திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]

Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. ரமேஷ் சதீஷை விட பணக்காரர் ஆனால் ஜெயா ரமேஷை விட குறைவான பணக்காரர். ராம் ஜெயாவை விட குறைவான பணக்காரர் ஆனால் சதீஷை விட பணக்காரர்ஆனால் ரமேஷைப் போல் பணக்காரர் அல்ல. ரமேஷ் நவீனை விட பணக்காரர். அவர்களில் பணக்காரர் யார்?

 (a) ரமேஷ்         

(b) சதீஷ்

(c) நவீன்        

(d) ஜெயா

Q2. கொடுக்கப்பட்ட மாற்று வார்த்தைகளிலிருந்துகொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையின் எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்க முடியாத வார்த்தையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

CARPENTER

(a) NECTAR        

(b) CARPET

(c) PAINTER        

(d) REPENT

Q3. FRIEND என்பது HUMJTK என குறியிடப்பட்டிருந்தால்அந்த குறியீட்டில் எப்படி CANDLE என்று எழுத முடியும்?

(a) EDRIRL        

(b) ESJFME

(c) DCQHQK        

(d) DEQJQM

Q4. என்றால் –, C என்பது ×, D என்பது ÷, E என்பது + குறிக்கிறதுபின்னர் 14C3A12E4D2 = ?

(a) 6        

(b) 17

(c) 28        

(d) 32

Q5. 879 = 8, 625 = 1, 586 = 9 என்றால், 785 = ?

(a) 6        

(b) 7

(c) 8        

(d) 9

Q6. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து விடுபட்ட எண்ணைக் கண்டறியவும்:

8

7

6

7

6

5

6

5

4

90

65

?

(a) 54        

(b) 44

(c) 34        

(d) 26

Q7. ஷாம் தனது வீட்டிலிருந்து 10 கிமீ தொலைவில் உள்ள தனது நண்பரின் வீட்டிற்குச் செல்கிறார். திரும்பும் வழியில்அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 2 கிமீ நடந்துமீண்டும் வலதுபுறம் திரும்பி 10 கிமீ நடந்துமீண்டும் வலதுபுறம் திரும்புவார். ஷாம் தனது வீட்டை விட்டு இன்னும் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறார்?

(a) 10 Km        

(b) 8 Km

(c) 12 Km        

(d) 2 Km

Q8. ஒன்று அல்லது இரண்டு அறிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளனஅதைத் தொடர்ந்து மற்றும் II என்ற இரண்டு முடிவுகள். பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும்கூற்று உண்மையாக இருப்பதை நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையிலிருந்து எந்த முடிவு/ அனுமானங்களை கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். உங்கள் பதிலைக் குறிப்பிடவும்.

அறிக்கைகள்:

எல்லா சிறுவர்களும் உயரமானவர்கள்.

ராஜீவ் ஒரு சிறுவன்.

முடிவுகள்

I: ராஜீவ் உயரமானவர்.

II: ராஜீவ் உயரமானவர் இல்லை.

(a) முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது        

(b) முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

(c) முடிவு I மற்றும் முடிவு II இரண்டும் பின்பற்றப்படுகின்றன

(d) முடிவு I மற்றும் முடிவு II எதுவும் பின்பற்றப்படவில்லை

Q9.         கேள்வி படத்தில் எத்தனை முக்கோணங்கள் உள்ளன?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_50.1

(a) 6        

(b) 10

(c) 12        

(d) 16

Q10.        விருதுகள்புலிட்சர் பரிசு மற்றும் ஆஸ்கார் விருதுகளுக்கு (Awards, Pulitzer Prize and Oscars) இடையே உள்ள தொடர்பை பின்வரும் வரைபடங்களில் எது குறிப்பிடுகிறது?

 திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_60.1                     

 

Practice These Reasoning quiz (திறன் அறிவு வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Reasoning quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans(c)

Sol.

        The correct sequence is —

                Navin > Ramesh > Jaya > Ram > Satish

 

S2. Ans(c)

Sol.

        PAINTER is not derived from CARPENTER.

 

S3. Ans(a)

Sol.

                திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_70.1திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_70.1

 

S4.Ans(d)

Sol.

        14 C 3 A 12 E 4 D 2

                = 14 × 3 – 12 + 4 ÷ 2 = 32

 

S5.Ans(a)

Sol.

        879 = (9 – 8) + 7 = 8

625 = (5 – 6) + 2 = 1

586 = (6 – 5) + 8 = 9

785 = (5 – 7) + 8 = 6

 

S6.Ans(b)

Sol. (8+7) * 6 = 90

(7+6) * 5 = 65

(6+5) * 4 = 44

 

S7. Ans(d)

Sol.        

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_90.1

                Distance from his house = 2 km

 

S8. Ans(a)

Sol.

        

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_100.1

                Only conclusion I follows.

 

S9. Ans(d)

Sol.

Number of triangles = 16

 

S10.Ans(c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_110.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- DREAM-75% OFFER

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [06 December 2021]_120.1
RRB NTPC CBT-II Online Test Series in Tamil & English

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?