திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES (தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021


Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

மகாராஷ்டிரா: இந்தியா:: டெக்சாஸ் : ?

(a) கனடா

(b) பிரேசில்

(c) மெக்சிகோ

(d) அமெரிக்கா

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து மாறுபட்ட வார்த்தை ஜோடியைக் கண்டறியவும்.

(a) கிலோமீட்டர்

(b) ஃபர்லாங் (Furlong)

(c) கிலோகிராம்

(d) கஜம் (Yard)

 

Q3. மற்ற மூன்று மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட ஒன்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) 32–41

(b) 62–44

(c) 46–28

(d) 56–37

 

Q4. அஜித், ஒரு நிலையான புள்ளியில் இருந்து தொடங்கி, வடக்கு நோக்கி 10 மீ சென்று, பின்னர் வலதுபுறம் திரும்பிய அவர் 10 மீ செல்கிறார். பிறகு ஒவ்வொரு முறையும் இடதுபுறம் திரும்பிய பிறகு அவர் 5, 10 மற்றும் 10 மீட்டர் செல்கிறார். அப்படியென்றால் அவர் தனது தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறார்?

(a) 15 மீ

(b) 10 மீ

(c) 5 மீ

(d) 3 மீ

 

Q5. தொடரை நிறைவு செய்ய கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

5, 16, 51, 158, ?

(a) 481

(b) 465

(c) 441

(d) 478

 

Q6. GARMENT என்பது 202691422137 என எழுதப்பட்டிருந்தால், அந்த குறியீட்டில் INDULGE எப்படி எழுதப்படும்?

(a) 1813326152022

(b) 1813236152022

(c) 914211275

(d) 9144211275

 

Q7. மரங்களின் வரிசையில் ஒரு மரம் வரிசையின் இரு முனையிலிருந்தும் 33வது மரமாகும். வரிசையில் எத்தனை மரங்கள் உள்ளன?

(a) 66

(b) 67

(c) 65

(d) 64

 

Q8. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களிலிருந்து விடுபட்ட எண்ணைக் கண்டறியவும்:

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_50.1

(a) 3

(b) 4

(c) 5

(d) 6

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட பதில்களில் எது பின்வரும் வார்த்தைகளின் அர்த்தமுள்ள வரிசையாக இருக்கும்?

(A)மழை (B) ஆவியாதல் (Vaporization) (C) நீர் (D) நீராவியாகுதல் (Condensation) (E) மேகம்

(a) C, B, D, E, A

(b)  C, B, E, D, A

(c)  B, C, D, E, A

(d)  B, C, E, D, A

 

Q10. பின்வரும் படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_60.1

 

(a) 11

(b) 13

(c) 9

(d) 15

Practice These DAILY  CURRENT AFFAIRS QUIZZES IN TAMIL (நடப்பு நிகழ்வுகள் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

Solutions

S1.Ans. (d)

Sol. Maharashtra is a state of India. Similarly, Texas is a constituent of USA.

S2.Ans. (c)

Sol. Except kilogram, all others are units of measurement of distance.

Kilogram is the unit of measurement of mass or weight.

S3.Ans. (d)

Sol. Expect in pair 56 – 37, in all others the sum of digits of one number is equal to the sum of digits of the second number.

S4.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_70.1

 

S5.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_80.1

 

S6.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_90.1

S7.Ans. (c)

Sol.    Total number of trees in the row = 33 + 33 – 1 = 65

S8.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_100.1

S9.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_110.1

S10.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_120.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். திறன் அறிவு பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75 (75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [16 November 2021]_130.1
SSC PHASE 9 2021 LIVE CLASS BATCH STARTS OCT 18 2021 BY ADDA247

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change Password



Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?