வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry quiz

வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz in Tamil [23 October 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE CHEMISTRY QUIZZES (வேதியியல் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021


Q1. பின்வருவனவற்றில் எது கார்பனின் வடிவம் அல்ல?

(a) கிராஃபைட்.

(b) கரித்துண்டு.

(c) புகைக்கரி

(d) ஹெமாடைட்.

 

Q2. ஈய பென்சிலில் உள்ள ஈயத்தின் சதவீதம்?

(a) 0.

(b) 31-66.

(c) 40.

(d)80.

 

Q3. செயற்கை இரசாயன கலவைகளை உள்ளடக்கிய மருத்துவக் கிளை?

(a) அலோபதி.

(b) ஹோமியோபதி.

(c) யுனானி.

(d) ஆயுர்வேதம்.

 

Q4. பின்வரும் எந்த உறுப்புகள் இரசாயன ரீதியாக உலோகம் மற்றும் உலோகம் அல்லாமல் செயல்படுகின்றன?

(a) ஆர்கான்.

(b) கார்பன்.

(c) செனான்.

(d) போரான்.

 

Q5. ஆக்ஸிஜனை கண்டுபிடித்தவர் யார்?

(a) கார்ல் ஷீலே.

(b) ஹூக்.

(c) ஹைசன்பெர்க்.

(d) வில்லியம்ஸ்.

 

Q6. ப்ளீச்சிங் மதுபானங்கள் கனிம மாசுபடுத்திகள் முக்கியமாக எந்த தொழிலால் தயாரிக்கப்படுகின்றன?

(a) காகிதம் மற்றும் கூழ் தொழில்.

(b) இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழில்.

(c) சுரங்க தொழில்.

(d) ருத்தேனியம்

 

Q7. மது நொதித்தலுக்கு எந்த உயிரினம் பொறுப்பு?

(a) குளோரெல்லா.

(b) ஈஸ்ட்.

(c) அகரிகஸ்.

(d) புச்சினியா.

 

Q8. உணவுப் பாதுகாப்புப் பொருளாகப் பயன்படுத்தப்படும் பொருள்?

(a) சோடியம் கார்பனேட்

(b) டார்டாரிக் அமிலம்.

(c) அசிட்டிக் அமிலம்.

(d) பென்சோயிக் அமிலங்களின் சோடியம் உப்புகள்.

 

Q9. தாஜ்மஹால் பின்வருவனவற்றில் எதனால் பாதிக்கப்படுகிறது?

(a) so2.

(b) CO.

(c) NO.

(d)CO2.

 

Q10. உடலுடன் தொடர்பு கொண்ட ஆவி குளிர்ச்சியான உணர்வைத் தருகிறது, ஏனெனில் அது?

(a) ஒரு திரவம்.

(b) ஒரு கடத்தி.

(c) ஒரு ஒளிபுகும்.

(d) மிகவும் ஆவியாகக் கூடிய,

 

 

Practice These CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL (வேதியியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (d)

Sol.

 • Haematite is not a form of carbon.
 • It is an ore of iron.

 

S2. (a)

Sol.

 • In lead pencils, lead is 0% .
 • In lead pencils, graphite is used.

 

S3. (a)

Sol.

 • Allopathy is a medical practice which involves the treatment of diseases by using synthetic drug or chemicals.

 

S4. (d)

Sol.

 • Boron behaves chemically both as metal and non metal.
 • It belongs to the 13th group of the periodic table.

 

S5. (a)

Sol.

 • Oxygen was discovered by Carl wilhemscheele in 1772 and Joseph Priestley in 1774 but Priestley is given priority because his work was published first, but it is not given in options.

 

S6.(a)

Sol.

 • Bleaching liquors are inorganic pollutants produced mainly by paper and pulp industry.

 

S7. (b)

Sol.

 • Yeast cell’s convert sugar solution into alcohol by fermentation.
 • Invertase and zymase enzymes participate in this process.

 

S8. (d)

Sol.

 • Food preservatives prevent spoilage of food due to microbial growth.
 • Example: —— Sodium benzoate.

 

S9. (a)

Sol.

 • Taj mahal is affected by acid rain which mainly contains H2SO4 and HNO3.
 • SO2 and NO2 react with rain water to form H2SO4 and HNO3 respectively.

 

S10. (d)

Sol.

 • Spirit gives cooling sensation in contact with the body because it is highly volatile and evaporates the water from body.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: MAUKA(78% Offer)

வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz_50.1
TNPSC GROUP 4 TEST SERIES BATCH

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?