Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness quiz

Physics quiz For TNPSC in Tamil [27 August 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13

×
×

Download your free content now!

Download success!

Physics quiz For TNPSC in Tamil [27 August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. பின்வருவனவற்றில் தூய்மையான ஆற்றல் ஆதாரம் எது?

(a) உயிரி எரிபொருள்.

(b) புதைபடிவ எரிபொருள்

(c) அணு சக்தி.

(d) காற்று ஆற்றல்.

 

Q2. G (ஈர்ப்பு மாறிலி) மதிப்பை முதலில் தீர்மானித்தவர் யார்?

(a) கேவன்டிஷ் பிரபு.

(b) ஆர். ஆர். ஹெயில்.

(c) பாயில்.

(d) பாயிண்டிங்.

 

Q3. ஒரு கிரகத்தின் சுற்றுப்பாதை ஒரு நீள்வட்டமாக இருந்தால், சூரியன் இருக்கும் புள்ளி _______ என அழைக்கப்படுகிறது?

(a) மையம்.

(b) சுற்றளவு.

(c) உள்வட்ட மையம்.

(d) ஈர்ப்புமையம்

 

Q4. வெப்பநிலை பற்றி எது உண்மை இல்லை?

(a) இது ஏழு si அடிப்படை அளவுகளில் ஒன்றாகும்.

(b) இது si அலகில் டிகிரி செல்சியஸில் அளவிடப்படுகிறது.

(c) வெப்பநிலை 0 டிகிரி செல்சியஸ் = 273.15 கெல்வின்.

(d) அனைத்தும் உண்மை.

 

Q5. எல்லையற்ற மின் எதிர்ப்பைக் கொண்ட பொருள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(a) கடத்தி

(b) இன்சுலேட்டர்.

(c) மின்தடை

(d) எலக்ட்ரோலைட்

 

Q6.  மின்னல் கடத்தி உற்பத்திக்கு பயன்படுத்தப்படும் உலோகம்?

(a) இரும்பு.

(b) அலுமினியம்.

(c) செம்பு

(d) துத்தநாகம்.

 

Q7. கருவிகளை சுற்றியுள்ள வெளிப்புற காந்த விளைவுகளிலிருந்து எதன் மூலம் பாதுகாக்க முடியும்?

(a) இரும்பு கவசம்.

(b) ரப்பர் கவசம்.

(c) பித்தளை கவசம்.

(d) கண்ணாடி கவசம்.

 

Q8. ஒரு காந்தம் மூன்றாவது துருவத்தைக் கொண்டிருந்தால், மூன்றாவது துருவம் _____ என்று அழைக்கப்படுகிறது?

(a) குறைபாடுள்ள கம்பம்.

(b) தொடர் துருவம்.

(c) கூடுதல் துருவம்.

(d) தன்னிச்சையான துருவம்.

 

Q9. பின்வருவனவற்றில் எது சிறந்த  வெப்ப கடத்தி?

(a) மைக்கா

(b) கல்நார்.

(c) செல்லுலாய்ட்.

(d) பாரஃபின் மெழுகு

 

Q10. மாறுமின்தூண்டுதடை (இம்பெடன்ஸ்)  அலகு _____?

(a) ஓம்.

(b) ஹென்றி.

(c) டெஸ்லா

(d) ஹெர்ட்ஸ்.

 

×
×

Download your free content now!

Download success!

Physics quiz For TNPSC in Tamil [27 August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol-

 • Wind energy is the cleanest source of energy.
 • In nuclear energy, nuclear waste is produced.
 • In fossil fuel and bio-fuel, fumes are produced.

S2. (a)

 • In 1978, Henry Cavendish determined the value of gravitational constant.

S3. (d)

 • Due to the force of gravity, which goes as the inverse of the square, planet trace out an ellipse in space as they orbit around the sun which is located at a single Focus.

S4. (b)

 • The S.I. unit of the temperature is Kelvin(K).

S5. (b)

 • Insulators have very low conductivity near zero and have infinite resistance.

S6.(C)

 • Copper is used to manufacture lightning conductor.
 • It is a metallic rod which is used to prevent building from lightening.

S7. (b)

 • Rubber is used to shield the instruments from external magnetic field.

S8. (b)

 • If the magnet has the three poles the third pole is known as the consequent pole.

S9. (a)

 • Mica is the good conductor of heat and the bad conductor of electricity.

S10. (a)

 • The unit of Impedance is ohm.
 • And , it is denoted by Z.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- DREAM(75% OFFER)

Physics quiz For TNPSC in Tamil [27 August 2021]_80.1
ADDA247 TAMIL TNPSC GROUP 2 2A PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY BATCH STARTS ON OCT 8 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

Physics quiz For TNPSC in Tamil [27 August 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Physics quiz For TNPSC in Tamil [27 August 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.