Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Studies Quiz

പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th December 2021]

മലയാളത്തിൽ KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് (General Studies Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). പൊതു പഠന ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള പൊതു പഠന ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

October 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th December 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

General Studies Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. നന്ദാദേവി കൊടുമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്____ സംസ്ഥാനത്താണ്.

(a)ഹിമാചൽ പ്രദേശ്.

(b) കൈലാഷ്

(c) കാരക്കോരം.

(d) ലഡാക്ക്

Read more: General Studies Quiz on 7th December 2021 

 

Q2.പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആരംഭിച്ചത്?

(a) 2014.

(b) 2015.

(c) 2020.

(d)2019.

Read more: General Studies Quiz on 6th December 2021 

 

Q3. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് ടണലിന്റെ പേര് നൽകുക ?

(a) അടൽ തുരങ്കം.

(b) സോജില ടണൽ.

(c) പട്നിടോപ്പ് ടണൽ.

(d) ജവഹർ ടണൽ.

Read more: General Studies Quiz on 4th December 2021 

 

Q4.1857 ലെ കലാപം നടന്നത് എപ്പോഴാണ് ?

(a)1857 മെയ് 21.

(b) 1857മെയ്09.

(c) 1857 മെയ് 31.

(d) 1857 മെയ് 10.

 

Q5.പാന്തേര ടൈഗ്രിസ് എന്നത് എന്തിന്റെ  ശാസ്ത്രനാമമാണ് ?

(a)പാന്തർ.

(b) കടുവ.

(c) ആട്.

(d) തിമിംഗലം.

 

Q6.ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

(a)ലഡാക്ക്.

(b) സിയാച്ചിൻ.

(c) ജമ്മു കാശ്മീർ

(d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്

 

Q7. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമം _______ ?

(a)ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമം 1935.

(b) RBI നിയമം 1934.

(c) സർക്കാർ നിയമം 1930.

(d) RBI നിയമം 1959.

 

Q8.CGS രീതിയിൽ ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ?

(a)ഡൈൻ.

(b) ന്യൂട്ടൺ.

(c) പാസ്കൽ.

(d) കാൻഡല.

 

Q9.ഇന്ത്യയിലെ UNESCO യുടെ ലോക പൈതൃക സ്ഥലം എവിടെയാണ് ?

(a)ഗ്വാളിയോർ.

(b) ഇൻഡോർ

(c) ആഗ്ര

(d) ഡൽഹി

 

Q10.ഗാന്ധി സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ?

(a)ചമ്പൽ.

(b) കൃഷ്ണ

(c) തപ്തി.

(d) നർമ്മദ.

 

ഒക്‌ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 240 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

October Month

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th December 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

General Studies Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol.

 • Karakoram forms India’s frontiers with Afghanistan and china and acts as watershed between India and turkistan.

 

S2. (b)

Sol.

 • PM Suraksha Bima Yojana is a government- backed accident insurance scheme in india.
 • It was formally launched by prime minister Narendra Modi on 8 May, 2015in Kolkata.

 

 S3. (a)

Sol.

 • PM modi inaugurated Atal tunnel at Rohtang in himachalpradesh. The 9.02 km tunnel passes through Rohtang pass and it is the longest highway tunnel in the world , connecting Manali to Lahaul- Spiti valley throughout the year.

S4. (d)

Sol.

 • The rebellion began on 10 may 1857 in the form of a mutiny of sepoys of the company’s army in the garrison town of Meerut , 40 mi (64 km) northeast of Delhi ( now old Delhi).

 S5. (b)

Sol.

 • Panthera tigris is the scientific name of the tiger.

S6.(a)

Sol.

 • It is a high altitude national park in Ladakh , India Globally famous for its snow leopards.
 • Ladakh is a union Territory.
 • Established in 1981.

S7. (b)

Sol.

 • RBI of India Act,1934 is the legislative act under the reserve Bank of India was formed.
 • This act along with the companiesAct,which was amended in 1936 , were meant to provide a framework for the supervision of banking firms in india.

S8. (a)

Sol.

 • In CGS the unit of force is Dyne.
 • In SI method the unit of force is called Newton.

S9.(a)

Sol.

 • The historical fort cities of gwalior and Orchha in Madhya Pradesh have been included in the list of UNESCO’S world heritage cities under it’s the world heritage cities programme.
 • UNESCO World Heritage centredirector:-MechtildRossler.
 • UNESCO World Heritage centre headquarter:- Paris, France.

S10.(a)

Sol.

 • The dam is constructed on the chambal river.
 • It is located in theMandsaur ,Neemuch districts of the state of Madhya Pradesh.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th December 2021]_80.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th December 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Studies Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [8th December 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.