Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   POLITY QUIZ IN TAMIL

இந்திய அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு வினா விடை | Polity Quiz In Tamil [27 October 2021]

POLITY  QUIZZES  (இந்திய அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE POLITY  QUIZZES (இந்திய அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு வினா விடைதமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-18″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/25151846/Formatted-TAMILNADU-STATE-GK-PART-18.pdf”]
Q1. அரசியலமைப்பின் 10வது அட்டவணை எந்த அரசியலமைப்பு திருத்தத்தின் மூலம் சேர்க்கப்பட்டது?

(a) 24வது திருத்தச் சட்டம்

(b) 52வது திருத்தச் சட்டம்

(c) 61வது திருத்தச் சட்டம்

(d) 85வது திருத்தச் சட்டம்

 

Q2. ஒரு அவையில் நிறைவேற்றப்பட்டு மற்றொரு அவையில் நிலுவையில் உள்ள மசோதாவை பரிசீலிக்க நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளின் கூட்டுக் கூட்டத்தை எவ்வளவு காலம் கூட்டலாம்?

(a) 3 மாதங்கள்

(b) 6 மாதங்கள்

(c) 9 மாதங்கள்

(d) 12 மாதங்கள்

 

Q3. IPC பிரிவு 83 இன் கீழ் ஒரு நபர் ஒரு பகுதி இயலாமை _______ எனக் குறிப்பிடப்படுகிறார்.?

(a) ஏழு ஆண்டுகள் மற்றும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

(b) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பத்து ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

(c) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பதினாறு வயதுக்குக் கீழ்.

(d) ஏழு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மற்றும் பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு கீழ்.

 

Q4. அரசியல் நிர்ணய சபையின் கீழ் அடிப்படை உரிமைகள், சிறுபான்மையினர் மற்றும் பழங்குடியினர் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகளுக்கான ஆலோசனைக் குழுவிற்கு கீழ்க்கண்டவர்களில் யார் தலைமை வகித்தார்?

(a) ஜவஹர் லால் நேரு

(b) வல்லப் பாய்படேல்

(c) எச்.சி முகர்ஜி

(d) மௌலானா ஆசாத்

 

Q5. சிஆர்பிசியின் விதிகளின்படி இவர்களில் யாரை கைது செய்ய முடியாது?

(a) தனிப்பட்ட நபர்.

(b) நீதித்துறை மாஜிஸ்திரேட்.

(c) நிர்வாக மாஜிஸ்திரேட்.

(d) ஆயுதப்படை வீரர்கள்.

 

Q6. இந்திய அரசியலமைப்பு அதன் இறுதி அதிகாரத்தை ____ இலிருந்து பெறுகிறது?

(a) இந்திய உச்ச நீதிமன்றம்

(b) இந்திய நாடாளுமன்றம்

(c) இந்திய மக்கள்

(d) இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை

 

Q7. பின்வரும் அடிப்படை உரிமைகளில் எது இந்தியக் குடிமக்களுக்குக் கிடைக்கும் ஆனால் வேற்றுகிரகவாசிகளுக்கு இல்லை?

(a) கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் பேச்சு சுதந்திரம்

(b) சட்டத்தின் முன் சமத்துவம்

(c) வாழ்க்கை மற்றும் சுதந்திரத்தின் பாதுகாப்பு

(d) மேலே எதுவும் இல்லை

 

Q8. எந்த சாசனச் சட்டத்தின் மூலம், சீனாவுடனான வர்த்தகத்தில் கிழக்கிந்திய நிறுவனத்தின் ஏகபோகம் முடிவுக்கு வந்தது?

(a) சாசனச் சட்டம் 1793.

(b) சாசனச் சட்டம் 1813.

(c) சாசனச் சட்டம் 1833.

(d) சாசனச் சட்டம் 1855.

 

Q9. நீதித்துறையால் உருவாக்கப்பட்ட சட்டம் அழைக்கப்படுகிறது?

(a) சாதாரண சட்டம்.

(b) வழக்கு சட்டம்.

(c) நீதி சட்டம்.

(d) நிர்வாக சட்டம்.

 

Q10. பின்வருவனவற்றில் எது இந்திய ஒன்றியத்தின் 22வது மாநிலமாக உருவாக்கப்பட்டது?

(a) கோவா

(b)அருணாச்சல பிரதேசம்

(c) சிக்கிம்

(d) தெலுங்கானா

 

 

Practice These DAILY  POLITY  QUIZZES IN TAMIL (தினசரி இந்திய அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY POLITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (b)

Sol.

[52nd Amendment Act]

Notes:

Fifty-Second Amendment Act, 1985 is popularly known as Anti-Defection Law. It provided for disqualification of members of Parliament and state legislatures on the ground of defection and added a new Tenth Schedule containing the details in this regard. The amendment was done by Rajiv Gandhi Government

 

S2. (b)

Sol.

[6 Months]

Notes:

If an ordinary bill has been rejected by any house of the parliament and if more than six months have elapsed, the President may summon a joint session for purpose of passing the bill. The bill is passed by a simple majority of a joint sitting

 

S3. (a)

Sol.

Nothing is an offense which is done by a child above seven years of age and under twelve, who had not attained sufficient maturity or understanding to judge the nature and consequences of his conduct on that occasion.

 

S4. (b)

Sol. [Vallabhbhai Patel]

Notes:

The Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas was headed by Sardar Vallabhbhai Patel. Patel presented the committee’s recommendations on political safeguards for minorities sans separate electorates which were adopted by the Constituent Assembly

 

S5.(d)

Sol.         An arrested persons has a right to inform a family member relative or friend about his arrest under section 60 of crpc.

An arrested persons have right not to be detained for more than 24 hrs/ without being presented before a , magistrate , it is to prevent unlawful and illigal arrests.

 

S6. (C)

Sol. [People of India]

Notes:

The Constitution draws its authority from the people and has been promulgated in the name of the people. This is evident from the Preamble which states “We the people of India …. do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution.” This implies that the direct authority of the people cannot be claimed or usurped by the legislature. Under the constitution, legislature is a representative body but people constitute the ultimate sovereign

 

S7. (a)

Sol.

Freedom of expression and speech. Indian had that fundamental rights available but aliens don’t have .

Because india is a democratic country. And every citizen of india has freedom to express themselves.

 

S8. (b)

Sol.

By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.

But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 

S9.(b)

Sol.

The law framed by judiciary is called case law.

It is a law which has been established by the outcome of former case’s.

 

S10. (C)

Sol. [Sikkim]

Notes:

Sikkim emerged as India’s 22nd state on 26th April, 1975. The Sikkim State day is observed on 16th May of every year because this was the day when the first Chief Minister of Sikkim assumed office

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- FEST75(75% OFFER)

இந்திய அரசியல் மற்றும் அரசியலமைப்பு வினா விடை | POLITY QUIZ_30.1
TNPSC GROUP 4, 1, 2, 2A GENERAL TAMIL LIVE CLASS BATCH BY ADDA247 STARTS OCT 14 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group