Marathi govt jobs   »   Krushi Vibhag Bharti 2023   »   Krushi Vibhag Vacancy 2023

Krushi Vibhag Vacancy 2023, Check Division wise Krushi Vibhag Vacancy 2023 | कृषी विभाग भरती 2023 मधील रिक्त पदांचा तपशील

Table of Contents

Krushi Vibhag Vacancy 2023

Krushi Vibhag Vacancy 2023: Maharashtra Krushi Vibhag has Krushi Vibhag Bharti 2023 for Various Post. Along with the notification Maharashtra Agriculture Department has released Krushi Vibhag Vacancy 2023. Maharastra Krushi Vibhag is going to recruit Steno Typist, Stenographer (Higher grade), Stenographer (Lower Grade), Senior Clerk, and Assistant Superintendent posts. In this article, we have provided detailed information about Krushi Vibhag Vacancy 2023 i.e Overall Vacancy and Division wise Krushi Vibhag Vacancy 2023.

Krushi Vibhag Vacancy 2023: Overview

Krushi Vibhag Bharti has been announced for a total of 218 Vacancies. Get an overview of Krushi Vibhag Vacancy 2023 in the table below.

Maharashtra Krushi Vibhag Bharti 2023: Overview
Category Job Related Article
Department Maharashtra Agriculture Department
Recruitment Name Krushi Vibhag Bharti 2023
Article Name Krushi Vibhag Vacancy 2023
 Posts
  • Steno Typist
  • Stenographer (Higher grade)
  • Stenographer (Lower Grade)
  • Senior Clerk
  • Assistant Superintendent
Total Vacancy 218

Krushi Vibhag Vacancy 2023

Krushi Vibhag Vacancy 2023: महाराष्ट्र कृषी विभागाने एकूण 218 पदांसाठी Krushi Vibhag Bharti 2023 जाहीर केली आहे. कृषी आयुक्त कार्यालयातील 60 लघुटंकलेखक, लघुलेखक (निम्नश्रेणी) आणि लघुलेखक (उच्च श्रेणी) आणि महाराष्ट्रातील विभागीय कार्यालयातील एकूण 158 वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक अधिक्षक पदांसाठी कृषी विभाग भरती 2023 जाहीर करण्यात आली आहे. आज या लेखात आपण Krushi Vibhag Vacancy 2023 बद्दल सविस्तर माहिती पाहणार आहे. ज्यात एकूण रिक्त पदांचा तपशील आणि विभागानुसार रिक्त पदांचा तपशील देण्यात आला आहे.

Krushi Vibhag Bharti 2023

Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Maharashtra Krushi Vibhag Vacancy 2023 | कृषी विभाग भरती 2023 मधील रिक्त पदांचा तपशील

Maharashtra Krushi Vibhag Vacancy 2023: कृषी विभाग भरती 2023 अंतर्गत Steno Typist (लघुटंकलेखक), Stenographer (Higher grade) (लघुलेखक (उच्च श्रेणी)) आणि Stenographer (Lower Grade) (लघुलेखक (निम्नश्रेणी)), Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि Assistant Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) पदांसाठी कृषी विभाग भरती जाहीर झाली असून पदानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Maharashtra Krushi Vibhag Vacancy 2023
Post Name Vacancy
Steno Typist (लघुटंकलेखक) 28
Stenographer (Higher grade) (लघुलेखक (निम्नश्रेणी)) 29
Stenographer (Lower Grade) (लघुलेखक (उच्च श्रेणी)) 03
Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) 105
Assistant Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) 53
Total (एकूण) 218

महाराष्ट्रातील सर्व विभागातील Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि Assistant Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) या दोन्ही संवर्गातील रिक्त पदांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे.

