Tamil govt jobs   »   History Daily Quiz In Tamil 27...

History Daily Quiz In Tamil 27 May 2021 | For TNPSC, UPSC, TNUSRB, TNFUSRC Etc

History Daily Quiz In Tamil 27 May 2021_30.1

TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

Q1. கோண்ட் எழுச்சி தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்,

 1. இந்த இயக்கத்திற்கு சக்ரா பிசோய் தலைமை தாங்கினார்
 2. மரியா அமைப்பை அடக்குவதற்கான அரசாங்கத்தின் முயற்சியே முக்கிய பிரச்சினை  மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ? (a) 1 மட்டுமே(b) 2 மட்டுமே(c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

  (d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

  Q2. எந்த புத்த சபையில் புத்தம்/பௌத்தம்  முறையாக இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டது: ஹினாயனா மற்றும் மகாயானா

  (a) முதல்

  (b) இரண்டாவது

  (c) மூன்றாவது

  (d) நான்காவது

  Q3. பின்வருபவரில் பௌத்ததில் மூன்று அடிப்படை தூண்களாக (திரிரத்னாஸ்) வருவது யார்:

  1. புத்தர்
  2. போதிசத்வா
  3. சங்கா

                 கீழே இருந்து சரியான குறியீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:

  (a) 2 மட்டும்

  (b) 1 மற்றும் 3

  (c) 3 மட்டும்

  (d) 1, 2 மற்றும் 3

  Q4. மஹால்வாரி அமைப்பு தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளைக் கவனியுங்கள்,

  1. இது ரியோட்வாரி குடியேற்ற அமைப்பின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட பதிப்பாகும்.
  2. நில வருவாய் அவ்வப்போது திருத்தப்பட்டது.
  3. கிராமத்தின் அல்லது பண்ணை உரிமையாளர்களுடன் நிலவருவாய் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது

           மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

  (a) 2 மட்டும்

  (b) 2 மற்றும் 3

  (c) 3 மட்டும்

  (d) 1, 2 மற்றும் 3

  Q5. காங்கிரசின் ஹரிபுரா அமர்வு தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

  1. இதற்கு சுபாஷ் சந்திரபோஸ் தலைமை தாங்கினார்
  2. சமவுடைமை தத்துவம் பற்றிய இலக்கை ஏற்றுக்கொள்வது இதில் விவாதிக்கப்பட்டது
  3. இந்த அமர்வில் தேசிய திட்டக் குழுவை அமைப்பது குறித்த தீர்மானத்தை காங்கிரஸ் நிறைவேற்றியது.

           மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

  (a) 2 மட்டும்

  (b) 2 மற்றும் 3

  (c) 3 மட்டும்

  (d) 1, 3

  Q6. கோயிலின் கருவறை மற்றும் கோயிலின் பிரதான மண்டபத்திற்கு இடையிலான மாற்றம் எந்த பகுதி என அழைக்கப்படுகிறது

  (a) விமனா

  (b) அந்தராலா

  (c) ஜகதி

  (d) வாகனா

  Q7. அகில இந்திய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (ஏ.ஐ.டி.யூ.சி) இந்தியாவின் மிகப் பழமையான தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பு ஆகும். இது அக்டோபர் 31, 1920 அன்று பம்பாயில் தொடங்கப்பட்டது. பின்வருபவர்களில் யார் நிறுவியவர்களில் ஒருவர் இல்லை

  (a) என்.எம். ஜோஷி

  (b) லாலா லஜ்பத் ராய்

  (c) ஜோசப் பாப்டிஸ்டா

  (d) மகாத்மா காந்தி

  Q8. பம்பாய் கைத்தொழில் சங்கம் யாரால்  நிறுவப்பட்டது-

  (a) என்.எம்.ஜோஷி

  (b) என்.எம்.லோகண்டே

  (c) லாலா லஜ்பத் ராய்

  (d) ஜோசப் பாப்டிஸ்டா

  Q9. அலகாபாத் தூண்கள்  தொடர்பான பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

  1. புத்த மதத்தைப் பரப்புவது தொடர்பாக அசோகர் தனது கட்டளைகளை பொறிக்கும் நோக்கத்திற்காக இது முதலில் அமைக்கப்பட்டது.
  2. மூன்றாவது ஒரு சமுத்திரகுப்தரின் சாதனைகள், வெற்றிகள் மற்றும் ஆளுமையை புகழ்கிறது.

           மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

  (a) 1 மட்டுமே

  (b) 2 மட்டுமே

  (c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

  (d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

  Q10. பின்வரும் அறிக்கைகளை கவனியுங்கள்

  1. ஐ.நா.பாதுகாப்புக் குழுவின் நிரந்தரமற்ற உறுப்பினராக இந்தியா முதன்முறையாக 2021-22 ஆண்டுகளில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
  2. ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் சபையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் பெண் விஜய லட்சுமி பண்டிட்.

