Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2022

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2021 Out, check State Service Exam Cut Off Score, MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा निकाल जाहीर 2021

MPSC Rajyaseva Prelims Result Out 2021-22, Maharashtra State Service Commission declared result of MPSC Rajyaseva Prelims 2021-22 on 30th March 2022. In this article List of Qualified Candidate and MPSC State Services 2021-22 Cut Off provided.

MPSC Rajyaseva Result 2022

MPSC Rajyaseva Prelims Result Out 2021-22
Category Exam Result
Exam MPSC Rajyaseva Prelims 2021-22
Paper Paper 1 (GS) and Paper 2 (CSAT)
Exam Date 23 January 2022
Name MPSC Rajyaseva Prelims Result Out 2021-22
Exam Result Declared on  30th March 2022

MPSC Rajyaseva Prelims Result 2021-22 Out Check State Service Exam Cut Off Score

MPSC Rajyaseva Prelims Result Out 2021-22: MPSC ने MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 चा निकाल (MPSC Rajyaseva Prelims Result) 30 मार्च 2022 रोजी त्यांच्या अधिकृत website वर जाहीर केला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 23 जानेवारी 2022 रोजी MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा यशस्वीरीत्या घेतली. ज्याची उत्तरतालिका (MPSC Rajyaseva Answer Key 2022) 23 मार्च 2022 रोजी जाहीर करण्यात आली होती. आता या MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 चा निकाल (MPSC Rajyaseva Prelims Result) जाहीर झाला असून आज या लेखात MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांचे विभागनिहाय बैठक क्रमांक आणि त्यांच्या नावांची यादी आणि पूर्व परीक्षेच्या गुणांची सीमारेषा (MPSC Rajyaseva Prelims Cut Off) दिले आहे.

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2021 | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा निकाल जाहीर 2021

MPSC Rajyaseva Prelims Result Out 2021-22: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उपजिल्हाधिकारी गट अ, पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक पोलीस आयुक्त (नि शस्त्र ) गट अ, सहायक राज्यकार आयुक्त गट अ, गट विकास अधिकारी गट अ, सहायक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट अ, उद्योग उप संचालक (तांत्रिक गट अ), सहायक कामगार आयुक्त गट अ, उपशिक्षणाधिकारी, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट ब (प्रशासन शाखा), कक्षा अधिकारी गट ब, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी गट ब, सहायक गट विकास अधिकारी गट ब, सहायक निबंधक सहकारी संस्था गट ब, उप अधीक्षक भूमी अभिलेख गट ब, उप अधीक्षक राज्य उद्पादन शुल्क गट ब, कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजगता मार्गदर्शन अधिकारी गट ब, सरकारी कामगार अधिकारी गट ब, उपनिबंधक सहकारी संस्था गट-अ, मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद गट-अ आणि मुख्याधिकारी नगरपालिका/परिषद गट-ब या पदांसाठी 23 जानेवारी 2022 रोजी पूर्व परीक्षा घेतली होती. 30 मार्च 2022 रोजी पूर्व परीक्षेचा निकाल (MPSC Rajyaseva Prelims Result) MPSC कडून जाहिर करण्यात आला आहे. या लेखात निकालाची (MPSC Rajyaseva Prelims Result) सम्पूर्ण PDF दिली आहे.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MPSC Rajyaseva Answer Key 2021

MPSC Rajyaseva Prelims Result: Important Dates | महत्त्वाच्या तारखा

MPSC Rajyaseva Prelims Result: Important Dates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021 च्या आणि MPSC Rajyaseva Prelims Result च्या महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात दिल्या आहेत.

MPSC Rajyaseva Prelims Result: Important Dates
Events Dates
MPSC Rajyaseva Notification (जाहिरात) 4 ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) ऑक्टोबर 2021
ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 25 ऑक्टोबर 202131 ऑक्टोबर 2021

2 नोव्हेंबर 2021

पूर्व परीक्षेची तारीख (Prelims Exam Date)
23 जानेवारी 2022
MPSC Rajyaseva Answer Key Date (पूर्व परीक्षा प्रथम उत्तरतालिका) 27 जानेवारी 2022
MPSC Rajyaseva Answer Key Date (पूर्व परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका) 23 मार्च 2022
MPSC Rajyaseva Result (पूर्व परीक्षा अंतिम उत्तरतालिका) 30 मार्च 2022
मुख्य परीक्षेची तारीख (Mains Exam Date) 7, 8 व 9 मे, 2022

MPSC Rajyaseva Mains Notification 2022

MPSC State Service Result 2022: List of Qualified Candidates | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 मधील पात्र उमेदवारांची यादी

MPSC State Service Result 2021-22: List of Qualified Candidates: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांच्या पात्रता तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे (MPSC Rajyaseva Prelims Result) मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी विहित कालावधीत अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या अहर्ताप्राप्त उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल. MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 मधील पात्र उमेदवारांची यादी pdf स्वरूपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लीक करा.

Click here to Download List of Qualified Candidates of MPSC Rajyaseva Prelims 2021

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2021: Cut-off | MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021: गुणांची सीमारेषा

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2021: Cut-off: MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पास झालेल्या व् मुख्य परीक्षेसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांची प्रवर्गनिहाय गुणांची सीमारेषा (MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2022: Cut-off) खालीलप्रमाणे आहे. जे उमेदवार पात्र होऊ शकले नाहीत त्यांनी खचून न जाता आपल्या चुकांचे अवलोकन करून त्या चुका पुढील परीक्षेत नाही होणार या दृष्टीने पुढच्या परीक्षेसाठी परीक्षेसाठी लवकरात लवकर अभ्यास सुरु करावा. Adda247 मराठीची सर्व टीम तुमच्या मदतीला सदैव राहीलच त्यामुळे खचून जाऊ नका आणि पुन्हा एकदा अभ्यासाला सुरुवात करा. खाली MPSC State Service Prelims 2021-22 Cut off दिला आहे. 

MPSC Rajyaseva Prelims Exam Result 2022 Out check State Service Exam Cut Off Score, MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षेचा निकाल जाहीर
MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2021-22 कट ऑफ

MPSC RajyaSeva Previous Year Exam Cut Off

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Related Articles:

FAQs: MPSC Rajyaseva Result 2021-22

Q.1 MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021-22 केव्हा झाली? 

उत्तर:MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021-22 ही 23 जानेवारी 2022 रोजी झाली

Q.2 MPSC Rajyaseva Purva Pariksha 2021-22 निकाल केव्हा जाहीर करण्यात आले? 

उत्तर:महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 निकाल 30 मार्च 2022 रोजी जाहीर केले आहे.

Q.3 MPSC Rajyaseva Mains Exam केव्हा घेण्यात येईल? 

उत्तर: MPSC राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 7, 8 व 9 मे, 2022 रोजी होणार आहे

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!