Marathi govt jobs   »   Krushi Vibhag Bharti 2023   »   Krushi Vibhag Syllabus 2023

Krushi Vibhag Syllabus 2023 and Exam Pattern Download PDF | कृषी विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम व परीक्षेचे स्वरूप 2023

Krushi Vibhag Syllabus 

Krushi Vibhag Syllabus and Exam Pattern 2023: Krushi Vibhag Maharashtra has released Krushi Vibhag Syllabus 2023 and Exam Pattern along with Krushi Vibhag Bharti 2023. If you want to get good marks in Krushi Vibhag Exam 2023, you should have detailed knowledge about Krushi Vibhag Syllabus 2023. Krushi Vibhag Syllabus 2023 provides information about important subject-wise topics. In this article, we have provided a detailed Krushi Vibhag Syllabus and Exam Pattern 2023.

Click here to Download Krushi Vibhag Admit Card 2023

Krushi Vibhag Syllabus 2023: Overview

Maharashtra Agriculture Department has released Krishi Vibhag Bharti 2023 for Steno Typist, Stenographer (Higher grade), and Stenographer (Lower Grade) Posts. Krushi Vibhag Syllabus 2023 helps to get better performance in the exam. Get an overview of Krushi Vibhag Syllabus 2023 in the table below.

Krushi Vibhag Syllabus 2023: Overview
Category Exam Syllabus
Recruitment Name Krushi Vibhag Bharti 2023
Article Name Krushi Vibhag Syllabus 2023
Posts
 • Steno Typist
 • Stenographer (Higher grade)
 • Stenographer (Lower Grade)
 • Senior Clerk
 • Assistant Superintendent
Selection Process Online Exam and Skill Test

Krushi Vibhag Syllabus and Exam Pattern 2023

Krushi Vibhag Syllabus 2023: महाराष्ट्रातील कृषी विभागाने लघुटंकलेखक, लघुलेखक वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक या संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता Krushi Vibhag Bharti 2023 जाहीर झाली आहे. लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी) वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक पदाच्या परीक्षेत चांगले गुण घ्यायचे असल्यास आपल्याला Krushi Vibhag Exam Pattern 2023 आणि Krushi Vibhag Syllabus 2023 बद्दल सविस्तर माहिती असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही परीक्षेचा अभ्यास सुरु करण्यापूर्वी आपल्याला त्या परीक्षेचे स्वरूप आणि परीक्षेचा अभ्यासक्रम माहिती असणे आवश्यक आहे. आज या लेखात आपण कृषी विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम (Krushi Vibhag Syllabus 2023) आणि परीक्षेचे स्वरूप (Krushi Vibhag Exam Pattern 2023) याबद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे.

Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Maharashtra Krushi Vibhag Bharti 2023 | कृषी विभाग भरती 2023

Krushi Vibhag Bharti 2023: महाराष्ट्र कृषी विभागाने दिनांक 05 एप्रिल 2023 रोजी कृषी विभाग भरती 2023 जाहीर केली आहे. लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी), लघुलेखक (उच्च श्रेणी), वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक या संवर्गातील रिक्त पदांसाठी Krushi Vibhag Bharti 2023 जाहीर झाली आहे. कृषी विभाग भरती 2023 बद्दल सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Krushi Vibhag Bharti 2023

Krushi Vibhag Bharti 2023
Krushi Vibhag Steno Typist and Stenographer Online Test Series

Krushi Vibhag Exam Pattern 2023 of Steno Typist and Stenographer | लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप

Krushi Vibhag Exam Pattern 2023: लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुलेखक (उच्च श्रेणी) या संवर्गातील पदांची ऑनलाईन परीक्षा एकूण 120 गुणांची (प्रत्येकी 2 गुणांचा एक प्रश्न याप्रमाणे 60 प्रश्न) घेतली जाईल. मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान व बौद्धिक चाचणी यासाठी प्रत्येक विषयास 30 गुण असतील. त्यानंतर उमेदवारांची व्यावसायिक / कौशल्य चाचणी घेण्यात येणार आहे. परीक्षेचे माध्यम मराठी आहे. सदर ऑनलाईन परीक्षा ही 75 मिनिटांची असेल. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची असेल. ऑनलाईन परीक्षा आणि व्यावसायिक चाचणी मध्ये एकूण 45 % गुण मिळवणाऱ्या उमेदवारांची मेरीट लिस्ट जाहीर करण्यात येईल. Krushi Vibhag Exam Pattern 2023 खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आला आहे.

