Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Science quiz

அறிவியல் வினா விடை | Science Quiz In Tamil [05 October 2021]

GENERAL Science QUIZZES  (அறிவியல் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE GENERAL Science QUIZZES (தினசரி அறிவியல் வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-18″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/25151846/Formatted-TAMILNADU-STATE-GK-PART-18.pdf”]
Q1.  டாப்ளரின் விளைவு எதற்கு பொருந்தும்?

(a) ஒளி அலை.

(b) ஒலி அலை.

(c) விண்வெளி அலை.

(d) a மற்றும் b இரண்டும்.

 

Q2.  சலவைப் பொருள் சேர்க்கும் போது நீரின் பரப்பு இழுவிசை______?

(a) அதிகரிக்கிறது.

(b) குறைகிறது.

(c) எந்த மாற்றமும் இல்லை.

(d) பூஜ்ஜியமாகிறது.

 

Q3.  நிலநடுக்கத்தின் தீவிரத்தை அளவிடும் கருவி ________  என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) எடியோகிராஃப்.

(b) பாண்டகிராஃப்.

(c) எர்கோகிராஃப்.

(d) நில அதிர்வு வரைபடம்.

 

Q4.  வெப்பநிலை பற்றி எது உண்மை இல்லை?

(a) இது ஏழு si அடிப்படை அளவுகளில் ஒன்றாகும்.

(b) இது si அலகில் டிகிரி செல்சியஸில் அளவிடப்படுகிறது.

(c) வெப்பநிலை 0 டிகிரி செல்சியஸ் = 273.15 கெல்வின்.

(d) அனைத்தும் உண்மை.

 

Q5. பாலின் அடர்த்தியை அளக்க பயன்படும் கருவி?

(a) கிளாக்டோமீட்டர்

(b) லாக்டோமீட்டர்

(c) கால்சியோமீட்டர்

(d) துருவமுனை

 

Q6.  சலவை இயந்திரம் கொள்கையில்  _______ வேலை செய்கிறது?

(a) டயாலிசிஸ்.

(b) பரவல்.

(c) தலைகீழ் சவ்வூடுபரவல்.

(d) மையவிலக்கு.

 

Q7. கருவிகளை சுற்றியுள்ள வெளிப்புற காந்த விளைவுகளிலிருந்து ______ பாதுகாக்க முடியும்?

(a) இரும்பு கவசம்.

(b) ரப்பர் கவசம்.

(c) பித்தளை கவசம்.

(d) கண்ணாடி கவசம்.

 

Q8. ஒலி மாசுபாட்டின் அலகு?

(a) டெசிபல்.

(b) தசம.

(c) பிபிஎம்.

(d) மேலே எதுவும் இல்லை.

 

Q9. எதிரொலி  _________ காரணமாக ஏற்படுகிறது?

(a) ஒலியின் பிரதிபலிப்பு.

(b) ஒலியின் ஒளிவிலகல்.

(c) அதிர்வு.

(d) இவை எதுவுமில்லை.

 

Q10. ஹைட்ரோஸ்கோப் என்பது _________ மாற்றங்களைக் காட்டும் ஒரு கருவி?

(a) தண்ணீருக்கு அடியில் ஒலி.

(b) வளிமண்டல ஈரப்பதம்.

(c) திரவத்தின் அடர்த்தி.

(d) நிலத்தின் உயரம்.

 

 

Practice These DAILY  GENERAL SCIENCE QUIZZES IN TAMIL (தினசரி அறிவியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY GENERAL SCIENCE QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol.

 • Doppler’s effect can be described as change in frequency or wavelength of a wave for an observer which is moving with respect to it’s source.

 

S2. (b)

Sol.

 • Adding detergent to the water lowers the surface tension of water.
 • Detergent weakens the hydrogen bonding of water.

 

S3. (d)

Sol.

 • Seismograph is an instrument used to detect seismic waves.
 • Earthquakes are caused by propagation of seismic waves.

 

S4. (b)

Sol.

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

 

S5. (b)

Sol.

 • Lactometer is used to measure the density of the milk.

 

S6. (d)

Sol.

 • Washing machine works on the principle of centrifugation.
 • It is a metallic rod which is used to prevent building from lightening.

 

S7. (b)

Sol.

 • Rubber is used to shield the instruments from external magnetic field.

 

S8. (a)

Sol.

 • Noise pollution is measured in decibels.

 

S9. (a)

Sol.

 • Echo is produced due to the reflection of the sound waves through a large obstacles.

 

S10. (a)

Sol.

 • It is used for seeing below the surface of the water.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% offer)

அறிவியல் வினா விடை | Science Quiz In Tamil_30.1
SSC PHASE 9 2021 LIVE CLASS BATCH STARTS OCT 18 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group