Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group B Vacancy Increased 2022

MPSC Group B Vacancy Increased 2022, State Tax Inspector (STI) Vacancy increased, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: Official PDF of MPSC Group B Vacancy Increased 2022 has been released by Maharashtra Public Service Commission (MPSC) on its official website on 11th April 2022. In this article we will see Post wise and Category wise MPSC Group B Vacancy 2022.

MPSC Group B Vacancy Increased 2022
Category Job Alert
Organization Name Maharashtra Public Service Commission
Exam Name MPSC Group B Combine Prelims Exam 2021-22
Post STI, PSI, and ASO
Application Mode Online
Total Vacancy 666 1085

MPSC Group B Vacancy Increased, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

MPSC Group B Vacancy Increased for 2021-22 Combine Prelims Exam: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 एप्रिल 2022 रोजी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर वर MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ (MPSC Group B Vacancy Increased) झाल्याचे जाहीर केले आहे. याआधी हाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी आयोगाच्या अधिकृत twitter वर जाहीर केले होते. आता 11 एप्रिल 2022 रोजी रोजी MPSC ने सविस्तर MPSC Group B Vacancy Increased तपशील जाहीर केला आहे. या सूचनेप्रमाणे राज्य कर निरीक्षक (STI) पदासाठी रिक्त जागा 190 होत्या त्या आता वाढून 419 झाल्या आहेत. आज या लेखात आपण MPSC Group B Vacancy Increased बद्दल संपूर्ण माहिती पाहणार आहे सोबतच प्रत्येक पदाप्रमाणे कोणत्या संवर्गास किती पदे आहेत याबद्दल माहिती पाहणार आहे.

MPSC Group B Combine Exam Official Answer Key

MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022

MPSC Group B Vacancy Increased 2022, State Tax Inspector (STI) Vacancy increased | गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

MPSC Group B Vacancy Increased 2022, State Tax Inspector (STI) Vacancy increased: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहायक कक्ष अधिकारी (ASO), राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) या पदांसाठी पूर्व परीक्षाची अधिसूचना जाहीर केली होती. सहायक कक्ष अधिकारी (ASO)-100 पदे, राज्य कर निरीक्षक (STI)-190 पदे आणि पोलीस उपनिरीक्षक (PSI)-376 पदे असे एकूण 666 पदांसाठी ही भरती अधिसूचना 28 ऑक्टोबर 2021 रोजी जाहीर करण्यात आले होते. परंतु आता राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाच्या 419 अतिरिक्त रिक्त पदांची मागणीपत्र MPSC ला प्राप्त झाल्याने आता राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाच्या एकूण 609 रिक्त पदे आहेत.

MPSC Group B Vacancy Increased, State Tax Inspector (STI) Vacancy increased, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 च्या रिक्त पदसंख्येत वाढ

MPSC Group B Vacancy Increased 2022 रिक्त पदांची संख्या प्रत्येक पदाप्रमाणे खालीलप्रमाणे आहे. त्याचप्रमाणे आपण MPSC ने जाहीर केलेली MPSC Group B Vacancy Increased 2022 Official PDF खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पाहू शकता.

Post No. of Vacancy
सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) 100
राज्य कर निरीक्षक (STI) 419
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) 376
Total 1085

Click here to Download MPSC Group B Vacancy Increased Official Pdf

MPSC Group B Vacancy Increased– Important Dates | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021 महत्वाच्या तारखा

MPSC Group B Vacancy Increased– Important Dates: MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2021-22 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group B Vacancy Increased: Important Dates
Events Dates
पूर्व परीक्षेची जाहिरात (Prelims Exam Notification) 28 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 29 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 19 नोव्हेंबर 2021

30 नोव्हेंबर 2021

पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र  (Hall ticket For Prelims Exam) 17 फेब्रुवारी 2022
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख (Prelims Exam Date) 26 फेब्रुवारी 2022
MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2022 (MPSC Answer Key 2022) 02 मार्च 2022
पूर्व परीक्षेचा निकाल (Prelims Exam Result)
मुख्य परीक्षेची जाहिरात (Main Exam Notification)
(Hall ticket For Mains Exam)
मुख्य परीक्षेची तारीख (Mains Exam Date)
MPSC Group B Vacancy Increased
Adda247 Marathi App