Phases of Exam (परीक्षेचे टप्पे)

 • ऑनलाईन परीक्षा (120 गुण)
 • व्यावसायिक चाचणी (80 गुण) (व्यावसाईक चाचणी स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल)

Krushi Vibhag Exam Pattern in Marathi (Steno Typist and Stenographer)

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 75 मिनिटे
2 इंग्रजी भाषा 15 30
3 सामान्य ज्ञान 15 30
4 बौद्धिक चाचणी 15 30
एकूण 60 120  

ठळक मुद्दे

 • कृषी विभागाची परीक्षा IBPS मार्फत ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे.
 • लघुटंकलेखक आणि लघुलेखक पदाच्या परीक्षेत 60 प्रश्न 120 गुणांसाठी विचारल्या जातात.
 • प्रत्येक योग्य उत्तरासाठी 2 गुण देण्यात येईल.
 • परीक्षेचे मध्यम मराठी असेल.
 • व्यावसायिक चाचणी एकूण 80 गुणांची स्वतंत्रपणे घेण्यात येईल.
 • प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता 10 वी) दर्जाच्या समान राहील.
 • परीक्षेचा कालावधी 75 मिनिटे आहे.
 • नकारात्मक गुणांकन पद्धती बद्दल अद्याप माहिती उपलब्ध नाही.

Krushi Vibhag Exam Pattern in English (Steno Typist and Stenographer)

S. N. Subject Qtn. No. Marks Duration
1 Marathi Language 15 30 02 Hours
2 English Language 15 30
3 General Knowledge 15 30
4 General Aptitude 15 30
Total 60 120  
Key Points
 • Krushi Vibhag Exam will be conducted online through IBPS.
 • Steno Typist and Stenographer Exam consists of 60 questions for 120 marks.
 • 2 marks will be given for each correct answer.
 • The medium of examination is Marathi.
 • A professional test of a total of 80 marks will be conducted separately.
 • The Level of the question paper will be the same as that of the Secondary School Examination (Class 10th).
 • The duration of the exam is 75 minutes.
 • Information about the negative marking system in the exam is not yet available.
Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Krushi Vibhag Exam Pattern 2023 of Senior Clerk and Assistant Superintendent | वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक अधिक्षक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप

Krushi Vibhag Exam Pattern 2023: वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक अधिक्षक या संवर्गातील पदांची ऑनलाईन परीक्षा एकूण 200 गुणांची घेतली जाईल. मराठी, इंग्रजी, सामान्यज्ञान व बौद्धिक चाचणी यासाठी प्रत्येक विषयास 50 गुण असतील. परीक्षेचे माध्यम मराठी आहे. ही परीक्षा IBPS मार्फत घेण्यात येईल. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरुपाची असेल. परीक्षेचा कालावधी 02 तास असेल गुणवत्ता यादीत समाविष्ट होण्यासाठी उमेदवारास 45 % मिळवणे आवश्यक आहे. वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक अधिक्षक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप (Krushi Vibhag Exam Pattern 2023) खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आले आहे.

Krushi Vibhag Exam Pattern in Marathi (Senior Clerk and Assistant Superintendent)

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण कालावधी
1 मराठी भाषा 25 50 02 तास
2 इंग्रजी भाषा 25 50
3 सामान्य ज्ञान 25 50
4 बौद्धिक चाचणी 25 50
एकूण 100 200  

ठळक मुद्दे

 • वरिष्ठ लिपिक आणि सहाय्यक अधिक्षक पदाच्या परीक्षेत 100 प्रश्न 200 गुणांसाठी विचारल्या जातात.
 • प्रत्येक योग्य उत्तरासाठी 2 गुण देण्यात येईल.
 • परीक्षेचे माध्यम मराठी असेल.
 • परीक्षेचा दर्जा पदवी परीक्षेच्या दर्जाच्या समान राहील. तथापि त्यापैकी मराठी व इंग्रजी या विषयांच्या प्रश्नपत्रिकेचा दर्जा उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षेच्या (इयत्ता 12 वी) दर्जाच्या समान राहील
 • परीक्षेचा कालावधी 02 तास आहे.
 • नकारात्मक गुणांकन पद्धती बद्दल अद्याप माहिती उपलब्ध नाही.
Krushi Vibhag Bharti 2023
Krushi Vibhag Steno Typist and Stenographer Online Test Series

