பியல் வினா விடை | Physics Quiz For TNPSC [16 October 2021]

PHYSISCS QUIZZES  (இயற்பியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE PHYSISCS QUIZZES (இயற்பியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/07091340/Formatted-Monthly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-September-month.pdf”]
Q1. தெர்ம் (Therm)  என்பது  எதனுடைய அலகு?

(a) ஆற்றல்.

(b) வெப்பம்.

(c) ஒளி

(d) தூரம்

 

Q2.  எந்த வெப்பநிலையில் நீர் நீராவியாக மாறும்?

(a) 273 கெ.

(b) 100 கெ.

(c) 373 கெ.

(d) 0 கெ.

 

Q3.  அதிர்வெண் பண்பேற்றத்தில் என்ன காணப்படுகிறது?

(a) நிலையான அதிர்வெண்.

(b) நிலையான பரிமாணம்.

(c) அதிர்வெண் மற்றும் பரிமாணத்தில் மாற்றம்.

(d) பரிமாணத்தில் மட்டும் மாற்றம்

 

Q4.  P மற்றும் n- வகை இரண்டு குறைக்கடத்திகள் தொடர்பு கொண்டு வரும்போது, எவை  p-n சந்திப்பை உருவாக்குகின்றன?

(a) திருத்தி.

(b) பெருக்கி.

(c) அலை இயற்றி.

(d) கடத்தி

 

Q5. கதிர்வீச்சு காரணமாக மனித உடலின் எதன் மூலம் சேதம் அளவிடப்படுகிறது?

(a) ரெம்ஸ்.

(b) ரோன்ட்ஜென்.

(c) குரேய்.

(d) ராட்கள்

 

Q6.  ஆரம்பத்தில் ஃப்ளோரசன்ட் (fluorescent)  குழாயில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கதிர்வீச்சு?

(a) அகச்சிவப்பு.

(b) புற ஊதா.

(c) மைக்ரோவேவ்

(d) எக்ஸ்-கதிர்கள்.

 

Q7. போலி ஆவணங்கள் எவ்வாறு  கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

(a) புற ஊதா கதிர்கள்.

(b) அகச்சிவப்பு கதிர்கள்.

(c) பீட்டா கதிர்கள்.

(d) காமா கதிர்கள்.

 

Q8. பூதக்கண்ணாடி அடிப்படையில் ஒரு?

(a) பிளானோ – குழிவான லென்ஸ்.

(b) குழிவான லென்ஸ்.

(c) குவிந்த லென்ஸ்.

(d) உருளை லென்ஸ்.

 

Q9. ஒரு ஒளிக்கற்றை  சமநிலையின் செயல்பாட்டுக் கொள்கை?

(a) நிறை.

(b) உந்தம்

(c) இணை விசை.

(d) திருப்பம்.

 

Q10.  ENT மருத்துவர்கள் பயன்படுத்தும் தலை கண்ணாடி?

(a) குழிவான.

(b) குவிந்த

(c) சமதள.

(d) பிளானோ-குவிந்த.

 

Practice These DAILY  BIOLOGY QUIZ IN TAMIL (தினசரி இந்திய வரலாறு  வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

PHYSISCS QUIZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol.

 • Therm is the non SI unit of the heat, Just as the Celsius and the Fahrenheit are of the temperature.

 

S2. (C)

Sol.

 • At 373 k temperature water converts into the water vapour.

 

S3. (b)

Sol.

 • In frequency modulation, the frequency of the signal is varied whereas amplitude is kept the constant.

 

S4. (a)

Sol.

 • A Rectifier is an electronic device that converts an alternating current into a. Direct current by using one or more P-N junction diodes.

 

S5. (d)

Sol.

 • Rads refer to the radiation absorbed doses.
 • It is the amount of the energy carried by the radiation that gets absorbed by the body tissues.

 

S6.(b)

Sol.

 • Flourescent tube emits ultraviolet radiation.
 • Due to this flourescent tubes cause various health risk to the human’s.

 

S7. (a)

Sol.

 • Documents that are authentic, will glow when Illuminated by the ultraviolet radiation.

 

S8. (C)

Sol.

 • A magnifying glass is a convex lens.
 • It produces a magnified image of an object.

 

S9.(d)

Sol.

 • Beam balance works on the principle of the moments.
 • When Torque on both the arm’s is balanced it comes to an stable State.

 

S10.(a)

Sol.

 • Concave mirrors form magnified image.
 • Due to this, concave mirrors are used in the head mirror of the ENT specialists.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- UTSAV75(75% OFFER)

ADDA247 TAMIL RRB NTPC CBT 2 GROUP D 60hr CRASH COURSE STARTS SEP 1 2021
ADDA247 TAMIL RRB NTPC CBT 2 GROUP D 60hr CRASH COURSE STARTS SEP 1 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group