Marathi govt jobs   »   PMC Recruitment 2023   »   PMC Exam Analysis 2022 for the...

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil) | PMC भरती कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil): IBPS successfully conducted PMC Bharti Exam 2022 for the post of Junior Engineer (Civil) on 03 October 2022. Overall Difficulty Level of PMC Bharti 2022 Exam of Junior Engineer (Civil) Post is Easy to Medium. In this article, we have provided a detailed PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil). You will also get detailed information about overall good attempts and subject-wise Pune Mahanagarpalika Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil).

Earlier we have provided PMC Exam Analysis 2022 for the post of Junior Engineer (Mechanical). PMC Exam Analysis link of Junior Engineer (Mechanical) is also provided in this article

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)
Category Exam Analysis
Municipal Corporation Pune Municipal Corporation
Recruitment PMC Recruitment 2022
Posts Junior Engineer (Civil)
Exam Date 03 October 2022
Exam Analysis PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil): पुणे महानगरपालिका भरती 2022 ची परीक्षा Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) ने 03 ऑक्टोबर 2022 रोजी यशस्वीरीत्या घेतली. Adda247 मराठी टीम आणि PMC Bharti 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. सोबतच PMC Bharti 2022 अंतर्गत 26 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या Jr. Mechanical Engineer पदाच्या PMC Exam Analysis 2022 ची लिंक लेखात प्रदान करण्यात आली आहे. या लेखात आपण 03 ऑक्टोबर 202 रोजी झालेल्या Junior Engineer (Civil) पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण (PMC Exam Analysis 2022) पाहणार आहे. PMC Exam Analysis 2022 मध्ये overall good attempts, Topic नुसार विचारल्या प्रश्नांची संख्या या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

Click here to Download PMC Admit Card 2022

PMC Bharti Exam Pattern of Junior Engineer (Civil) (कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य))

PMC Bharti Exam Pattern of Junior Engineer (Civil): पुणे महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे. कनिष्ठ अभियान्रिकी पदाची परीक्षा 200 गुणांची होती. परीक्षेत प्रश्न वस्तूनिष्ट बहुपर्यायी असून प्रत्येक प्रश्नास 02 गुण देण्यात आले होते. तांत्रिक विषयास 40 टक्के वेटेज होती.

Sr. No Subject Ques Level Qtn. No Marks Medium Total Time
1 मराठी भाषा / Marathi 12th 15 30 मराठी 120 Min (2 Hours)
2 इंग्रजी भाषा / English 15 30 English
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 15 30 मराठी / English
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 15 30 मराठी / English
5 अभियांत्रिकी विषयाशी संबंधित ज्ञान / Engg. Subject Related Knowledge Degree 40 60 English
एकूण   100 200

Pune Mahanagarpalika Exam Analysis 2022: Good Attempts for the Post of Junior Engineer (Civil) | PMC भरती कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

Good Attempts for the Post of Junior Engineer (Civil): PMC भरती 2022 अंतर्गत Junior Engineer (Civil) पदाच्या परीक्षेचे Good Attempts खालील तक्त्यात दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही, अनेक विद्यार्थी Good Attempts विषयी आणि कट ऑफबद्दल गोंधळून जातात. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल.

अ क्र Section Good Attempts Difficulty Level
1 मराठी भाषा / Marathi 12-13 Easy
2 इंग्रजी भाषा / English 12-13 Easy to Moderate
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 11-12 Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 12-13 Easy to Moderate
5 अभियांत्रिकी विषयाशी संबंधित ज्ञान / Engg. Subject Related Knowledge 32-34 Easy to Moderate
एकूण 79-85 Easy to Moderate

Subject-wise PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil) | विषयानुरूप कनिष्ट अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेचे विश्लेषण

Subject-wise PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil): पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील Junior Engineer (Civil) पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी, संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय या विभागावर वर प्रश्न विचारले गेले. विषयानुरूप कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेचे विश्लेषण (PMC Exam Analysis 2022) या लेखात देण्यात आले आहे.

PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या मराठी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject: PMC भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेत मराठी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने वाक्यातील त्रुटी शोधणे, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject (Junior Engineer (Civi))
Topics No. of Questions Difficulty Level
वाक्यातील त्रुटी शोधणे 5 Easy
वाक्यरचना 3 Easy
समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द 2 Easy
म्हणी व वाक्प्रचार 3 Easy
काळ 2 Easy
Total 15 Easy

Pune Municipal Corporation Exam Analysis 2022 of English Subject | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या इंग्रजी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of English Subject: PMC भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेत English विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. English विषयात Word Swapping, Clause, Para Jumble, Closed Test, Error Detection, Arrange Sentence यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of English Subject (Junior Engineer (Civil))
Topics No. of Questions Difficulty Level
Word Swapping 2 Easy to Moderate
Clause 1 Easy to Moderate
Para Jumble 2 Easy to Moderate
Closed Test 4 Easy to Moderate
Error Detection 3 Easy to Moderate
Arrange Sentence 3 Easy to Moderate
Total 15 Easy to Moderate

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, विज्ञान, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject (Junior Engineer (Civil))
Topics No. of Questions Difficulty Level
इतिहास 3 Easy to Moderate
भूगोल 2 Easy to Moderate
राज्यशास्त्र 1 Easy to Moderate
पुणे जिल्हा विशेष 6 Easy to Moderate
चालू घडामोडी 2 Easy to Moderate
Static GK 1 Easy to Moderate
Total 15 Easy to Moderate

सामान्य ज्ञान वर विचारण्यात आलेले सर्व 15 प्रश्न व उत्तरे खालीलप्रमाणे आहेत.

Questions Answers
बर्निघम राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धे पुरुष एकेरी बॅडमिंटन स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकलेल्या खेळाडूचे नाव काय आहे? लक्ष्य सेन
कास पठार कोणत्या जिल्ह्यात आहे ? सातारा
NIBM पुणेची स्थापना कोणी केली आहे? Reserve Bank of India (24 September 1969)
महाराष्ट्राचे सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष कोण आहेत? राहुल नार्वेकर
6. नानासाहेब पेशव्यांची समाधी कोणत्या नदीच्या तीरावर आहे? मुठा नदी, पूणे
इ. स. 1880 साली पुणे येथे न्यू इंग्लिश स्कूलची स्थापना कोणी केली? लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, वामन शिवराम आपटे
लौहगड किल्ला कोणत्या तालुक्यात आहे? मावळ
68 व्या चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात सर्वोत्तम पटकथेचा पुरस्कार कोणला मिळाला आहे? सूरराई पोत्रू, सुधा कोंगारा आणि मंडेला, मॅडोने अश्विन
पुणे जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी किती टक्के क्षेत्र वनाखाली आहे? 11%
पुरंदरचा तह छत्रपती शिवाजी महाराज आणि कोणामध्ये झाला? मिर्झाराजे जयसिंग (मुघल)
सर्वात जास्त समुद्र किनारा कोणत्या राज्याला लाभला आहे? गुजरात
पाताळेश्वर गुहा मंदिर कोणत्या राजवटी मधील आहे? राष्ट्रकूट राजवट
राष्ट्रपती पदासाठी पात्र होण्यासाठी वयोमर्यादा किती असते? 35 वर्ष
पुढीलपैकी कोण महाराष्ट्रातील सुप्रसिद्ध लोक कलाकार आहेत? यमुनाबाई वाईकर
समाजसुधारक यावर एक प्रश्न होता.

PMC Exam Analysis 2022 for the Jr Engineer Mechanical Post

Pune Mahanagarpalika Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject | कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने सरळरुप, शेकडेवारी, नफा-तोटा, सरळ व चक्रवाढ व्याज, वय, गुणोत्तर व प्रमाण, काळ-काम-वेग, संख्यामाला, अक्षरमाला, कोडी यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject (Junior Engineer (Civil))
Topics No. of Questions Difficulty Level
वय 1 Easy
गुणोत्तर व प्रमाण 1 Easy to Moderate
काळ-काम-वेग 1 Easy to Moderate
Inequality 1 Easy
नातेसंबंध (Blood Relation) 1 Easy
बैठक व्यवस्था (Sitting Arrangement) 5 Easy
Comparison Base Puzzle (Based on Height) 5 Easy to Moderate
Total 15 Easy to Moderate
PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)_40.1
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)

Q1. When was the Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Civil) Conducted?

Ans. The Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Civil) was Conducted on 03 October 2022.

Q2. What was the overall difficulty level of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil)?

Ans. The overall difficulty of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil) was Easy to Medium.

Q3. How many total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil)?

Ans. The total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil) is **

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of PMC https://pmc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)_50.1
Pune Mahanagarpalika Bharti Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When was the Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Civil) Conducted?

The Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Civil) was Conducted on 03 October 2022.

What was the overall difficulty level of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil)?

The overall difficulty of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil) was Easy to Medium.

How many total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil)?

The total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Civil) is

Download your free content now!

Congratulations!

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Civil)_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.