Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Awareness quiz

General Awareness Daily quiz For TNPSC in Tamil [23 August 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz For TNPSC in Tamil [23 August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. ______ என்பது ஒரு பொருள்  நுகர்வோர் வருமானம் உயரும் போது அதன் அளவு குறையும்?

(a) வெப்லன் பொருள்.

(b) சாதாரண பொருள்.

(c) பிரத்தியேக பொருள்.

(d) இழிவுப் பண்டம்.

 

Q2. பண வழங்கலின் வளர்ச்சி விகிதத்தில் ஆண்டுக்கு 1% அதிகரிப்பு நீண்ட காலத்திற்கு பணவீக்கத்தை எந்த அளவிற்கு அதிகரிக்கும்?

(a) பூஜ்ஜிய சதவீதம்.

(b) ஒரு சதவீதம்.

(c) 0.5 சதவீதம்.

(d) ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சதவீதம்.

 

Q3. தசம பண அமைப்பு எப்போது தொடங்கப்பட்டது?

(a)1955.

(b)1956.

(c)1957.

(d) 1958.

 

Q4. கீழ்க்கண்டவற்றில் மத்திய அரசின் மிகப்பெரிய வருமான ஆதாரம் எது?

(a) நேரடி வரிகள்.

(b) சுங்க வரி

(c) கலால் வரி.

(d) பொழுதுபோக்கு வரி.

 

Q5. வட்டி விகிதம் மற்றும் நுகர்வு நிலை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவு முதன்முதலில் யாரால் காட்சிப்படுத்தப்பட்டது?

(a) அமர்த்தியா கே. சென்

(b) மில்டன் ஃப்ரீட்மேன்

(c) இர்விங் பிஷர்.

(d) ஜேம்ஸ் டூசென்பெர்ரி.

 

Q6. மதிப்பிழப்பு பொதுவாக உள் விலைகளில் எதை ஏற்படுத்துகிறது?

(a) வீழ்ச்சி.

(b) உயர்வு.

(c) மாறாமல் இருக்கும்.

(d) மேற்கூறியவை எதுவுமில்லை.

 

Q7. எந்த ஐந்தாண்டு திட்டத்திற்கு பிறகு, ரோலிங் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது?

(a) மூன்றாவது திட்டம்.

(b) ஐந்தாவது திட்டம்.

(c) ஏழாவது திட்டம்.

(d) ஒன்பதாவது திட்டம்.

 

Q8. நியோ – மால்தூசியன் கோட்பாடு பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் தொடர்புடையது?

(a) வேலைவாய்ப்பு

(b) வறுமை.

(c) ஆதார பற்றாக்குறை

(d) வருமானம்

 

Q9. எந்த மாநில அரசின் வணிகத்தை ரிசர்வ் வங்கி பரிவர்த்தனை செய்யாது?

(a) நாகாலாந்து

(b) ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர்.

(c) பஞ்சாப்

(d) அசாம்

 

Q10. இந்தியாவில் எந்த மாநிலம் சத்தற்ற உணவு மீது FAT வரியை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது?

(a) ராஜஸ்தான்

(b) கேரளா

(c) ஆந்திரா.

(d) பீகார்

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

General Awareness Daily quiz For TNPSC in Tamil [23 August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol-

 • Inferior goods are those goods whose demand decreses with increases in income of the consumer.
 • Example:- Kerosene etc.

S2. (b)

 • Rate of growth in Money supply is directly proprtionate to inflation in long run.

S3. (C)

 • Decimalisation or decimal money system was started in 1 April 1957 , in which one rupee was divided into 100 paisa.

S4. (a)

 • The largest source of income for central government is direct taxes.
 • Direct taxes include income tax , corporation tax , property tax etc.

S5. (C)

 • Irving fisher an economist was first to visualize the relationship between the rate of interest and the level of consumption.

S6.(a)

 • Devaluation of currency is related to the international trade.
 • It affects the price of exports and imports but it does affect the internal prices.

S7. (b)

 • The duration of fifth five year plan was four year’s.
 • It was terminated by Janta government after the end of 4 years and introduced rolling plan for 1978-1979.

S8.(c)

 • Neo – Malthusian theory advocated the control of growth through contraception because available resources are scarce.

S9. (b)

 • As the agreement is not signed between RBI and Jandk so RBI do not transact the business.

S10. (b)

 • Fat tax :- Kerala has introduced fat tax on junk food to reduce consumption of it.
 • Fat tax is also referred as the burger tax.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- DREAM(75% OFFER)

General Awareness Daily quiz For TNPSC in Tamil [23 August 2021]_80.1
TAMILNADU MEGA PACK ALL IN ONE ADDA247 TAMILNADU 6 MONTH VALIDITY

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

General Awareness Daily quiz For TNPSC in Tamil [23 August 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

General Awareness Daily quiz For TNPSC in Tamil [23 August 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.