Tamil govt jobs   »   Current Affairs Daily Quiz In Tamil...

Current Affairs Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

Current Affairs Daily Quiz In Tamil 20 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc_2.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. சமீபத்தில் MACS 1407 செய்திகளில் இடம்பெற்றது, இது ஒரு

(a) கோவிட் 19 இன் பிறழ்ந்த திரிபு

(b) மரபணு மாற்றப்பட்ட பல்வேறு கோதுமை

(c) சோயாபீனின் மரபணு மாற்றப்பட்ட வகை

(d) வான் வளியிலிருந்து வான் வளி நோக்கி தாக்கும் ஏவுகணை

Q2. அண்மையில் ரோபோ முன்மாதிரி ‘NEO-01’ விண்வெளி குப்பைகளை அழிக்க அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது எந்த நாடால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ?

(a) ரஷ்யா

(b) அமெரிக்கா

(c) சீனா

(d) ஐரோப்பிய ஒன்றியம்

Q3. ஆசியாவின் போவா மன்றம் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்:

 1. ஆசியாவிற்கான போவோ மன்றம் 2001 இல் தொடங்கப்பட்டது, இந்திய பார்வையாளர் அந்தஸ்தை கொண்டுள்ளது

2.வருடாந்திர ஆசிய மாநாடு 2021 க்கான போவா மன்றம் ஜப்பானில் நடைபெற்றது.

3. போவோ மன்றத்தின் முக்கிய கவனம் அணுசக்தியின் அமைதியான முறை களில் ஊக்குவிப்பதாகும்

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானவை ?

(a) 1 மற்றும் 2

(b) 2 மற்றும் 3

(c) 1 மட்டும்

(d) 1, 2 மற்றும் 3

Q4. கவுலூன் தீபகற்பம் பின்வரும் எதனுடைய ஒரு பகுதியாகும்?

(a) சவுதி அரேபியா

(b) ஈரான்

(c) ஹாங் காங்

(d) எகிப்து

Q5. பின்வருவனவற்றில் எது ஆப்பிரிக்காவின் சஹேல் பிராந்தியத்தின் பகுதியாகும்

 1. மவுரித்தேனியா
 2. செனிகல்
 3. சாட்
 4. காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு

கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

(a) 1, 2 மற்றும் 3

(b) 2, 3 மற்றும் 4

(c) 1, 3 மற்றும் 4

(d) 1, 2, 3 மற்றும் 4

Q6. டீப் டைம் திட்டம் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்:

 1. டீப் டைம் திட்டம் விண்வெளி நேர பயண நிகழ்வை ஆராய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது
 2. இது நாசா (NASA) மற்றும் ஈஎஸ்ஏ (ESA) ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சி

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானவை?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q7. இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ) தலைமையில் ஒழுங்குமுறை மறுஆய்வு ஆணையம் 2.0 அமைத்துள்ளது.

(a) எம்.ராஜேஸ்வர் ராவ்

(b) பேராசிரியர் ஜானகி ராம்

(c) ஜெயந்த் தாஸ்

(d) பி.கே. மொஹந்தி

Q8. நானோ ஸ்னிஃபர் தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்

 1. இது மைக்ரோசென்சர் அடிப்படையிலான வெடிபொருள் கன்டறியும் கருவி ஆகும்
 2. இது ஆராய்ச்சி, மேம்பாடு மற்றும் உற்பத்தி அடிப்படையில் 100% ‘இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட தயாரிப்பு ஆகும்

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/ எவை சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q9. திட்டம்பைரசோல்தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்

 1. இது நகர்ப்புற கரிம கழிவுகளை பயோசார் மற்றும் ஸ்மார்ட் நகரங்களில் ஆற்றலாக மாற்ற தொடங்கப்பட்ட இந்தோபிரஞ்சு திட்டமாகும்
 2. முதல் மாதிரித் திட்ட ஆலைக்கு அடித்தளம் சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் போடப்பட்டது

மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது / எவை சரியானவை ?

(a) 1 மட்டுமே

(b) 2 மட்டுமே

(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

(d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

Q10. லா சௌபிரியர் என பெயரிடப்பட்ட எரிமலை வெடிப்பு காரணமாக எரிமலையிலிருந்து உமிழப்பட்ட சல்பர் டை ஆக்சைடு (SO2) இந்தியாவை அடைந்துள்ளது என்பதை உலக வளிமண்டல அமைப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. இது எங்கு அமைந்துள்ளது

(a) குரில் தீவுகள்

(b) சுமத்ரா தீவுகள்

(c) ஜாவா தீவுகள்

(d) செயிண்ட் வின்சென்ட் தீவுகள்

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

Solutions

S1.Ans.(c)

Sol.

MACS 1407: 

It is a high-yielding and pest-resistant variety of soybean developed by Indian Scientists.§

It is suitable for cultivation in the states of Assam, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh and North-Eastern states.§

The new variety has been developed by scientists from MACS – Agharkar Research Institute (ARI), Pune. The variety was developed using the conventional cross-breeding technique.§

Its thick stem, higher pod insertion (7 cm) from the ground, and resistance to pod shattering make it suitable even for mechanical harvesting.§

It is suitable for rain-fed conditions in northeast India.§

 

S2.Ans.(c)

Sol.

The Chinese government has launched a robot prototype named ‘NEO-01’, in the Earth’s low orbit, on its Long March 6 rocket.

The 30kg robot prototype has been developed by Shenzhen-based space mining start-up ‘Origin Space’. To observe small celestial bodies in deep space and to experiment with space debris removal techniques. NEO-01 will use a large net to capture debris left behind by other spacecraft and then burn it using its electric propulsion system.

