Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Economy quiz

Economics quiz For TNPSC in Tamil [25 August 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 DAILY  FREE GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-13

×
×

Download your free content now!

Download success!

Economics quiz For TNPSC in Tamil [25 August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Q1. பின்வருவனவற்றில் NI பெறுவதற்கு எதை NNP இலிருந்து கழிக்கப்படும்?

(a) மறைமுக வரி.

(b) மூலதன நுகர்வு கொடுப்பனவு.

(c) மானியம்

(d) வட்டி

 

Q2. அதிகப்படியான பணம் சில பொருட்களுக்கு விரட்டும் நிலைமை எவ்வாறு அழைக்கப்படும்?

(a) பணவாட்டம்

(b) பணவீக்கம்

(c) மந்தநிலை.

(d) தேக்கம்.

 

Q3. தொழில்களுக்கான வரிகள் _________ மூலம் விதிக்கப்படலாம்?

(a) மாநில அரசால்  மட்டுமே.

(b) மாநில அரசு மற்றும் யூனியன் அரசாங்கம் ஆகிய இரண்டும்.

(c) பஞ்சாயத்துகளால் மட்டுமே.

(d) தொழிற்சங்க அரசால் மட்டுமே.

 

Q4. இந்தியாவில் தேசிய வருமானத்தை முதலில் யார் மதிப்பிட்டார்கள்?

(a) வி.கே.ஆர்.வி. ராவ்

(b) தாதாபாய் நௌரோஜி.

(c) ஆர்.சி.தத்

(d) டி.ஆர். காட்கில்.

 

Q5. பின்வரும் குழுவில் யார் பணவீக்கத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படுகிறார்?

(a) கடனாளிகள்.

(b) கடன் வழங்குபவர்கள்

(c) வணிக வகுப்பு.

(d) நில உடைமைகள் வைத்திருப்பவர்கள்.

 

Q6. இந்தியாவில் திட்ட கமிஷன் எப்போது அமைக்கப்பட்டது?

(a) 1942.

(b) 1947.

(c) 1950.

(d) 1955.

 

Q7. எந்த ஐந்தாண்டு திட்ட காலம் நான்கு வருடங்கள் மட்டுமே?

(a) மூன்றாவது.

(b) நான்காவது.

(c) ஐந்தாவது.

(d) ஏழாவது

 

Q8. பின்வரும் எந்த தயாரிப்புகளுக்கு ஐஎஸ்ஐ மார்க் கொடுக்கப்படவில்லை?

(a) மின்சார பொருட்கள்.

(b) பழைய பொருட்கள்.

(c) பிஸ்கட்.

(d) துணி.

 

Q9. இந்திய திட்டமிடல் ஆணையம் அமைக்கப்பட்ட ஆண்டு?

(a) 1942.

(b) 1947.

(c) 1950.

(d) 1955.

 

Q10. இந்திய விவசாயத்தில் அதிக மகசூல் தரும் திட்டம் எந்த ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது?

(a) 1968.

(b) 1967.

(c) 1966.

(d) 1965.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 3rd Week 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

Economics quiz For TNPSC in Tamil [25 August 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

 

Practice These DAILY  GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL (தினசரி பொது அறிவு வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

DAILY GENERAL AWARENESS QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (a)

Sol-

 • National income in economics term can be defined as NET national product+ subsidy-indirect taxes.

S2. (b)

 • Inflation is general rise in price level of commodity.
 • In other words , it means due to increase in money supply , rise in price level. That means too much money chasing few goods.

S3. (a)

 • Professional tax is tax levied by State government on all persons who practice any profession.

S4. (b)

 • Dadabhai Naoroji estimated national income in India for the first time in 1876. Mainly calculation was done by estimating the value of agricultural and non- agricultural production.

S5. (b)

Inflation devalues currency so it helps borrower to pay less than value of money he has borrowed.

 • Devaluation of money affect creditors badly because the money received back will be of less value.

S6.(c)

 • Planning commission was constituted in 1950 by a resolution passed by government of India.
 • It has been replaced by NITI Ayog in 2014.

S7. (C)

 • The duration of fifth five year plan was four year’s. It was terminated by Junta government and after the end of year introduced rolling plan for 1978-79.

S8. (C) ISI stands for Indian standard institute , a body set-up to create standards and maintaining quality in industrial production.

 • There are 16 broad categories including textiles , packaged water , food , automobiles components and electronics..

S9. (C)

 • Planning commission was constituted in 1950 by s resolution passed by government of India.

It has been replaced by NITI Ayog in 2014.

S10. (C)

 • 1966-1967.

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Coupon code- DREAM(75% OFFER)

Economics quiz For TNPSC in Tamil [25 August 2021]_80.1
ADDA247 TAMIL TIIC BATCH STARTS ON AUG 31 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

Economics quiz For TNPSC in Tamil [25 August 2021]_50.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Economics quiz For TNPSC in Tamil [25 August 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.