Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness for TNPSC

பொது அறிவு வினா விடை | GENERAL AWARENESS QUIZ For TNPSC [23 september 2021]

GENERAL AWARENESS QUIZZES  (பொது அறிவு வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில்) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/17085708/Formatted-TAMILNADU-STATE-GK-PART-17.pdf”]

 

 

Q1.  சல்பரின் பொதுவான பெயர் என்ன?

(a) ஃப்ரீயான்

(b) கலேனா

(c) சுண்ணாம்பு

(d) கந்தகம்

 

Q2.  கலா கோடா கலை விழா எந்த நகரத்தில் நடைபெறுகிறது?

(a) புது டெல்லி

(b) ஹைதராபாத்

(c) புனே

(d) மும்பை

 

Q3.  எந்த கதிர்கள் தோல் சேதத்தை ஏற்படுத்தும்?

(a) எக்ஸ்ரே

(b) புற ஊதா கதிர்கள்

(c) இன்ஃப்ரா ரெட்ரேஸ்

(d) மஞ்சள் கதிர்கள்

 

Q4.  ______________ என்பது இந்திய அரசாங்க சேமிப்பு பத்திரம் ஆகும், இது முதன்மையாக இந்தியாவில் சிறு சேமிப்பு மற்றும் வருமான வரி சேமிப்பு முதலீடுகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

(a) வருங்கால வைப்பு நிதி

(b) ஆயுள் காப்பீட்டுக் கொள்கைகள்

(c) தேசிய சேமிப்பு சான்றிதழ்

(d) நீண்ட கால அரசு பத்திரங்கள்

 

Q5. ராய்பூர் எந்த மாநிலத்தின்  தலைநகரம்?

(a) அசாம்

(b) சத்தீஸ்கர்

(c) தாத்ரா மற்றும் நகர் ஹவேலி

(d) தெலுங்கானா

 

Q6.  இணைய நெறிமுறையின் (ஐபி) எந்த இரண்டு பதிப்புகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன

(a) ஐபி பதிப்பு 4 & ஐபி பதிப்பு 6

(b) ஐபி பதிப்பு 2 & ஐபி பதிப்பு 3

(c) ஐபி பதிப்பு 4 & ஐபி பதிப்பு 8

(d) ஐபி பதிப்பு 2 & ஐபி பதிப்பு 4

 

Q7. இந்திய இசைக்கருவி ‘சம்வாதினி’ எந்த வகையை சார்ந்தது?

(a) சரம்

(b) காற்று

(c) தாளம்

(d) தாக்கம்

 

Q8. தேயிலை நிறுவனங்கள் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட தேநீர் விடுப்பு எடுப்பவர்களைப் பயன்படுத்தத் தொடங்கினால்

(a) அதிகமான மக்கள் தேநீர் விடுப்பு எடுப்பவர்களாக வேலை செய்ய விரும்புவார்கள்

(b) தேயிலை விடுப்பு எடுப்பவர்களின் வேலையின்மை குறையும்

(c) ஒரு ஏக்கருக்கு அதிக தேயிலை உற்பத்தி செய்யப்படும்

(d) பின்னர் கையேடு தேநீர் விடுப்பு எடுப்பவர்களுக்கான ஊதியம் குறையும்

 

Q9. ஓசோன் _____ என குறிப்பிடப்படுகிறது.

(a) O₃

(b) H₂O₂

(c) Cl₂O

(d) N₂O

 

Q10. எந்த உயிரினங்கள் மண்புழு உரம் தயாரிக்க உதவும்?

(a) நைட்ரிஃபைட்டிங் பாக்டீரியா

(b) மண்புழுக்கள்

(c) பாசி

(d) பூஞ்சை

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

 

S1. Ans.(d)

Sol. Brimstone is a lemon-yellow colored stone.”Brimstone,” an archaic term synonymous with sulfur, evokes the acrid odor of volcanic activity.

 

S2. Ans.(d)

Sol.  The Festival Kala Ghoda Arts Festival is the country’s largest multicultural festival, taking place in February each year.

 

S3. Ans.(b)

Sol. Exposure to ultraviolet (UVradiation is a major risk factor for most skin cancers. Sunlight is the main source of UV rays.

 

S4. Ans.(c)

Sol. The National Savings Certificate (NSC) is an investment scheme floated by the Government of India. It is a savings bond that allows subscribers to save income tax.

 

S5. Ans.(b)

 

S6. Ans.(a)

Sol.  There are currently two version of Internet Protocol (IP), IPv4 and a new version called IPv6.

 

S7. Ans.(b)

Sol. A Brief mention about Harmonium and its transformation from a Western based instrument in to an Indian based instrument called Samvadini.

 

S8. Ans.(d)

 

S9. Ans.(a)

 

S10. Ans.(b)

Sol. Earthworms are the main contributors to enriching and improving soil for plants, animals and even humans. Earthworms create tunnels in the soil by burrowing, which aerates the soil to allow air, water and nutrients to reach deep within the soil.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% offer)

TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON SEP 13 2021
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON SEP 13 2021

JOIN NOW: TNPSC GROUP -4 | LIVE BATCH | TAMIL LIVE CLASSES BY ADDA247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group