திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [11 October 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

 

Q1.  ஒரு தொடர் விடுபட்டு, ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

QYK, ?, ISG, EPE

(a) NWJ

(b) MVI

(c) NVI

(d) MVJ

 

Q2.  ஒரு தொடர் விடுபட்டு, ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

BFK, KOT, UYD, ?

(a) BFJ

(b) ADG

(c) FJO

(d) PSX

 

Q3.  ஒரு தொடர் விடுபட்டு, ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

N O A B O P B C P Q C D ? ? ? ?.

(a) QSDE

(b) QRDF

(c) RTEF

(d) QRDE

 

Q4.  ஒரு தொடர் விடுபட்டு, ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்.

YZ, VYZ, SYZ, PYZ, ?

(a) TYZ

(b) RYZ

(c) MYZ

(d) XYZ

 

Q5. ஒரு தொடர் விடுபட்டு, ஒரு தொடர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொடரை முடிக்கும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றைத் தேர்வு செய்யவும்:

B, F, K, Q, ?

(a) X

(b) R

(c) T

(d) Y

 

Q6.  ஆங்கில எழுத்துக்களின் இடமிருந்து வலமாக ஒவ்வொரு 3 வது எழுத்தும் நீக்கப்பட்டால், புதிய தொடரில் வலதுபுறத்தில் இருந்து 9 வது எழுத்து என்னவாக இருக்கும்?

(a) M

(b) R

(c) O

(d) N

 

Q7. எழுத்துக்களின் 2 வது பாதி தலைகீழ் வரிசையில் எழுதப்பட்டிருந்தால், இடதுபுறத்தில் இருந்து 22 வது எழுத்து இருக்கும் எழுத்து என்னவாக இருக்கும்?

(a) Q

(b) R

(c) S

(d) E

 

Q8. பின்வரும் கேள்வியில் நான்கு வார்த்தைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அனைத்து சொற்களும் ஒரு அகராதியைப் போல அகர வரிசைப்படி அமைக்கப்பட்டிருந்தால், எந்த வார்த்தை 3 வது இடத்தில் வரும் என்பதைக் கண்டறியவும்.

(a) Save

(b) Saffron

(c) Saviour

(d) Savage

 

Q9. “ACCELERATION” என்ற வார்த்தையில் எத்தனை எழுத்துக்கள் உள்ளன, அவை ஒவ்வொன்றும் ஆங்கில எழுத்துக்களின் தொடக்கத்திலிருந்து வார்த்தையின் தொடக்கத்திலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ளன?

(a) எதுவுமில்லை

(b) ஒன்று

(c) இரண்டு

(d) மூன்று

 

Q10. ‘CRIMINAL’  என்ற வார்த்தையின் இரண்டாவது, மூன்றாவது, ஆறாவது மற்றும் ஏழாவது எழுத்துடன் அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை உருவாக்க முடிந்தால், ஒவ்வொரு எழுத்தையும் ஒரே ஒரு முறை பயன்படுத்தி, இந்த எழுத்துக்களுடன் எத்தனை புதிய அர்த்தமுள்ள வார்த்தைகளை உருவாக்க முடியும்?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) எதுவுமில்லை

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (b)

Sol. திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_50.1

 

S2.Ans. (c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_60.1

 

S3.Ans. (d)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_70.1

 

S4.Ans. (c)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_80.1

 

S5.Ans. (a)

Sol.திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_90.1

 

S6.Ans. (d)

Sol.      Here, deleted letters have been encircled.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_100.1

Clerly, N would be at the 9th position from right after deletion.

 

S7.Ans. (b)

Sol.   As 1st half is not reversed, the 1st 13 letter would be same when we do counting from left. Rest 13 letter can will reversed and the new alphabet series would be return as:

A B C D E F G H I J K L M | Z Y X W V U T S R Q P O N

Clerly, R would be at the 22nd position from left after reversing the 2nd half alphabet.

 

S8.Ans. (a)

Sol.If we arrange the words in alphabetical order, then the word ‘Save’ will come 3rd

Saffron, Savage, Save, Saviour

 

S9.Ans. (b)

Sol. Clearly, C is the third letter in the word “ACCELERATION” as well as in the English Alphabet. Therefore, there is only one such letter.

Here C comes at 3rd position so as at in English Alphabet.

 

S10.Ans. (a)

Sol. The second, the third, the sixth and the seventh letter of the word CRIMINAL are R, I, N and A, respectively. The one new words formed will be RAIN.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: FEST75(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz_110.1
SSC PHASE 9 2021 LIVE CLASS BATCH STARTS OCT 18 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?