Krushi Vibhag Exam Pattern in English (Senior Clerk and Assistant Superintendent)

S. N. Subject Qtn. No. Marks Duration
1 Marathi Language 25 50 02 तास
2 English Language 25 50
3 General Knowledge 25 50
4 General Aptitude 25 50
Total 100 200  
Key Points
 • Senior Clerk and Assistant Superintendent Exam consist of 100 questions for 200 marks.
 • 2 marks will be given for each correct answer.
 • The medium of examination is Marathi.
 • The Level of examination will be the same as that of degree examination. However, among them, the standard of question papers of Marathi and English subjects will be of the same standard as that of the Higher Secondary School Examination (Class 12th).
 • The duration of the exam is 02 Hours
 • Information about the negative marking system in the exam is not yet available.
Krushi Vibhag Exam Syllabus 2023
Adda247 Marathi App

Krushi Vibhag Syllabus 2023 | कृषी विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

Krushi Vibhag Syllabus 2023: कृषी विभागाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान व बौद्धिक चाचणी या विषयावर प्रत्येकी 15 याप्रमाणे एकूण 60 प्रश्न विचारल्या जातील आणि व्यावसायिक चाचणी स्वतंत्रपणे घेण्यात येणार आहे. विषयानुसार Krushi Vibhag Syllabus 2023 खाली प्रदान करण्यात आला आहे.

Krushi Vibhag Syllabus 2023 in Marathi

अ क्र विषय तपशील
1 English Language Grammar (Synonyms, Antonyms, Spelling, Punctuation, Tense, Voice, Narration, Article, Question Tag)
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Fill in the blanks in the sentence
Simple Sentence structure (Error, Types of Sentence)
2 मराठी भाषा मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह, वाक्यातील त्रुटी शोधणे
प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
3 सामान्य ज्ञान इतिहास, भूगोल, भारताची राज्यघटना, सामान्य विज्ञान, चालू घडामोडी,आणि इतर जनरल टॉपिक
4 बौद्धिक चाचणी गणित: मुलभूत गणितीय क्रिया, घातांक शेकडेवारी, नफा-तोटा, सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज, वय, काळ-काम-वेग, सरासरी, गुणोत्तर व प्रमाण
बुद्धिमत्ता चाचणी: अक्षरमाला, संख्यामाला, समानसंबंध, वर्गीकरण, सांकेतिक भाषा, आकृत्यांची संख्या मोजणे, नातेसंबंध, निष्कर्ष किंचा अनुमान काढणे
Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Krushi Vibhag Syllabus 2023 in English

Sr. No Subject Details
1 English Language Grammar (Synonyms, Antonyms, Spelling, Punctuation, Tense, Voice, Narration, Article, Question Tag)
Vocabulary (Use of Idioms and Phrases and their meaning, Expressions)
Fill in the blanks in the sentence
Simple Sentence structure (Error, Types of Sentence)
2 मराठी भाषा मराठी व्‍याकरण (वाक्‍यरचना, शब्‍दार्थ, प्रयोग, समास, समानार्थी शब्‍द , विरुद्धार्थी शब्‍द)
म्‍हणी व वाकप्रचार वाक्‍यात उपयोग, शब्दसंग्रह, वाक्यातील त्रुटी शोधणे
प्रसिद्ध पुस्‍तके आणि लेखक
3 General Knowledge History, Geography, Constitution of India, General Science, Current Affairs, and other general topics
4 General Aptitude Quantitative Aptitude: Basic Mathematical Operations, Exponentiation, Profit and Loss, Simple and Compound Interest, Age, Time-Work-Speed, Average, Ratio and Proportion
Reasoning Ability: Alphabet Series, Numbers, Relation, Classification, Coding-Decoding, Syllogism, Direction and Distance, Blood Relation, Counting Figures
Krushi Vibhag Exam Syllabus 2023
Adda247 Marathi Telegram

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

Maharashtra Study Material

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Where can I check Krushi Vibhag Syllabus 2023?

We have provided a detailed Krushi Vibhag Syllabus 2023 in this article.

What is Krushi Vibhag Exam Pattern 2023?

Krushi Vibhag Exam consists of 04 subjects viz. Marathi, English, General Knowledge and General Aptitude. we have provided detailed Krushi Vibhag Exam Pattern 2023 above in the article.

Is there any negative marking in Krushi Vibhag Exam 2023?

No, there is no negative marking in Krushi Vibhag Exam 2023.