கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz For IBPS Clerk pre [29 October 2021]

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

DAILY  FREE QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 2nd Week 2021


Directions (1- 5): ஐந்து மைதானங்களில் விற்கப்படும் என மதிப்பிடப்பட்ட மொத்த டிக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அட்டவணை காட்டுகிறது. விற்கப்பட்ட மொத்த டிக்கெட்டுகளில், A1 டிக்கெட்டுகளின் சதவீதம் மற்றும் A மற்றும் A இடையேயான விகிதம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தரவை கவனமாக ஆய்வு செய்து பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_50.1

குறிப்பு: – ஒவ்வொரு மைதானத்திலும் 200 டிக்கெட்டுகள் விற்கப்படாமல் உள்ளன

விற்கக்கூடிய டிக்கெட்டுகள் = A டிக்கெட்டுகள் + A டிக்கெட்டுகள் + A டிக்கெட்டுகள் + விற்கப்படாத டிக்கெட்டுகள்

 

Q1.படேல் ஸ்டேடியத்தில் விற்கப்படும் மொத்த A மற்றும் A டிக்கெட்டுகள் கலூர் மைதானத்தில் விற்கப்படும் A மற்றும் A டிக்கெட்டுகளின் மொத்த எண்ணிக்கையை விட எத்தனை சதவீதம் அதிகம்?

(a)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_60.1

(b)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_70.1

(c)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_80.1

(d)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_90.1

(e)கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_100.1

 

Q2. நேரு ஸ்டேடியத்தில் விற்கப்படும் மொத்த A டிக்கெட்டுகள் ராய்ப்பூர் மைதானத்தில் விற்கப்படும் ¬A டிக்கெட்டுகளை விட எவ்வளவு குறைவாக உள்ளது?

(a) 220

(b) 240

(c) 260

(d) 280

(e) 300

 

Q3. ஈடன் மற்றும் கலூர் ஸ்டேடியத்தில் விற்கப்படும் மொத்த A டிக்கெட்டுகளுக்கும் படேல் மற்றும் ஈடன் ஸ்டேடியத்தில் விற்கப்படும் மொத்த A2 டிக்கெட்டுகளுக்கும் இடையிலான விகிதத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 3 : 2

(b) 2 : 3

(c) 20 :23

(d) 23 : 20

(e) 8 : 9

 

Q4. ஐந்து ஸ்டேடியங்களிலும் ஒன்றாக விற்கப்பட்ட மொத்த A1 டிக்கெட்டுகளின் சராசரி எண்ணிக்கையைக் கண்டறிக?

(a) 514

(b) 490

(c) 470

(d) 450

(e) 430

 

Q5. நேரு ஸ்டேடியத்தில் விற்கப்படும் A மற்றும் A டிக்கெட்டுகள் ராய்ப்பூர் மைதானத்தில் விற்கப்படும் A மற்றும் A டிக்கெட்டுகளை விட எவ்வளவு சதவீதம் அதிகம்/குறைவாக உள்ளது?

(a) 36%

(b) 64%

(c) 56.25%

(d) 43.75%

(e) 28%

 

Directions (6-10): கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரி வரைபடம் கார் A மற்றும் கார் B ஐந்து வெவ்வேறு நாட்களில் கடக்கும் தூரத்தைக் காட்டுகிறது. தரவை கவனமாக ஆய்வு செய்து பின்வரும் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கவும்.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_110.1

குறிப்பு: – இரண்டு கார்களும் ஒவ்வொரு நாளும் 5 மணிநேரம் பயணிக்கும்

 

Q6. புதன்கிழமை கார் B இன் வேகம் திங்கட்கிழமை கார் A இன் வேகத்தில் எத்தனை சதவீதம்?

(a) 33 ⅓%

(b)150%

(c) 66 ⅔%

(d) 50%

(e) 100%

 

Q7. திங்கட்கிழமை தவிர அனைத்து நாட்களிலும் கார் B இன் மதிப்புகளின் சராசரி வேகத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 43

(b) 41

(c) 39

(d) 37

(e) 35

 

Q8. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 10:00 மணிக்கு டெல்லியை அடைய லக்னோவில் இருந்து புறப்படும் கார் ‘A அதே நேரத்தில் டெல்லியில் இருந்து புறப்படும் கார் ‘B ஞாயிற்றுக்கிழமை லக்னோவை சென்றடையும். டெல்லிக்கும் லக்னோவுக்கும் இடையே உள்ள தூரம் 170 கிமீ என்றால் இரண்டு கார்களும் எந்த நேரத்தில் ஒன்றையொன்று கடக்கின்றன? (ஞாயிற்றுக்கிழமை காரின் வேகம் ‘A மற்றும் காரின் ‘B முறையே திங்கட்கிழமை போலவே இருக்கும்)

(a) 6:30 p.m.

(b) 4:30 p.m.

(c) 3:30 p.m.

(d) 2:00 p.m.

(e) 12:30 p.m.

 

 

Q9. வியாழன் அன்று கார் ‘A’ வேகத்திற்கும் வெள்ளிக்கிழமை வேகத்திற்கும் இடையே உள்ள விகிதத்தைக் கண்டறியவும்?

(a) 4 : 5

(b) 10 : 9

(c) 9 : 10

(d) 5 : 4

(e) 1 : 2

 

Q10. கொடுக்கப்பட்ட தூரத்தை கடக்க புதன் கிழமை கார் ‘A’ தொடங்குகிறது, ஆனால் காரின் பாதி தூரம் பயணித்த பிறகு ‘A’ காரின் வேகம் x% அதிகரிக்கப்படுகிறது, அதாவது திட்டமிடப்பட்ட நேரத்தை விட அரை மணி நேரத்திற்குள் மீதமுள்ள தூரத்தை கடக்கும். ‘x’ இன் மதிப்பைக் கண்டறியவும்?

(a) 40

(b) 20

(c) 25

(d) 30

(e) 50

 

Practice These DAILY  QUANTITATIVE APTITUDE QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

QUANTITATIVE APTITUDE QUIZ SOLUTIONS

S1. Ans.(e)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_120.1

 

S2. Ans.(d)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_130.1

 

S3. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_140.1

 

S4. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_150.1

 

S5. Ans.(a)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_160.1

 

S6. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_170.1

 

S7. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_180.1

 

S8. Ans.(e)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_190.1

 

S9. Ans.(b)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_200.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_210.1

Car ‘A’ covers total distance in 5 hours means car ‘A’ covers half distance in 2.5 hours and take half hours less than the scheduled time so it takes 2 hours to cover the remaining distance

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer + double validity)

 

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative aptitude quiz_220.1
TNFUSRC LIVE CLASS BATCH BY ADDA247 FOR TAMIL & ENGLISH MEDIUM STARTS NOV 1 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?