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: ASO | गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 ASO रिक्त पदांची संख्या

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: ASO: MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2021-22 मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) साठी रिक्त पदांची संख्या 100 असून प्रत्येक संवर्गाप्रमाणे रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 17 9 2 1 4 18 10 61 3925 100
सर्वसाधारण 11 6 1 1 3 12 6 40 12 65
महिला 5 3 1 1 5 3 18 2 30
खेळाडू 1 1 1 3 5
दिव्यांग एकूण 04 पदे
अनाथ एकूण 01 पद
Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: STI | गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 STI रिक्त पदांची संख्या

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: STI: MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2021-22 मधील विक्रीकर निरीक्षक गट ब अधिकारी  (STI) साठी रिक्त पदांची संख्या पहिले संख्या 190 होती आता ती वाढवून 609 झाली असून प्रत्येक संवर्गाप्रमाणे रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 80 42 15 14 24 09 110 10 61 365 244 609
सर्वसाधारण 52 27 10 09 16 06 71 07 39 238 158 396
महिला 23 13 04 04 07 03 33 03 19 109 74 183
खेळाडू 04 02 01 01 01 06 03 18 12 30
दिव्यांग एकूण 25 पदे
अनाथ एकूण 06 पदे

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: PSI | गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 PSI रिक्त पदांची संख्या

MPSC Group B Vacancy Increased 2022: PSI: MPSC गट ब पूर्व परीक्षा 2021-22 मधील पोलीस उपनिरीक्षक गट ब  (PSI) साठी रिक्त पदांची संख्या 376 असून प्रत्येक संवर्गाप्रमाणे रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

प्रवर्ग अ. जा अ. ज वि. जा (अ) भ. ज. (ब) भ. ज. (क) भ. ज. (ड) इ. मा. व. वि. मा. प्र. आ.दु. ध. एकूण आरक्षित पदे अराखीव पदे एकूण पदे
पदसंख्या 76 39 11 8 27 18 53 13 37 282 94 376
सर्वसाधारण 49 25 07 06 18 12 34 08 24 183 61 244
महिला 23 12 03 02 08 05 16 04 11 84 28 112
खेळाडू 04 02 01 01 01 03 01 02 15 05 20
दिव्यांग
अनाथ एकूण 04 पदे

MPSC Group B 2021-22 Combine Prelims Exam Hall Ticket | MPSC गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 प्रवेशपत्र

MPSC Group B 2021-22 Combine Prelims Exam Hall Ticket:MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र दिनांक 17 फेब्रुवारी 2022 रोजी जाहीर झाले होते. MPSC संयुक्त पूर्व परीक्षेचे प्रवेशपत्र 2021-22 download करण्यासाठी थेट लिंक खाली प्रदान करण्यात आली होती जी आता सक्रिय नाही आहे.

MPSC Group B Hall Ticket 2022 (Link Inactive)

Also Check,

FAQs: MPSC Group B Vacancy Increased 2022

Q1. STI साठी MPSC द्वारे एकूण किती रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत?
Ans. STI साठी, MPSC ने 609 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत

Q2. MPSC द्वारे ASO साठी किती रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत?
Ans. MPSC ने ASO साठी 100 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत.

Q3. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 कधी झाली?
Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2021-22 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात पार पडली.

Q4. MPSC द्वारे PSI साठी किती रिक्त जाहीर केल्या आहेत?
Ans. MPSC ने PSI साठी 376 रिक्त जागा जाहीर केल्या आहेत

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series
MPSC 2021-22 – संयुक्त पूर्व परीक्षा गट – ब

Sharing is caring!

FAQs

For STI how many total vacancies are released by MPSC

For STI, MPSC has released 609 Vacancies

How many vacancies are released by MPSC for ASO

MPSC has released 100 vacancies for ASO

When is MPSC Group B combine prelims exam

MPSC Group B Combine prelims exam is on 26th February 2022

How many vacancies are released by MPSC for PSI

MPSC has released 376 vacancies for PSI