 

S3.Ans.(c)

Sol.

Context: The opening ceremony of the Boao Forum for Asia Annual Conference 2021 was held in Boao, south China’s Hainan Province.

This year’s conference was attended by more than 2,600 guests from over 60 countries and regions.§

Theme:§ “A World in Change: Join Hands to Strengthen Global Governance and Advance Belt and Road Cooperation.”

About the Bao Forum: 

The Boao Forum for Asia was initiated in 2001 by 25 Asian countries and Australia (increased to 28 in 2006).§

It is a non-profit organisation.§

It has provided a high-end platform for political, business and academic leaders in Asia and the world.§

It is modelled on the World Economic Forum held annually in Davos, Switzerland. The Forum is committed to promoting regional economic integration and bringing Asian countries even closer to their development goals.§

It has made positive contributions to the promotion of regional economic integration, common development and the building of a more prosperous and harmonious Asia.§

S4.Ans.(c)

Sol.

Hong Kong is set to grant a site on the western Kowloon peninsula, to China’s national security officials for its permanent base in the city.

The Kowloon Peninsula is a peninsula that forms the southern part of the main landmass in the territory of Hong Kong, alongside Victoria Harbour and facing toward Hong Kong island.

 

S5.Ans.(a)

Sol.

The Centre is mulling an ambitious plan to create a 1,400km long and 5km wide green belt from Gujarat to the Delhi-Haryana border.

 • The plan is inspired by Africa’s ‘Great Green Wall’ project,running from Senegal (West) to Djibouti (East), which came into effect in 2007.
 • The overarching objectiveof India’s Green Wall will be to address the rising rates of land degradation and the eastward expansion of the Thar desert.
 • Great Green Wall’ project: it stretches across the south-central latitudes of Northern Africa between the Atlantic Ocean and the Red Sea. The Sahel part of Africa includes northern Senegal, southern Mauritania, central Mali, northern Burkina Faso, the extreme south of Algeria, Niger, the extreme north of Nigeria, the extreme north of Cameroon and the Central African Republic, central Chad, central and southern Sudan, the extreme north of South Sudan, Eritrea, and the extreme north of Ethiopia.

 

S6.Ans.(d)

Sol.

The Deep Time project in France’s Lombrives Cave came to an end. As part of the project, a group of 15 people stayed in and explored the cave for 40 days and 40 nights.

They slept in tents, made their own electricity, and had no contact with the outside world.§

The Deep Time project looked at how a lack of external touch affects one§’s perception of time.

Its aim was to investigate how people adjust to dramatic changes in their living conditions and environments.§

Scientists at the Human Adaption Institute leading the $1.5 million§ “Deep Time” project say the experiment will help them better understand how people adapt to drastic changes in living conditions and environments

 

S7.Ans.(a)

Sol.

The Reserve Bank of India (RBI) has set up the Regulations Review Authority 2.0.

The authority will review regulatory prescriptions internally as well as by seeking suggestions from RBIregulated entities for simplification and ease of implementation.§

Deputy Governor M. Rajeshwar Rao has been appointed as the Regulations Review Authority. The authority would have validity for a period of one year from May 1.§

The RBI had set up a similar authority in 1999 for reviewing regulations, circulars, reporting systems.§

 

S8.Ans.(c)

Sol.

It is a microsensor based explosive trace detector.

It is the world§’s first microsensor based Explosive Trace Detector (ETD) developed by NanoSniff Technologies, an IIT Bombay incubated startup.

NanoSniffer is a 100%§ ‘Made in India’ product in terms of research, development & manufacturing. The core technology of NanoSniffer is protected by patents in the U.S. & Europe.

NanoSniffer can detect explosives in less than 10 seconds and it also identifies and categorizes explosives into different classes.§

 

S9.Ans.(d)

Sol.

Context: The foundation stone of the integrated Solar Dryer and Pyrolysis pilot plant was recently laid in Chennai.

The pilot is part of the Indo-German project§ ‘Pyrasol’, launched to transform urban organic waste into biochar and energy in smart cities.

It was awarded to CSIR-CLRI by the Indo-German Science§ & Technology Centre.

The project will ultimately lead to technology development for the joint processing of Fibrous Organic Waste (FOW) and Sewage Sludge (SS) of Indian smart cities into hygienic and highly valuable biochar associated with energy recovery, carbon sequestration and environmental improvement.§

The project focuses on managing and organising the collection, treatment, and disposal systems of urban wastes in Indian Smart Cities as well as in other urban centres with an integrated and interactive approach.

 

S10.Ans.(d)

Sol.

The sulphur dioxide (SO2) emissions from a volcanic eruption in the Caribbean (from La Soufriere volcano eruption) reached India on April 16, 2021, sparking fear of increased pollution levels in the northern parts of the country and acid rain. Scientists have also found evidence for the entry of sulphate aerosol particles (precursors for sulphuric acid) in the stratosphere, the second layer of the Earth’s atmosphere. This might be the reason that the particles have reached as far as India and will likely travel beyond to reach South East Asia.

La Soufrière or Soufrière Saint Vincent is an active stratovolcano on the Caribbean island of Saint Vincent in Saint Vincent and the Grenadines.

adda247 Monthly Current Affair Quiz in Tamil -April 2021-50 questions ans Download PDF

 

Coupon code- SMILE- 77% OFFER

**WHOLE TAMILNADU LIVE CLASS LINK

https://tamil-website-ta.site.strattic.iomil_nadu/live-classes-study-kit

**WHOLE TAMILNADU MOCK TEST LINK

https://tamil-website-ta.site.strattic.iomil_nadu/mock-tests-study-kit