வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Chemistry quiz

வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz in Tamil [07 October 2021]

TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE CHEMISTRY QUIZZES (வேதியியல் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY GENERAL AWARENESS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021


Q1. ஆப்பிளில் எந்த அமிலம் உள்ளது?

(a) சிட்ரிக் அமிலம்.

(b) அசிட்டிக் அமிலம்.

(c) மாலிக் அமிலம்.

(d) இவை எதுவுமில்லை.

 

Q2. தக்காளியில் எந்த அமிலம் உள்ளது?

(a) ஆக்சாலிக் அமிலம்.

(b) சிட்ரிக் அமிலம்.

(c) அசிட்டிக் அமிலம்.

(d) மாலிக் அமிலம்.

 

Q3.  அனைத்து அமிலத்திற்கும் பொதுவான உறுப்பு?

(a) ஹைட்ரஜன்

(b) ஆக்ஸிஜன்.

(c) நைட்ரஜன்

(d) கந்தகம்.

 

Q4. உடைகளில் இருந்து இரும்பு மற்றும் துரு கறையை நீக்க எந்த அமிலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?

(a) சிட்ரிக் அமிலம்.

(b) நீர்த்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்.

(c) ஆக்ஸாலிக் அமிலம்.

(d) அசிட்டிக் அமிலம்.

 

Q5. கார்போலிக் அமிலம் என்று எது அழைக்கப்படுகிறது?

(a) பினோல்.

(b) எத்தனால்.

(c) அசிட்டிக் அமிலம்.

(d) ஆக்ஸாலிக் அமிலம்.

 

Q6. அசிட்டிக் அமிலம் ____ என அழைக்கப்படுகிறது?

(a) காஸ்டிக் சோடா

(b) ஆவி.

(c) பேக்கிங் சோடா.

(d) வினிகர்.

 

Q7. சிறுநீரக கற்கள்  ____ ஆல் ஆனவை?

(a) கால்சியம் ஆக்சலேட்.

(b) சோடியம் குளோரைடு.

(c) மெக்னீசியம் நைட்ரேட்

(d) கால்சியம் பைகார்பனேட்.

 

Q8. டார்டாரிக் அமிலம் ____ இல் காணப்படவில்லை?

(a) புளி.

(b) திராட்சை.

(c) பழுக்காத மாம்பழங்கள்.

(d) கீரை

 

Q9. நீரின் PH அளவு என்ன?

(a) 7

(b) 5

(c) 3

(d) 1

 

Q10. சோடா நீர்  யாரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?

(a) திவதர்புஸ்காஸ்.

(b) ஜோசப் போனாரு.

(c) ஜோசப் பிரீஸ்ட்லி.

(d) ஜேம்ஸ் லியோனார்ட் பிளிம்ப்டன்.

 

Practice These CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL (வேதியியல் வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

CHEMISTRY  QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1. (c)

Sol.

 • Malic acid is found in the apple’s.
 • It is used as the acidulant in the soft drinks and food stuffs.
 • It is also used as the remedy for the sore throat.

 

S2. (a)

Sol.

 • Oxalic acid is present as the potassium hydrogen oxalate in the tomatoes and the spinach.

 

S3. (a)

Sol.

 • Hydrogen is the most common to all the acids.

 

S4. (C)

Sol.

 • Oxalic acidis used to remove iron rust stains and clothes.

 

S5. (a)

Sol.

 • Phenol is also known as the hydroxyl benzene.

 

S6.(d)

Sol.

 • Acetic acid is known as the vinegar.
 • Acetic acid occurs in the fruit juices which have become sour as the result of the fermentation.

 

S7. (a)

Sol.

 • Kidney stones are composed of the calcium oxalate.
 • It is a salt of the oxalic acid.

 

S8. (d)
Sol.

 • Tartaric acid is found in the tamarind , grapes , and the unriped mangoes.
 • While oxalic acid is present in the spinach.

 

S9. (a)

Sol.

 • Pure water is the neutral in the nature so it’sPH value will be the 7.

 

S10. (C)

Sol.

 • Soda water was invented by the Joseph Priestley.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NAV75(75% Offer + double validity)

வேதியியல் வினா விடை | Chemistry quiz_50.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?