கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz in Tamil

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]

Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Directions (1-5): கொடுக்கப்பட்ட எண் வரிசை முறையின்படி, எந்த எண் தவறானது : –

Q1. 36,     71,     117,     175,     246,     332

(a) 71

(b) 117

(c) 246

(d) 175

(e) 332

 

Q2. 18,     72,     36,     150,     72,     288

(a) 72

(b) 288

(c) 150

(d) 36

(e) 18

 

Q3. 25,     31,     44,     63,     93,     135

(a) 31

(b) 44

(c) 93

(d) 63

(e) 135

 

Q4. 15,     27,     51,    87,     135,     196

(a) 87

(b) 27

(c) 15

(d) 51

(e) 196

 

Q5. 47,     57,     81,     130,     211,     332

(a) 57

(b) 130

(c) 211

(d) 332

(e) 81

 

Directions (6-10): கொடுக்கப்பட்ட எண் வரிசையில் தவறான எண்ணைக் கண்டறியவும்.

Q6. 419,     420,     425,     450,     575,     1200,     4320

(a) 419

(b) 4320

(c) 420

(d) 1200

(e) 425

 

Q7. 7,     8,     16,     52,     209,     1046,     6277

(a) 6277

(b) 7

(c) 1046

(d) 16

(e) 8

 

Q8. 7,     22,     46,     88,     166,     316,     600

(a) 600

(b) 7

(c) 316

(d) 22

(e) 46

 

Q9. 240,     180,     120,     360,     90,     450,     75

(a) 75

(b) 180

(c) 450

(d) 240

(e) 120

 

Q10. 3000,     3008,     3072,     3288,     3800,     4800,     5528

(a) 4800

(b) 3008

(c) 3288

(d) 3000

(e) 5528

 

Directions (11-15): பின்வரும் எண் வரிசையில், தவறான எண்ணைக் கண்டறியவும்:

Q11.  256,      384,      576,      864,      1296 ,      1944 ,      2924

(a) 1944

(b) 864

(c) 1296

(d) 2924

(e) 384

 

Q12. 175,     900,     1143,     1224,    1251,    1260,    1263

(a) 175  

(b) 900

(c) 1143  

(d) 1260

(e) 1263

 

Q13.    20,      32,      60,      150,      450,      1575,     6300

(a) 60

(b) 20

(c) 1575

(d) 6300

(e) 32

 

Q14.    824,      568,      440,      376,      344,      330,      320

(a) 824

(b) 330

(c) 568

(d) 344

(e) 320

 

Q15.    90,      177,     268,     373,     499,      653,     842

(a) 653

(b) 177

(c) 90

(d) 842

(e) 499

 

Practice These Quantitative Aptitude Quiz (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY Quantitative Aptitude Quiz TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_50.1

S2. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_60.1

S3. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_70.1

S4. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_80.1

S5. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_90.1

S6. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_100.1

S7. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_110.1

S8. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_120.1

S9. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_130.1

S10. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_140.1

S11. Ans.(d)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_150.1

S12. Ans.(a)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_160.1

S13. Ans.(e)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_170.1

S14. Ans.(b)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_180.1

S15. Ans.(c)

Sol.

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_190.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி பொது அறிவுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Coupon code- PREP75-75% OFFER + double validity

கணித திறன் வினா விடை| Quantitative Aptitude Quiz For IBPS CLERK PRE [04 December 2021]_200.1
TNEB ASSESSOR ADDA247 TAMILNADU LIVE CLASS STARTS ON NOV 29 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் டிசம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?