அறிவியல் வினா விடை | Science Quiz In Tamil_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Science quiz

அறிவியல் வினா விடை | Science Quiz In Tamil [05 October 2021]

GENERAL Science QUIZZES  (அறிவியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE GENERAL Science QUIZZES (தினசரி அறிவியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-18


Q1.  டாப்ளரின் விளைவு எதற்கு பொருந்தும்?

(a) ஒளி அலை.

(b) ஒலி அலை.

(c) விண்வெளி அலை.

(d) a மற்றும் b இரண்டும்.

 

Q2.  சலவைப் பொருள் சேர்க்கும் போது நீரின் பரப்பு இழுவிசை______?

(a) அதிகரிக்கிறது.

(b) குறைகிறது.

(c) எந்த மாற்றமும் இல்லை.

(d) பூஜ்ஜியமாகிறது.

 

Q3.  நிலநடுக்கத்தின் தீவிரத்தை அளவிடும் கருவி ________  என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) எடியோகிராஃப்.

(b) பாண்டகிராஃப்.

(c) எர்கோகிராஃப்.

(d) நில அதிர்வு வரைபடம்.

 

Q4.  வெப்பநிலை பற்றி எது உண்மை இல்லை?

(a) இது ஏழு si அடிப்படை அளவுகளில் ஒன்றாகும்.

(b) இது si அலகில் டிகிரி செல்சியஸில் அளவிடப்படுகிறது.

(c) வெப்பநிலை 0 டிகிரி செல்சியஸ் = 273.15 கெல்வின்.

(d) அனைத்தும் உண்மை.

 

Q5. பாலின் அடர்த்தியை அளக்க பயன்படும் கருவி?

(a) கிளாக்டோமீட்டர்

(b) லாக்டோமீட்டர்

(c) கால்சியோமீட்டர்

(d) துருவமுனை

 

Q6.  சலவை இயந்திரம் கொள்கையில்  _______ வேலை செய்கிறது?

(a) டயாலிசிஸ்.

(b) பரவல்.

(c) தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல்.

(d) மையவிலக்கு.

 

Q7. கருவிகளை சுற்றியுள்ள வெளிப்புற காந்த விளைவுகளிலிருந்து ______ பாதுகாக்க முடியும்?

(a) இரும்பு கவசம்.

(b) ரப்பர் கவசம்.

(c) பித்தளை கவசம்.

(d) கண்ணாடி கவசம்.

 

Q8. ஒலி மாசுபாட்டின் அலகு?

(a) டெசிபல்.

(b) தசம.

(c) பிபிஎம்.

(d) மேலே எதுவும் இல்லை.

 

Q9. எதிரொலி  _________ காரணமாக ஏற்படுகிறது?

(a) ஒலியின் பிரதிபலிப்பு.

(b) ஒலியின் ஒளிவிலகல்.

(c) அதிர்வு.

(d) இவை எதுவுமில்லை.

 

Q10. ஹைட்ரோஸ்கோப் என்பது _________ மாற்றங்களைக் காட்டும் ஒரு கருவி?

(a) தண்ணீருக்கு அடியில் ஒலி.

(b) வளிமண்டல ஈரப்பதம்.

(c) திரவத்தின் அடர்த்தி.

(d) நிலத்தின் உயரம்.

 

 

Practice These DAILY  GENERAL SCIENCE QUIZZES IN TAMIL (தினசரி அறிவியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY GENERAL SCIENCE QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol.

 • Doppler’s effect can be described as change in frequency or wavelength of a wave for an observer which is moving with respect to it’s source.

 

S2. (b)

Sol.

 • Adding detergent to the water lowers the surface tension of water.
 • Detergent weakens the hydrogen bonding of water.

 

S3. (d)

Sol.

 • Seismograph is an instrument used to detect seismic waves.
 • Earthquakes are caused by propagation of seismic waves.

 

S4. (b)

Sol.

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 

S5. (b)

Sol.

 • Lactometer is used to measure the density of the milk.

 

S6. (d)

Sol.

 • Washing machine works on the principle of centrifugation.
 • It is a metallic rod which is used to prevent building from lightening.

 

S7. (b)

Sol.

 • Rubber is used to shield the instruments from external magnetic field.

 

S8. (a)

Sol.

 • Noise pollution is measured in decibels.

 

S9. (a)

Sol.

 • Echo is produced due to the reflection of the sound waves through a large obstacles.

 

S10. (a)

Sol.

 • It is used for seeing below the surface of the water.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% offer)

அறிவியல் வினா விடை | Science Quiz In Tamil_50.1
SSC PHASE 9 2021 LIVE CLASS BATCH STARTS OCT 18 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?