Marathi govt jobs   »   Krushi Vibhag Bharti 2023   »   कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023, 22 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या परीक्षेचे विश्लेषण, शिफ्ट 3

कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023

कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: कृषी विभागाने दिनांक 22 सप्टेंबर 2023 रोजी तिसऱ्या शिफ्टमध्ये वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा यशस्वीरीत्या घेतली. परीक्षेला गेलेल्या उमेदवाराच्या प्रतिसादानुसार कृषी विभागाची परीक्षा सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात 22 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या शिफ्ट 3 चे कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 देण्यात आले आहे. ज्यात विषयवार गुड अटेंम्ट (चांगले प्रयत्न), एकूण काठीण्य पातळी, परीक्षेत विचारण्यात आलेले प्रश्न इ. बद्दल माहिती दिली आहे.

कृषी विभाग प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन

कृषी विभाग परीक्षेची काठीण्य पातळी, परीक्षेत कोणत्या पद्धतीचे प्रश्न विचारण्यात आले होते याबद्दल माहिती या लेखात देण्यात आली आहे. कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात देण्यात आले आहे.

कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षा विश्लेषण
विभाग कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव कृषी विभाग भरती 2023
पदाचे नाव वरिष्ठ लिपिक
लेखाचे नाव कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023
कृषी विभाग परीक्षेची तारीख 2023 21, 22 आणि 25 ऑगस्ट 2023
नकारात्मक गुणांकन पद्धती लागू नाही
परीक्षेचा कालावधी 02 तास
एकूण गुण 200

कृषी विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023

कृषी विभाग भरती 2023 अंतर्गत वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेण्यात येणार आहे. सदर परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 02 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200  

कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023: गुड अटेंम्ट (शिफ्ट 3)

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेची काठीण्य पातळी एकंदरीत सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती आणि परीक्षेत कोणतेही नकारात्मक गुणांकन पद्धती नव्हती त्यामुळे सर्व उमेदवारांनी जास्तीत जास्त प्रश्न सोडविणे अपेक्षित होते. गुड अटेंम्ट म्हणजे अश्या प्रश्नांची संख्या ज्याद्वारे आपण आपला कट ऑफ क्लिअर करू शकाल. सर्व उमदेवारांच्या सोईसाठी आम्ही खालील तक्त्यात विषयानुसार गुड अटेंम्ट आणि काठीण्य पातळी दिली आहे.

अ. क्र विषय गुड अटेंम्ट काठीण्य पातळी
1 मराठी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
2 इंग्रजी भाषा 22-23 सोपी ते मध्यम
3 सामान्य ज्ञान  22-23 सोपी ते मध्यम
4 बौद्धिक चाचणी 22-23 सोपी ते मध्यम
एकूण 88-92 सोपी ते मध्यम

विषयानुरूप कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 (शिफ्ट 3)

वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 25 याप्रमाणे 100 प्रश्न विचारण्यात आले होते. या लेखात मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या सर्व विषयांचे विषयानुसार कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

मराठी विषयाचे विश्लेषण

वरिष्ठ लिपिक परीक्षेत मराठी विषयावर एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. मराठी विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. यात प्रामुख्याने वाक्याचा योग्य क्रम, वाक्यातील त्रुटी शोधणे, रिकाम्या जागा, विरुद्धार्थी शब्द आणि उतारा यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
वाक्याचा योग्य क्रम (पॅराजम्बल) 05
वाक्यातील त्रुटी ओळखणे 05
समानार्थी शब्द (वाक्यात हायलाईट केलेले होते) 04
विरुद्धार्थी शब्द 02
उतारा (दुर्गम गावाची गोष्ट) 05
रिकाम्या जागा भरणे 04
एकूण 15

इंग्रजी विषयाचे विश्लेषण

कृषी विभागातील वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेत इंग्रजी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. इंग्रजी विषयात Article, Error detection, Tense, Direct Indirect Speech आणि Voice यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

Topics No. of Questions
Word Swap 04
Parajumble 05
Synonyms 02
Antonyms 02
Idioms and Phrases 01
Fill in the Blanks 06
Error Detection 05
Total 25

सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

लघुलेखक पदाच्या परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने राज्यघटना, इतिहास, भूगोल, स्टॅटिक जी.के. यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.
विषय प्रश्न संख्या
इतिहास 01
भूगोल 02
राज्यघटना 02
चालू घडामोडी 15
स्टॅटिक जी.के 05
एकूण 25

शिफ्ट 3 मधील सामान्य ज्ञानाचे प्रश्न खालीलप्रमाणे आहे.

बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेषण

लघुलेखक परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 25 प्रश्न विचारण्यात आले होते. बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने बैठक व्यवस्था, अक्षरमाला, अंकमालिका, विधान व निष्कर्ष, पदावली, नफा व तोटा, चक्रवाढ व्याज, सरासरी आणि शेकडेवारी घटकांवर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

टॉपिक प्रश्न संख्या
अंकमालिका 04
अक्षरमालिका 05
दिशा 03
पदावली 03
कोडी (तारीख व महिना) 05
सरळव्याज 01
चक्रवाढ व्याज 01
भागीदारी 01
नफा व तोटा 01
गुणोत्तर व प्रमाण 01
एकूण 25
Mumbai Police Admit Card 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

कृषी विभाग भरती 2023 शी संबंधित इतर महत्वाचे लेख
कृषी सेवक भरती 2023
कृषी विभाग वेतन 2023 कृषी विभाग मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका
कृषी विभाग भरती 2023 कृषी विभाग रिक्त पदे 2023
कृषी विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 कृषी विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Krushi Vibhag Bharti
कृषी विभाग वरिष्ठ लिपिक व सहाय्यक अधीक्षक टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

FAQs

मी कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 कोठे पाहू शकतो?

या लेखात कृषी विभाग परीक्षा विश्लेषण 2023 देण्यात आले आहे.

22 सप्टेंबर 2023 रोजी कोणत्या पदाची परीक्षा घेण्यात आली?

22 सप्टेंबर 2023 रोजी वरिष्ठ लिपिक पदाची परीक्षा घेण्यात आली.

22 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या वरिष्ठ लिपिक पदाच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट किती आहेत?

22 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या वरिष्ठ लिपिक पदाच्या तिसऱ्या शिफ्टच्या परीक्षेसाठी गुड अटेम्प्ट 88 ते 92 एवढे आहेत.