Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 4, 19 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा 2022, चौथी शिफ्ट यशस्वीरित्या आयोजित केली. या शिफ्टमध्ये सहभागी झालेल्या इच्छुकांकडून पुनरावलोकने घेतल्यानंतर Adda247 यांच्या अनुभवी टीमने SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 केले आहे. या लेखात, उमेदवारांना विभागनिहाय काठिण्यपातळी, चांगले प्रयत्न आणि दिलेल्या शिफ्टमध्ये कोणते विषय विचारले गेले हे जाणून घेता येईल.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4, 19 नोव्हेंबर: काठिण्यपातळी

SBI लिपिक प्रीलिम परीक्षा 2022 च्या चौथ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या इच्छुकांच्या मते, परीक्षेची एकूण काठिण्यपातळी सोपी ते मध्यम होती. उमदेवार आता खालील तक्त्यामध्ये परीक्षेची विभागनिहाय काठिण्यपातळी पाहू शकतात

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
Reasoning Ability Easy to Moderate
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
English Language Easy to Moderate
Overall Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: चांगले प्रयत्न

चांगले प्रयत्न हे परीक्षेची काठिण्यपातळी, परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांची संख्या आणि रिक्त पदांच्या संख्येवर अवलंबून असतात. येथे आम्ही परीक्षेचे विश्लेषण आणि परीक्षेत बसलेल्या उमेदवारांकडून मिळालेल्या पुनरावलोकनांवर आधारित विभागवार चांगले प्रयत्न दिले आहेत.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Good Attempts
Section Good Attempts
English Language 24-26
Reasoning Ability 26-28
Quantitative Aptitude 23-25
Overall 74-79

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: विभागवार

उमेदवारांना आता खालील तक्त्यावरून SBI लिपिक प्रिलिम्स 4थी शिफ्ट परीक्षेचे विभागनिहाय परीक्षा विश्लेषण तपासण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. प्रत्येक विषयावर विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या खाली दिली आहे.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning

19 नोव्हेंबर 2022 रोजी झालेल्या SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा 2022 च्या चौथ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांना विभाग स्तर सोपे ते मध्यम असल्याचे आढळले. खालील तक्त्यामध्ये आम्ही ते विषय दिले आहेत ज्यातून Reasoning मध्ये प्रश्न विचारले गेले. अनेक इच्छुकांना 20 मिनिटांच्या कालावधीत सर्व 35 प्रश्नांचा प्रयत्न करता आला.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Reasoning Ability
Topics No. Of Questions
Circular Based Arrangement 5
Uncertain No. of Persons Seating Arrangement 3-4
Month Based Puzzle 5
Direction & Distance 3
Word Pairing 1
Syllogism 3
Numeric Series (3 digits) 5
Number Based 1
Blood Relation 3-4
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

Quantitative Aptitude विभागातून एकूण 35 प्रश्न विचारले गेले होते ज्याचा कालावधी 20 मिनिटांचा होता. उमेदवार खालील तक्त्यामध्ये विषयवार प्रश्न तपासू शकतात. SBI लिपिक पूर्वपरीक्षेच्या चौथ्या शिफ्टमधील Quantitative Aptitude विभाग easy ते moderate होता.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Quantitative Aptitude
Topics No. Of Questions
Tabular Data Interpretation 5
Arithmetic 10
Simplification 10
Quadratic Equation 5
Wrong Number Series 5
Total 35

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: English Language

इंग्रजी भाषा विभागाची एकूण काठिण्यपातळी इझी टू मॉडरेट होती. इंग्रजी भाषेच्या विभागात 20 मिनिटांची विभागीय वेळ मर्यादा असलेले 30 प्रश्न आहेत. विद्यार्थ्यांशी चर्चा केल्याप्रमाणे, आम्ही आजच्या SBI लिपिक प्रिलिम 4थी शिफ्टमध्ये विचारलेल्या प्रश्नावर चर्चा केली आहे.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: English Language
Topics No. Of Questions
Error Detection 5
Single Filler 5
Reading Comprehension 10
Word Swap 5
Para Jumble 5
Total 30

Adda

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 4: व्हिडिओ पहा

SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा पॅटर्न 2022

उमेदवार खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये SBI Clerk Prelims 2022 परीक्षेचे स्वरूप तपासू शकतात.

SBI Clerk Prelims 2022 Exam Pattern
S. No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 60 minutes

SBI लिपिक प्रवेशपत्र 2022

19 नोव्हेंबर 2022
SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1 SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2
SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3 SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 4
12 नोव्हेंबर 2022
SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1 SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2
SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3 SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 4

तसेच तपासा,

SBI क्लर्क अभ्यासक्रम 2022 SBI क्लर्क वेतन 2022
SBI क्लर्क च्या मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका
WCD Maharashtra Recruitment 2022
Adda247 Marathi Application

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, 19 नोव्हेंबर शिफ्ट 4 – FAQ

Q1. SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 4 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या किती होती?
उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 4 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या 74-79 होती.

Q2. SBI लिपिक परीक्षा 2022 च्या चौथ्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी काय होती?

उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 च्या चौथ्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी easy-moderate होती.

Q3. मला 19 नोव्हेंबर 2022 शिफ्ट 4 रोजी अचूक SBI लिपिक परीक्षेचे विश्लेषण कोठे मिळेल?

उत्तर Adda247 वर, तुम्ही अचूक SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 मिळवू शकता.

Sharing is caring!