           மேலே கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளில் எது/எவை சரியானது  ?

  (a) 1 மட்டுமே

  (b) 2 மட்டுமே

  (c) 1 மற்றும் 2 இரண்டும்

  (d) 1 அல்லது 2 இரண்டும் அல்ல

  To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

  Download the app now, Click here

  Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

   

   

  Solutions

  S1.Ans.(c)

  Sol.

  Khond uprising from 1837 to 1856 was directed against the British, in which tribes of Ghumusar, china-ki-medi, kalahandi, and Patna actively participated. The movement was led by Chakra Bisoi in the name of young Raja.  The main issue was the attempt by the government to suppress human sacrifice – the Mariah System (Traditional Human Sacrifice practiced by the Khonds), the introduction of new taxes, the influx of Zamindars, and sahookars into their areas. The British formed a Mariah Agency to counter this movement.

   

  S2.Ans.(d)

  Sol.

  Gautam Buddha was born in 563 BC in Lumbini (now in Nepal) in the Sakya Kshatriya clan of Kapilvastu. He died in 483 BC Fourth Council was held in kundalvana of Kashmir in the 1st century AD and was presided by Vasumitra helped by Asvaghosha. In the fourth council (not in the third council ) Buddhism was divided into two sects: Hinayana and Mahayana.

   

  S3.Ans.(b)

  Sol.

  There are three base Pillars (TriRatnas) in Buddhism: Buddha, Dhamma (not Bodhisattva), Sangha.

  S4.Ans.(b)

  Sol.

  The Zamindari, as well as the Ryotwari System, could not fulfill the expectations of the policymakers. The third type of system (a modified version of the zamindari system) called the Mahalwari system was introduced in Agra, Awadh (Oudh), Central parts of India, NWFP, Punjab, parts of Gangetic valley, etc during the regime of William Bentick. Mahal refers to an estate with many cultivators. The term Mahal referred to the fiscal unit/revenue division into which the whole land was divided by Akbar. In Mahalwari areas, land revenue was periodically revised. Usually, the village as a whole would be designated a Mahal and it paid through landlords or heads of families who collectively claimed to be the landlords of the village or the estate.

   

  S5.Ans.(d)

  Sol.

  1938, the Haripura session was headed by Subhash Chandra Bose and was important because of the setting up of the National Planning Committee which was the Forerunner of India‘s Planning Commission. The idea was to draw a comprehensive plan for the economic development of India on the basis of Industrialization. It was against the Charkha policy of Gandhi.  Congress passed a resolution on setting up a National Planning Committee in this session.

  Adoption of the goal of socialism was discussed in the Lucknow Session of 1936.

   

  S6.Ans.(b)

  Sol.

  Amalaka:

  ∎ It is a stone disc-like structure at the top of the temple and they are common in North Indian temples.

  Antarala (vestibule):

  ∎ Antarala is a transition area between the Garbhagriha and the temple‘s main hall (mandapa).

  Jagati:

  ∎ It is a raised platform for sitting and praying and is common in North Indian temples.

   

  S7.Ans.(d)

  Sol.

  The All

  India Trade Union Congress (AITUC) is the oldest trade union federation in India. It was founded on 31 October 1920 in Bombay by Lala Lajpat Rai, N. M. Joshi, Joseph Baptista, DiwanChaman Lal, and a few others.

   

  S8.Ans.(b)

  Sol.

  Bombay Millhands Association was established by N.M. Lokhande in 1890. It was the first association of Indian workers.

   

  S9.Ans.(a)

  Sol.

  There are three principal inscriptions on the Allahabad Pillar. It was first erected by Ashoka for the purpose of inscribing his edicts regarding the propagation of Buddhism.

  It was next made use of by Samudragupta and is the most important historical document of the classical Gupta age. It eulogizes the achievements, conquests, and personality of Samudragupta. It was composed by Harishena.

  It was then used by Jahangir to commemorate his accession to the throne.

  At some point in time, the pillar was moved from its original location and installed within Akbar’s Allahabad Fort in Allahabad, Uttar Pradesh.

   

  S10.Ans.(b)

  Sol.

  India has been elected to the non-permanent membership of UNSC for the eighth time for the term of 2021-22.

  India has been a permanent member of the UNSC in 1950 – 1951, 1967 – 1968, 1972 – 1973,

  1977 – 1978, 1984 – 1985, 1991 – 1992 and 2011 – 2012.

  Use Coupon code: SMILE (77% offer)

  *இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

  Check Live Classes in Tamil

  *பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

  Practice Now

Download your free content now!

Congratulations!

History Daily Quiz In Tamil 27 May 2021_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

History Daily Quiz In Tamil 27 May 2021_60.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.