Maharashtra Krushi Vibhag Vacancy 2023
Division Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) Total (एकूण)
Nagpur (नागपूर) 14 10 24
Kolhapur (कोल्हापूर) 14 04 18
Thane (ठाणे) 18 08 26
Latur (लातूर) 14 06 20
Nashik (नाशिक) 12 06 18
Aurangabad (औरंगाबाद) / Chhatrapati Sambhaji Nagr (छत्रपती संभाजी नगर) 11 04 15
Amravati (अमरावती) 09 10 19
Pune (पुणे) 13 05 18
Total (एकूण) 105 53 158

विभागानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालील लेखात प्रदान करण्यात आला आहे. ज्यात संवार्गानुसार रुक्त पदांचा तपशील देण्यात आला आहे.

adda247
Marathi Saralsewa Mahapack

Krushi Vibhag Vacancy 2023 of Commissionerate of Agriculture Pune | कृषी आयुक्तालय पुणे

Krushi Ayuktalay Pune: महाराष्ट्र कृषी आयुक्तालय पुणे येथील Steno Typist (लघुटंकलेखक), Stenographer (Higher grade) (लघुलेखक (उच्च श्रेणी)) आणि Stenographer (Lower Grade) (लघुलेखक (निम्नश्रेणी)) या संवर्गातील एकूण 60 रिक्त पदांची भरती होणार आहे. प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे.

Krushi Vibhag Vacancy 2023 of Krushi Ayuktalay Pune
Category

(प्रवर्ग)

Steno Typist (लघुटंकलेखक) Stenographer (Higher grade) (लघुलेखक (उच्च श्रेणी)) Stenographer (Lower Grade) (लघुलेखक (निम्नश्रेणी))
अ. जा 4 0 4
अ. ज 2 1 2
वि. जा (अ) 1 0 1
भ. ज (ब) 1 0 1
भ. ज (क) 1 0 1
भ. ज (ड) 1 1 1
वि. मा. प्र 1 0 1
इ. मा. व. 5 1 5
ई.डब्लू.एस 3 0 3
सर्वसाधारण 9 0 10
Total (एकूण) 28 03 29
Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Nagpur Krushi Vibhag Vacancy 2023 | नागपूर विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Nagpur Vacancy 2023: नागपूर कृषी विभागात 14 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 10 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 24 पदासाठी भरती होणार असून नागपूर विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Nagpur Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 3 2
अ. ज 2 1
वि. जा (अ) 1 0
भ. ज (ब) 0 1
भ. ज (क) 0 1
भ. ज (ड) 1 0
वि. मा. प्र 1 0
इ. मा. व. 2 2
ई.डब्लू.एस 2 2
सर्वसाधारण 2 1
Total (एकूण) 14 10
Krushi Vibhag Vacancy 2023
Adda247 Marathi Application

Kolhapur Krushi Vibhag Vacancy 2023 | कोल्हापूर विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Kolhapur Vacancy 2023: कोल्हापूर कृषी विभागात 14 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 04 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 18 पदासाठी भरती होणार असून कोल्हापूर विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Kolhapur Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 2 1
अ. ज 1 1
वि. जा (अ) 1 0
भ. ज (ब) 0 0
भ. ज (क) 1 0
भ. ज (ड) 1 0
वि. मा. प्र 0 0
इ. मा. व. 2 1
ई.डब्लू.एस 1 1
सर्वसाधारण 5 0
Total (एकूण) 14 4

Thane Krushi Vibhag Vacancy 2023 | ठाणे विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Thane Vacancy 2023: ठाणे कृषी विभागात 18 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 08 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 26 पदासाठी भरती होणार असून ठाणे विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Thane Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 2 2
अ. ज 2 1
वि. जा (अ) 1 0
भ. ज (ब) 1 0
भ. ज (क) 1 0
भ. ज (ड) 0 0
वि. मा. प्र 0 0
इ. मा. व. 3 2
ई.डब्लू.एस 2 1
सर्वसाधारण 6 2
Total (एकूण) 18 08
Krushi Vibhag Bharti 2023
Krushi Vibhag Steno Typist and Stenographer Online Test Series

Latur Krushi Vibhag Vacancy 2023 | लातूर विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Latur Vacancy 2023: लातूर कृषी विभागात 14 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 06 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 20 पदासाठी भरती होणार असून लातूर विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Latur Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 2 1
अ. ज 2 1
वि. जा (अ) 1 0
भ. ज (ब) 1 0
भ. ज (क) 1 0
भ. ज (ड) 1 0
वि. मा. प्र 0 0
इ. मा. व. 2 2
ई.डब्लू.एस 2 1
सर्वसाधारण 2 1
Total (एकूण) 14 06

