திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES (தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் முக்கியமான கேள்வி மற்றும் பதில்கள் October 2021

Q1. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

ஒலி : ஊடகம் (Medium) : : ஒளி : ?

(a) காற்று

(b) வெற்றிடம்

(c) தண்ணீர்

(d) கண்ணாடி

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

TR : VX : : MK : ?

(a) QP

(b) QR

(c) OQ

(d) OP

 

Q3. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 

ZY : CD : : SR : ?

(a) RS

(b) JK

(c) JP

(d) PQ

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய சொல்/எழுத்துகள்/எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

8 : 27 : : 64 : ?

Options:

(a) 75

(b) 65

(c) 100

(d) 125

 

Q5. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து மாறுபட்ட சொல்/எழுத்துகள்/எண்/எண் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(a) செங்குத்து

(b) அடிப்பக்கம்

(c) கர்ணம் (Hypotenuse)

(d) ஆரம்

 

Q6. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், “RAINBOW” என்பது “1987645″ என்றும் “SNAP” என்பது “3790″ என்றும் எழுதப்பட்டுள்ளது. அந்த குறியீட்டு மொழியில் “PIANO” எப்படி எழுதப்பட்டுள்ளது?

(a) 08976

(b) 08947

(c) 08974

(d) 08977

 

Q7. இந்த கேள்வியில்இரண்டு அறிக்கைகள் ஒவ்வொன்றும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனஅதைத் தொடர்ந்து இரண்டு முடிவுகள் மற்றும் II. பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து அவை மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும்கூற்று உண்மையாக இருப்பதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கைகளில் இருந்துகொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

அறிக்கைகள்:

(I) அனைத்து பறவைகளும் மரங்கள்.

(II) சில மரங்கள் கோழிகள்.

முடிவுகள்:

(I) சில பறவைகள் கோழிகள்.

(II) சில கோழிகள் மரங்கள்.

(a) முடிவு I பின்பற்றும்

(b) முடிவு II பின்பற்றும்

(c) I அல்லது II பின்பற்றவில்லை

(dமற்றும் II இரண்டும் பின்பற்றும்

 

Q8. “A” என்பது “பெருக்கல்”, “B” என்பது “கழித்தல்”, “C” என்பது “கூட்டல்” மற்றும் “D” என்பது “வகுத்தல்” குறிக்கிறது என்றால்பின்னர்

8 B 31 C 49 D 7 A 16 = ?

(a) 89

(b) 98

(c) 102

(d) 11

 

Q9. கொடுக்கப்பட்ட எழுத்துத் தொடரின் இடைவெளியில் வரிசையாக வைக்கப்படும் எழுத்துகளின் தொகுப்பு எது?

x_zz_xx_z_yx

(a) xyxy

(b) xxxy

(c) yyyz

(d) zyyy

 

Q10. ராமர் கிழக்கு நோக்கி கி.மீ. நகர்ந்து அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 10 கி.மீ கடக்கிறார். பின்னர்அவர் வலதுபுறம் திரும்பி மற்றொரு கிலோமீட்டர் பயணம் செய்துஇறுதியாக வலதுபுறம் திரும்பி 10 கிலோமீட்டரைக் கடக்கிறார். அவர் தனது தொடங்கிய நிலையில் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறார்?

(a) 10 கி.மீ.

(b) 20 கி.மீ.

(c) 15 கி.மீ.

(d) 25 கி.மீ.

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

S2. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_50.1

S3. Ans.(b)

Sol.

Z – 2 = X (Corresponding letter = C)

Y – 2 = W (Corresponding letter = D)

Same will follow for MK.

S4. Ans.(d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_60.1

S5. Ans.(d)

Sol.

Except radius other three are part of triangle.

S6. Ans.(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_70.1

S7. Ans.(b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_80.1

S8. Ans.(a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_90.1

S9. Ans.(c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_100.1

S10. Ans.(a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_110.1

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். திறன் அறிவு பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75 (75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [15 November 2021]_120.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?