Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry quiz

வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz in Tamil [20 October 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE CHEMISTRY QUIZZES (வேதியியல் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021″ button = “Download Now” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/07091340/Formatted-Monthly-Current-Affairs-PDF-in-Tamil-September-month.pdf”]
Q1. எலக்ட்ரானின் எதிர் துகள் _______ ஆகும்?

(a) பாசிட்ரான்.

(b) புரோட்டான்

(c) ஆல்பா துகள்

(d) பீட்டா துகள்

 

Q2. பூமியில் அதிக அளவில் உள்ள தனிமம்?

(a) கால்சியம்

(b) சிலிக்கான்.

(c) ஆக்ஸிஜன்

(d) நைட்ரஜன்

 

Q3.  பின்வருவனவற்றில் எது கதிரியக்க உறுப்பு?

(a) யுரேனியம்.

(b) தோரியம்.

(c) ரேடியம்.

(d) காட்மியம்

 

Q4.  ______ கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு ஒரு துணை தயாரிப்பு மற்றும் உயிரி வாயு உற்பத்தி செய்ய சிதைக்கப்படலாம்?

(a) கழிவுநீர்.

(b) சேறு.

(c) சாக்கடை

(d) கசடு.

 

Q5. இந்தியாவுக்கு முன் எத்தனை நாடுகள் அணுகுண்டை வெடித்தன?

(a) 5.

(b)4.

(c) 6.

(d) 3.

 

Q6. அலுமினியத்தின் தாது ஒரு ______?

(a) ஃப்ளோர்ஸ்பார்.

(b) பாக்சைட்

(c) ஹெமாடைட்.

(d) சல்கோ பைரைட்டுகள்

 

Q7. ட்ரிடியம் _______  ஐசோடோப்பு ஆகும்?

(a) ஆக்ஸிஜன்.

(b) ஹைட்ரஜன்

(c) பாஸ்பரஸ்

(d) நைட்ரஜன்

 

Q8. குவார்ட்ஸ் ஒரு  ___________ வகை?

(a) சிலிக்கான் டை ஆக்சைடு.

(b) சோடியம் சிலிக்கேட்.

(c) அலுமினியம் ஆக்சைடு.

(d) மெக்னீசியம் கார்பனேட்

 

Q9. பின்வருவனவற்றில் எது பென்சில்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) கரி.

(b) கிராஃபைட்.

(c) கந்தகம்.

(d) பாஸ்பரஸ்

 

Q10. ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம் வேறு எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது?

(a) கார்லிக் அமிலம்.

(b) பிக்ரிக் அமிலம்.

(c) முரியாடிக் அமிலம்.

(d) குளோரிக் அமிலம்.

 

Practice These CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL (வேதியியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (a)

Sol.

 • Antiparticle of an electron is positron because it has same mass and charge like an electron.

 

S2. (C)

Sol.

 • Oxygen is the most abundant element on the earth crust with 46.6%.

 

S3.(d)

Sol.

elements having atomic number greater than 82 are radioactive element in nature.

 • Atomic number of cadmium is 48 , so it is not radioactive.

 

S4. (b)

Sol.

 • Sewage treatment involves three stages.
 • Sludge is a semi-solid residue produced in first step during treatment of sewage and waste water.

 

S5. (a)

Sol.

 • USA , USSR , UK France , and China exploded atom bomb before india.

 

S6.(b)

Sol.

 • The ore of aluminium is Bauxite.

 

S7. (b)

Sol.

 • Tritium is an isotope of hydrogen.
 • It is the lightest radioactive element. We

 

S8. (a)

Sol.

 • Quartz is the crystalline form of silicon dioxide.

 

S9. (b)

Sol.

 • Graphite is used in the making of pencils.
 • It is an allotrope of carbon.

 

S10. (C)

Sol.

 • Hydrochloric acid was historically called as acidumsalis.
 • Muriatic acid and spirits of salt.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: UTSAV(75% Offer)

வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz_30.1
TNPSC GROUP 4 TEST SERIES BATCH

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group