Nashik Krushi Vibhag Vacancy 2023 | नाशिक विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Nashik Vacancy 2023: नाशिक कृषी विभागात 12 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 06 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 18 पदासाठी भरती होणार असून नाशिक विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Nashik Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 1 1
अ. ज 0 0
वि. जा (अ) 1 0
भ. ज (ब) 1 0
भ. ज (क) 1 0
भ. ज (ड) 1 0
वि. मा. प्र 0 0
इ. मा. व. 1 2
ई.डब्लू.एस 2 1
सर्वसाधारण 4 2
Total (एकूण) 12 06
Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Chhatrapati Sambhajinagar (Aurangabad) Krushi Vibhag Vacancy 2023 | छत्रपती संभाजी नगर विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Chhatrapati Sambhajinagar Vacancy 2023: छत्रपती संभाजी नगर कृषी विभागात 11 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 04 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 15 पदासाठी भरती होणार असून छत्रपती संभाजी नगर विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Chhatrapati Sambhaji Nagar (Aurangabad) Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 2 1
अ. ज 1 0
वि. जा (अ) 1 1
भ. ज (ब) 1 0
भ. ज (क) 1 0
भ. ज (ड) 0 0
वि. मा. प्र 0 0
इ. मा. व. 2 1
ई.डब्लू.एस 2 1
सर्वसाधारण 1 0
Total (एकूण) 11 04
Krushi Vibhag Bharti 2023
Krushi Vibhag Steno Typist and Stenographer Online Test Series

Amravati Krushi Vibhag Vacancy 2023 | अमरावती विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Amravati Vacancy 2023: अमरावती कृषी विभागात 09 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 10 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 19 पदासाठी भरती होणार असून अमरावती विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Amravati Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 0 1
अ. ज 2 1
वि. जा (अ) 0 0
भ. ज (ब) 0 0
भ. ज (क) 0 0
भ. ज (ड) 1 0
वि. मा. प्र 0 1
इ. मा. व. 1 2
ई.डब्लू.एस 3 1
सर्वसाधारण 2 4
Total (एकूण) 9 10

Pune Krushi Vibhag Vacancy 2023 | पुणे विभागातील रिक्त पदांची संख्या

Krishi Vibhag Pune Vacancy 2023: पुणे कृषी विभागात 13 Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) आणि 05 Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक) अश्या एकूण 18 पदासाठी भरती होणार असून पुणे विभागातील प्रवर्गानुसार रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

Pune Krushi Vibhag Vacancy 2023
Category (प्रवर्ग) Senior Clerk (वरिष्ठ लिपिक) Assistant  Superintendent (सहाय्यक अधिक्षक)
अ. जा 2 1
अ. ज 0 1
वि. जा (अ) 1 0
भ. ज (ब) 1 0
भ. ज (क) 0 0
भ. ज (ड) 0 0
वि. मा. प्र 0 0
इ. मा. व. 3 2
ई.डब्लू.एस 4 1
सर्वसाधारण 2 0
Total (एकूण) 13 5
Maharashtra Krishi Vibhag Bharti 2023
Adda247 Marathi Telegram

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Other Blogs Related to Krushi Vibhag Bharti 2023

.Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Krushi Vibhag Bharti 2023
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series
Krushi Vibhag Bharti
Krushi Vibhag Sr. Clerk and Assistant Superintendent Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

How many posts are going to be recruited in Krishi Vibhag Bharti 2023?

Krishi Vibhag Bharti 2023 is going to recruit 218 posts

How many posts are going to be recruited in Latur Division under Krishi Vibhag Bharti 2023?

Agriculture Department Recruitment 2023 a total of 20 posts are going to be recruited in Latur Division.

How many posts are going to be recruited in Nagpur Division under Krishi Vibhag Bharti 2023?

Agriculture Department Recruitment 2023 a total of 24 posts are going to be recruited in Nagpur Division.

How many posts are going to be recruited in Thane Division under Krishi Vibhag Bharti 2023?

Agriculture Department Recruitment 2023 a total of 26 posts are going to be recruited in Thane Division.

How many posts are going to be recruited in Amravati Division under Krishi Vibhag Bharti 2023?

Agriculture Department Recruitment 2023 a total of 19 posts are going to be recruited in Amravati Division.