கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]

Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Check Now : Monthly Current Affairs Quiz PDF in Tamil November 2021 Important Q&A

Q1. 10 மீ நீளம், 9 மீ அகலம் மற்றும் மீ உயரம் கொண்ட அறையில் வைக்கக்கூடிய மிக நீளமான கம்பத்தின் நீளத்தைக் கண்டறியவும்.

 (a) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_50.1

(b)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_60.1

(c)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_70.1

(d) கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_80.1

Q2. ஒரு கனசதுரத்தின் மூலைவிட்டமானது 8√3 செ.மீ. கனசதுரத்தின் விளிம்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 8 cm

(b) 4 cm

(c) 7 cm

(d) 5 cm

Q3. ஒரு கனசதுரத்தின் பரப்பளவு 726 சதுர செ.மீ. கனசதுரத்தின் கனஅளவைக் கண்டறியவும்.

(a) 1331 cm³

(b) 1232 cm³

(c) 1626 cm³

(d) 1836 cm³


Q4. 
ஒரு செவ்வகத் தொகுதியின் முழுப் பரப்பளவு 8788 சதுர செ.மீ. நீளம்அகலம் மற்றும் உயரம் 4 : 3 : 2 என்ற விகிதத்தில் இருந்தால்நீளத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 26 cm

(b) 52 cm

(c) 104 cm

(d) 13 cm

Q5. 4 செமீ ஆரம் கொண்ட கோளத்தின் பரப்பளவு என்னவாக இருக்கும்?

(a) 64π sq cm

(b) 69π sq cm

(c) 32π sq cm

(d) 35π sq cm

Q6. ஒரு அரைக்கோளம் 28 செமீ விட்டம் கொண்டது. அதன் வளைந்த பரப்பளவைக் கண்டறியவும்.

(a) 1232 sq cm

(b) 1236 sq cm

(c) 1238 sq cm

(d) 1233 sq cm

Q7. ஒரே ஆரம் கொண்ட ஒரு கோளம் மற்றும் வலது வட்ட உருளையின் கனஅளவுகள் சமமாக இருக்கும். உருளையின் உயரத்திற்கும் கோளத்தின் விட்டத்திற்கும் உள்ள விகிதம்

(a) 1 : 2

(b) 2 : 1

(c) 2 : 3

(d) 3 : 2

Q8. ஒரு சிலிண்டரின் ஆரம் 25% அதிகரித்து அதன் உயரம் மாறாமல் இருந்தால்கனஅளவின் சதவீத அதிகரிப்பைக் கண்டறியவும்.

(a) 56.25%

(b) 52.25%

(c) 50.4%

(d) 60.25%

Q9. வலது வட்ட வடிவ கூம்பின் கனஅளவு 100π செமீ³ மற்றும் அதன் உயரம் 12 செ.மீ. அதன் சாய் உயரத்தைக் கண்டறியவும்.

(a) 13 cm

(b) 16 cm

(c) 9 cm

(d) 26 cm

Q10. ஒரு மழை காலத்தில், 10 செ.மீ மழை பெய்யும். நிலத்தின் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் விழும் நீரின் கனஅளவு என்னவாக இருக்கும்?

(a) 500 m³

(b) 650 m³

(c) 1000 m³

(d) 750 m³

Practice These Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative Aptitude Quiz TAMIL SOLUTIONS

Solutions

S1. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_90.1

S2. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_100.1

S3. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_110.1

S4. Ans.(b)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_120.1

S5. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_130.1

S6. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_140.1

S7. Ans.(d)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_150.1

S8. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_160.1

S9. Ans.(a)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_170.1

S10. Ans.(c)

Sol. கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_180.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- FLASH-80% OFFER

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For RRB NTPC CBT-2 [07 December 2021]_190.1
RRB NTPC CBT-II Online Test Series in Tamil & English

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?