Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2, 19 नोव्हेंबर 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 19 नोव्हेंबर 2022 रोजी SBI लिपिक परीक्षा 2022 ची दुसरी शिफ्टची परीक्षा यशस्वीरित्या हेतली. पुढील शिफ्टमध्ये SBI लिपिक प्रीलिम्स परीक्षा देणार्‍या सर्व इच्छुक उमेदवारांनी SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 परीक्षा तपासणे आवश्यक आहे त्यामुळे परीक्षेची तयारी करण्यास मदत होईल. या लेखात, SBI लिपिक परीक्षा 2022 अंतर्गत झालेल्या 19 नोव्हेंबर 2022 च्या दुसऱ्या शिफ्टचे विश्लेषण 2022 करण्यात आले आहे. सोबतच परीक्षेची काठिण्यपातळी, गुड अटेम्प्ट (Good Attempts) याबद्दल माहिती दिली आहे.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर: काठिण्यपातळी

19 नोव्हेंबर 2022 रोजी SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षेच्या दुसऱ्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या उमेदवारांनुसार परीक्षेची एकूणच काठीण्य पातळी Easy to Moderate स्वरुपाची होती. उमेदवार खालील तक्त्यावरून परीक्षेची विभागवार काठीण्य पातळी तपासू शकतात.

SBI Clerk Exam Analysis 2022: Difficulty Level
Sections Difficulty Level
Reasoning Ability Easy to Moderate
Quantitative Aptitude Easy to Moderate
English Language Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: गुड अटेम्प्ट 

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2 मधील गुड अटेम्प्ट परीक्षेच्या काठीण्य पातळीवर अवलंबून आहेत, कारण SBI लिपिक प्रिलिम्स दुसरी शिफ्टची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती, त्यामुळे एकूण गुड अटेम्प्ट 75-81 आहेत. गुड अटेम्प्ट प्रश्नांची संख्या, परीक्षेची अडचण पातळी, रिक्त पदांची संख्या इत्यादींवर देखील अवलंबून असतात. उमेदवार दिलेल्या तक्त्यामध्ये तपशीलवार विभागवार गुड अटेम्प्ट तपासू शकतात.

SBI Clerk 2nd Shift Exam Analysis- Good Attempts

Sections Good Attempts Difficulty Level
Numerical Ability 25-27 Easy to Moderate
Reasoning Ability 27-29 Easy to Moderate
English Language 23-25 Easy to Moderate
Total 75-81 Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विभागवार विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विभागवार विश्लेषण 2022 खाली प्रदान करण्यात आले आहे. ज्यात प्रत्येक विषयातील प्रश्नांचा प्रकार आणि परीक्षेत विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे ज्यामुळे उमेदवारांना त्यांच्या आगामी शिफ्टमध्ये परीक्षेसाठी मदत होईल.

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Reasoning Ability

SBI लिपिक प्रिलिम्स दुसऱ्या शिफ्टसाठी उपस्थित झालेल्या उमेदवारांच्या मते, Reasoning या विषयाची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. Reasoning Ability मध्ये Puzzle, Coding-Decoding, Blood Relation या घटकांवर प्रश्न विचारल्या गेले.

Topics No. of Questions Difficulty Level
Puzzle & Seating Arrangement 15 Easy to Moderate
Syllogism 03 Easy
Alphanumeric Series (Mix) 05 Easy
Inequality 04-05 Easy to Moderate
Blood Relation 03 Easy to Moderate
Direction-Distance 03 Easy to Moderate
Word Based 01 Easy
Coding Decoding 01 Easy
Total 35 Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: Quantitative Aptitude

Quantitative Aptitude या विषयाची एकूण काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. Quantitative Aptitude विभागात वेगवेगळ्या विषयांवरून विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे.

Topics No. of Questions Difficulty Level
Data Interpretation 08 Easy to Moderate
Missing Number Series 05 Easy to Moderate
Simplification 12 Easy
Arithmetic 10 Easy to Moderate
Overall 35 Easy to Moderate

Adda

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022: इंग्रजी भाषा

एसबीआय लिपिक परीक्षेच्या विश्लेषणानुसार, इंग्रजी भाषेची एकंदर काठिण्यपातळी Easy to Medium होती. येथे उमेदवार खालील तक्त्यामध्ये विषयानुसार SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण तपासू शकतात. वाचन आकलनाची थीम ‘Glaciers’ शी संबंधित होती.

Topics No. of Questions Difficulty Level
Reasoning Comprehension 08-10 Easy to Moderate
Error Detection 05 Easy to Moderate
Word Replacement 05 Easy to Moderate
Cloze test 05 Easy to Moderate
Phrase Replacement 05 Easy to Moderate
Total 30 Easy to Moderate

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 2: व्हिडिओ विश्लेषण

SBI लिपिक प्रिलिम्स परीक्षा पॅटर्न 2022

उमेदवार खाली दिलेल्या तक्त्यामध्ये SBI Clerk Prelims 2022 परीक्षेचे स्वरूप तपासू शकतात.

SBI Clerk Prelims 2022 Exam Pattern
S. No. Name of Tests(Objective No. of Questions Maximum Marks Duration
1 English Language 30 30 20 minutes
2 Quantitative Aptitude 35 35 20 minutes
3 Reasoning Ability 35 35 20 minutes
Total 100 100 60 minutes

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 19 नोव्हेंबर 2022 SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 3, 12 नोव्हेंबर 2022
SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 2, 12 नोव्हेंबर 2022 SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022, शिफ्ट 1, 12 नोव्हेंबर 2022

 

FAQ: SBI लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022

Q1. SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 2 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या किती होती?
उत्तर
SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 शिफ्ट 2 मध्ये चांगल्या प्रयत्नांची संख्या 75-81 होती.

Q2. SBI लिपिक परीक्षा 2022 च्या पहिल्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी काय होती?

उत्तर SBI लिपिक परीक्षा परीक्षा 2022 च्या दुसऱ्या शिफ्टची एकूण काठिण्यपातळी Easy to Moderate होती.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

SBI Clerk

Sharing is caring!