Marathi govt jobs   »   PMC Recruitment 2023   »   PMC Exam Analysis 2022 for the...

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical) | PMC भरती कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेचे विश्लेषण

Table of Contents

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical): Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) successfully conducted PMC Bharti Exam 2022 for the post of Junior Engineer (Mechanical) on 26 September 2022. Overall Difficulty Level of Pune Mahanagarpalika Bharti 2022 Junior Engg. (Mechanical) Exam is Easy to Medium. In this article, we have provided a detailed PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical). You will also get overall good attempts and subject-wise Pune Mahanagarpalika Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical) in this article.

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)
Category Exam Analysis
Municipal Corporation Pune Municipal Corporation
Recruitment PMC Recruitment 2022
Posts Junior Engineer (Mechanical)
Exam Date 26 September 2022
Exam Analysis PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical): पुणे महानगरपालिका भरती 2022 ची परीक्षा Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) मार्फत 26 सप्टेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर यशस्वीरीत्या पार पडली. Adda247 मराठी टीम आणि PMC Bharti 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मिळालेल्या प्रतिसादानुसार परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. या लेखात 26 सप्टेंबर 2022 रोजी झालेल्या कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) (Junior Engineer (Mechanical)) पदाच्या परीक्षेचे PMC Exam Analysis 2022 (विश्लेषण) दिले आहे. PMC Exam Analysis 2022 मध्ये overall good attempts या सर्व बाबींचा समावेश आहे.

PMC Bharti Exam Pattern of Junior Engineer (Mechanical) (कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी))

PMC Bharti Exam Pattern of Junior Engineer (Mechanical): पुणे महानगरपालिका भरती 2022 अंतर्गत कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे. कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाची परीक्षा 200 गुणांची असेल. परीक्षेत प्रश्न वस्तूनिष्ट बहुपर्यायी असून प्रत्येक प्रश्नास 02 गुण असतील. तांत्रिक विषयास 40 टक्के वेटेज आहे.

Sr. No Subject Ques Level Qtn. No Marks Medium Total Time
1 मराठी भाषा / Marathi 12th 15 30 मराठी 120 Min (2 Hours)
2 इंग्रजी भाषा / English 15 30 English
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 15 30 मराठी / English
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 15 30 मराठी / English
5 अभियांत्रिकी विषयाशी संबंधित ज्ञान / Engg. Subject Related Knowledge Degree 40 60 English
एकूण   100 200

Pune Mahanagarpalika Exam Analysis 2022: Good Attempts for the Post of Junior Engineer (Mechanical) | PMC भरती कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

Good Attempts for the Post of Junior Engineer (Mechanical): PMC भरती 2022 अंतर्गत Junior Engineer (Mechanical) पदाच्या परीक्षेचे Good Attempts खालील तक्त्यात दिले आहेत. Good Attempts चा अर्थ कट ऑफ असा होत नाही, अनेक विद्यार्थी Good Attempts विषयी आणि कट ऑफबद्दल गोंधळून जातात. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल. परीक्षेत निगेटिव्ह मार्किंग नसल्याने आपणास सर्व प्रश्न सोडविण्याचा सल्ला दिल्या जातो.

अ क्र Section Good Attempts Difficulty Level
1 मराठी भाषा / Marathi 12-13 Easy
2 इंग्रजी भाषा / English 11-12 Easy to Moderate
3 सामान्य ज्ञान / General Knowledge 11-12 Easy to Moderate
4 बौद्धिक चाचणी / General Aptitude 12-13 Easy to Moderate
5 अभियांत्रिकी विषयाशी संबंधित ज्ञान / Engg. Subject Related Knowledge 32-34 Easy to Moderate
एकूण 78-84 Easy to Moderate

Subject-wise PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical) | विषयानुरूप कनिष्ट अभियंता (यांत्रिकी) परीक्षेचे विश्लेषण

Subject-wise PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical): पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील Junior Engineer (Mechanical) पदाच्या परीक्षेत मराठी भाषा, इंग्रजी भाषा, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी, संबंधित शाखेतील तांत्रिक विषय या विभागावर वर प्रश्न विचारले गेले. विषयानुरूप कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) परीक्षेचे विश्लेषण (PMC Exam Analysis 2022) या लेखात देण्यात आले आहे.

PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या मराठी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject: PMC भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेत मराठी विषय सोपा ते मध्यम स्वरूपाचा होता. यात प्रामुख्याने शब्दांच्या जाती, प्रयोग, समास, वाक्यरचना, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द, म्हणी, वाक्प्रचार यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of Marathi Subject (Junior Engineer (Mechanical))
Topics No. of Questions Difficulty Level
शब्दांच्या जाती 4 Easy to Moderate
प्रयोग 1 Easy to Moderate
समास 1 Easy to Moderate
वाक्यरचना 3 Easy to Moderate
अलंकार 1 Easy
समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द 1 Easy
म्हणी व वाक्प्रचार 1 Easy
काळ 2 Easy to Moderate
मराठीतील प्रसिध्द लेखक 1 Easy
Total 15 Easy to Moderate

Pune Municipal Corporation Exam Analysis 2022 of English Subject | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या इंग्रजी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of English Subject: PMC भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) परीक्षेत English विषय सोपा-मध्यम स्वरूपाचा होता. English विषयात प्रामुख्याने Part of Speech, Structure of Sentence, Vocabulary, Arrange Sentence, Tense यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of English Subject (Junior Engineer (Mechanical))
Topics No. of Questions Difficulty Level
Part of Speech 2 Easy to Moderate
Structure of Sentence 1 Easy to Moderate
Vocabulary 2 Easy to Moderate
Clause 1 Easy to Moderate
Tense 2 Easy
Active and Passive Voice 1 Easy to Moderate
Spelling Mistake 1 Easy
Arrange Sentence 5 Easy to Moderate
Total 15 Easy to Moderate

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) परीक्षेत सामान्य ज्ञान या विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, विज्ञान, चालू घडामोडी, Static GK यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of General Knowledge Subject (Junior Engineer (Mechanical))
Topics No. of Questions Difficulty Level
इतिहास 2 Easy to Moderate
भूगोल 3 Easy to Moderate
राज्यशास्त्र 2 Easy to Moderate
विज्ञान 1 Easy to Moderate
चालू घडामोडी 3 Easy to Moderate
Static GK 4 Easy to Moderate
Total 15 Easy to Moderate

सामान्य ज्ञान वर विचारण्यात आलेले काही प्रश्न खालीलप्रमाणे आहेत.

  • ल. म. कडू – खारीचा वाटा यावर एक प्रश्न होता.
  • Pune Okayama Friendship Garden वर एक प्रश्न
  • वर्धा जिल्ह्य कोणत्या प्रशासकीय विभागात येतो?
  • बॉम्बे चे मुंबई नामकरण कधी झाले?
  • 2011 च्या स्त्री पुरुष लिंग गुणोत्तर वर एक प्रश्न होता.
  • पुणे जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ?
  • जगदीप धनकड कितवे उपराष्ट्रपती आहेत?
  • UNESCO World Heritage Site वर एक प्रश्न होता.
  • धोंडो केशव कर्वे (विधवा पुनर्विवाह) यांच्यावर एक प्रश्न होता.

Pune Mahanagarpalika Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject | कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) पदाच्या परीक्षेत आलेल्या बौद्धिक चाचणी विषयाचे विश्लेल्षण

PMC Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject: पुणे महानगरपालिका भरती 2022 मधील कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयात एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. यात प्रामुख्याने सरळरुप, शेकडेवारी, नफा-तोटा, सरळ व चक्रवाढ व्याज, वय, गुणोत्तर व प्रमाण, काळ-काम-वेग, संख्यामाला, अक्षरमाला, कोडी यावर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

PMC Exam Analysis 2022 of General Aptitude Subject (Junior Engineer (Mechanical))
Topics No. of Questions Difficulty Level
सरळरुप 1 Easy
शेकडेवारी 1 Easy to Moderate
नफा-तोटा 1 Easy to Moderate
सरळ व चक्रवाढ व्याज 1 Easy to Moderate
वय 1 Easy
गुणोत्तर व प्रमाण 1 Easy to Moderate
काळ-काम-वेग 1 Easy to Moderate
संख्यामाला 2 Easy
अक्षरमाला 1 Easy
बैठक व्यवस्था 1 Easy
दिनदर्शिका 1 Easy to Moderate
आकृत्या पूर्ण करणे 1 Easy to Moderate
इतर बुद्धिमता विषयावरील प्रश्न 2 Easy to Moderate
Total 15 Easy to Moderate
PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)_40.1
Adda247 Marathi Telegram

FAQs: PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)

Q1. When was the Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Mechanical) Conducted?

Ans. The Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Mechanical) was Conducted on 26 September 2022.

Q2. What was the overall difficulty level of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical)?

Ans. The overall difficulty of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical) was Easy to Medium.

Q3. How many total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical)?

Ans. The total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical) is 78-84.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of PMC https://pmc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)_50.1
Pune Mahanagarpalika Bharti Test Series

Sharing is caring!

FAQs

When was the Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Mechanical) Conducted?

The Pune Mahanagarpalika Bharti Exam for the Post of Junior Engineer (Mechanical) was Conducted on 26 September 2022.

What was the overall difficulty level of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical)?

The overall difficulty of the PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical) was Easy to Medium.

How many total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical)?

The total good attempts for PMC Bharti Exam 2022 for Junior Engineer (Mechanical) is 78-84.

Download your free content now!

Congratulations!

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

PMC Exam Analysis 2022 for the Post of Junior Engineer (Mechanical)_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.