கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz for TNPSC

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021]

MATHEMATICS QUIZZES ( தினசரி கணிதம் வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE  MATHEMATICS QUIZZES ( தினசரி கணிதம் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

Q1. ABC ஒரு சம கோண ∆ & P, Q, R ஆகியவை முறையே AB, BC & CA இல் நடுப் புள்ளிகளாக இருந்தால் –

(a) PQR ஒரு சமபக்கமாக இருக்கும்

(b) PQ + QR + PR = AB

(c) PQ + QR + PR = 2AB

(d) PQR வலது பக்க

 

Q2. ஒரு வட்டத்தின் நாண் அதன் மையத்திற்கு உட்பட்ட கோணம் 60 ° ஆகும், நாண் நீளத்தின் ஆரம் ஆகியவற்றின் விகிதம் என்ன?

(a) 1 : 2

(b) 1 : 1

(c) 1 : 3

(d) √2 : 1

 

Q3. 12+22+32+……+102= 385,  எனில் 22+42+62+….+202 இன் மதிப்பு?

(a) 770

(b) 1540

(c) 1155

(d) (385)²

 

Q4. ABCD என்பது AD மற்றும் BC என்ற இணையான பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு சரிவகம் ஆகும். E என்பது BC இன் புள்ளி. ABCDயின் பரப்பளவு மற்றும் ∆AED இன் விகிதம் –

(a) கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_50.1

(b) கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_60.1

(c) கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_70.1

(d) கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_80.1

 

Q5. ABCD என்பது ஒரு சுழற்சி நாற்கரம் மற்றும் AD என்பது ஒரு விட்டம். ∠DAC = 55 ° என்றால், ∠ABC இன் மதிப்பு.

(a) 55°

(b) 35°

(c) 145°

(d) 125°

 

Q6.  அடிப்பகுதி 30 m² மற்றும் கனஅளவு 500 m³ கொண்ட ஒரு வலது பிரமிட்டின் உயரம்?

(a) 50 மீ

(b) 60 மீ

(c) 40 மீ

(d) 20 மீ

 

Q7. முப்பட்டகத்தின் அடிப்பகுதி 5 செமீ மற்றும் 12 செமீ ஆகிய இரண்டு பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு செங்கோண முக்கோணமாகும். முப்பட்டகத்தின் உயரம் 10 செ.மீ. முப்பட்டகத்தின் மொத்த பரப்பளவு:

(a) 360 சதுர செ.மீ

(b) 300 சதுர செ.மீ

(c) 330 சதுர செ.மீ

(d) 325 சதுர செ.மீ

 

Q8. P = 99 என்றால், P (P² +3P +3) இன் மதிப்பை கண்டறியவும்.

(a) 10000000

(b) 999000

(c) 999999

(d) 990000

 

Q9. a=64, b=289 எனில், √(√(√a + √b) – √(√b – √a)) இன் மதிப்பு என்ன?

(a) 2

(b) 2

(c) 4

(d) -2

 

Q10. கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_90.1இன் மதிப்பு என்ன?

(a) -1

(b) 1

(c) 2

(d) 0

 

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 3rd Week 2021

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  MATHEMATICS QUIZZ IN TAMIL SOLUTIONS

S1. Ans.(a)

Sol. 

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_100.1

∆ABC is equilateral, then ∆PQR will be also equilateral triangle.

 

S2. Ans.(b)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_110.1

 

S3. Ans.(b)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_120.1

 

S4. Ans.(d)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_130.1

 

S5. Ans.(c)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_140.1

 

S6. Ans.(a)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_150.1

 

S7. Ans.(a)

Sol.  

T.S.A of prism = perimeter of base × height + 2 × area of base

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_160.1

 

S8. Ans.(c)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_170.1

 

S9. Ans.(a)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_180.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_190.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்.

 

*****************************************************

Coupon code- ME75(75% OFFER)+DOUBLE VALIDITY OFFER ON ALL PRODUCTS

கணித வினா விடை | Mathematics quiz For TNPSC in Tamil [31 August 2021] |_200.1

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?