Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MHADA Exam Analysis 2022, Check Exam...

Mhada Exam Analysis of all Posts 2022, MHADA भरती परीक्षा 2022 सर्व पेपरचे विश्लेषण

Mhada Exam Analysis of all Posts 2022, Check Exam Analysis of All Posts, In this article, you will get a detailed exam analysis of MHADA Exam 2022 of All Posts.

Mhada Exam Analysis of all Posts 2022
Department Maharashtra Housing and Area Development Authority
Category Exam Analysis
Total Cluster 7
Posts Various Posts
Exam Date 31st January 2022 to 9th February 2022
Total Shifts 20

MHADA Exam Analysis 2022, Check Exam Analysis of All Posts

MHADA Exam Analysis 2022, Check Exam Analysis of All Posts: म्हाडा सरळसेवा भरती परीक्षा Tata Consultancy Services (TCS) यांच्या मार्फत 31 जानेवारी 2022 ते 09 फेब्रुवारी 2022 च्या दरम्यान Executive Engineer (Civil), Deputy Engineer (Civil), Administrative Officer, Assistant Engineer (Civil), Assistant Legal Advisor, Junior Engineer (Civil), Junior Architect Assistant, Architectural Engineering Assistant, Assistant, Senior Clerk, Junior Clerk, Shorthand Writer, Surveyor, Tracer या सर्व पदांसाठी परीक्षा घेण्यात आली. सदर 14 संवर्गाकरीता किमान शैक्षणिक अर्हता हा निकष विचारात घेऊन 7 क्लस्टर्स बनविण्यात आले असून, एका क्लस्टर करीता एकच परिक्षा घेण्यात आली. या सर्व पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) Adda247 ने Cluster नुसार व शिफ्ट नुसार केले आहे ज्यात good attempt, परीक्षेची काठीण्य पातळी, विषयानुसार पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) दिले आहे. आज या लेखात आपण म्हाडा ने घेतलेल्या सर्व पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहणार आहे.

MHADA Exam Answer Key 2022 Out

MHADA Exam Analysis 2022, Check Exam Analysis of All Posts | MHADA भरती परीक्षा सर्व पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Check Exam Analysis of All Posts: 31 जानेवारी 2022 ते 07 फेब्रुवारी 2022 च्या दरम्यान झालेल्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) या लेखात दिले आहे. MHADA Exam Analysis 2022 पाहणे का गरजेचे आहे? महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन GR नुसार आता सरळ सेवा भरतीचे पेपर ऑनलाईन पद्धतीने TCS, IBPS आणि MKCL घेणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात होणाऱ्या सर्व परीक्षांचा आवाका लक्षात यावा म्हणून आपणास MHADA Exam Analysis 2022 पाहणे गरजेचे आहे जेणेकरून आगामी होणाऱ्या सर्व स्पर्धा परीक्षेत याचा आपल्याला उपयोग होईल व आपणास अभ्यासाचे नियोजन करता येईल. या लेखात MHADA च्या सर्व पदांसाठी झालेल्या पदांच्या परीक्षेचे विश्लेषणाच्या (MHADA Exam Analysis 2022) लिंक दिल्या आहे.

MHADA Response Sheet 2022

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 1: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 1 मध्ये कार्यकारी अभियंता (स्थापत्य) (Executive Engineer (Civil)), उप अभियंता (स्थापत्य) (Deputy Engineer) (Civil)), सहायक अभियंता (स्थापत्य) (Assistant Engineer (Civil)) या 3 पदांचा समावेश होतो. या पदाच्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis of Cluster 1 Exam (कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता, सहायक अभियंता)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 2 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 2 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 2: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 2 मध्ये मिळकत व्यवस्थापक/ प्रशासकीय अधिकारी (Administrative Officer) या पदाचा समावेश होतो. या पदाच्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis of Cluster 2 Exam (प्रशासकीय अधिकारी)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 3 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 3 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 3: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 3 मध्ये सहायक विधी सल्लागार (Assistant Legal Adviser) या पदाचा समावेश होतो. या पदाच्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Adda247 Marathi App
Adda247 Marathi App

MHADA Exam Analysis of Cluster 3 Exam (सहायक विधी सल्लागार) 

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 4 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 4 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 4: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 4 मध्ये कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (Junior Engineer (Civil)) या पदाचा समावेश होतो. या पदाच्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis of Cluster 4 Exam (कनिष्ठ अभियंता)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 5 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 5 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 5: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 5 मध्ये कनिष्ठ वस्तूशात्रज्ञ सहायक (Junior Architect Assistant) या पदाचा समावेश होतो. या पदाच्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis of Cluster 5 Exam (कनिष्ठ वस्तूशात्रज्ञ सहायक)

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 6 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 6 मध्ये सहायक (Assistant), वरिष्ठ लिपिक (Senior Clerk), कनिष्ठ लिपिक (Junior Clerk) या 3 पदांचा समावेश होतो. या पदांच्या सर्व शिफ्टच्या पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

7th February 2022

Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 1 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 1, 7th February 2022
Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 2 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 2, 7th February 2022
Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 1 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 3, 7th February 2022

8th February 2022

Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 1 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 1, 8th February 2022
Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 2 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 2, 8th February 2022
Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 1 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 3, 8th February 2022

9th February 2022

Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 1 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 1, 9th February 2022
Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 2 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 2, 9th February 2022
Senior Clerk, Junior Clerk & Assistant Mhada Exam Shift 1 MHADA Exam Analysis 2022, Cluster 6, Shift 3, 9th February 2022

 

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 7 | MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 7 पेपरचे विश्लेषण

MHADA Exam Analysis 2022, Exam Analysis of Cluster 6: MHADA भरती परीक्षा क्लस्टर 7 मध्ये लघुटंकलेखक (Shorthand Writer), भूमापक (Surveyor), अनुरेखक (Tracer), स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (Architectural Engineering Assistant) या 3 पदांचा समावेश होतो. या पदांच्या  पेपरचे विश्लेषण (MHADA Exam Analysis 2022) पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MHADA Exam Analysis for Cluster 7 (लघुटंकलेखक, भूमापक, आरेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक)

FAQs: MHADA Exam Analysis 2022

Q1. MHADA Exam Analysis 2022 पाहणे का गरजेचे आहे?

Ans. आगामी काळात होणाऱ्या सर्व परीक्षांचा आवाका लक्षात यावा म्हणून आपणास MHADA Exam Analysis 2022 पाहणे गरजेचे आहे.

Q2. MHADA ची परीक्षा कधी होणार झाली?

Ans. MHADA ची परीक्षा 31 जानेवारी 2022 ते 09 फेब्रुवारी 2022 च्या दरम्यान विविध सत्रात पार पडली.

Q3. MHADA Exam Analysis 2022 मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. MHADA Exam Analysis 2022 आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MHADA Test Series
म्हाडा भरती 2021 विविध पदांसाठी Full-Length Test Series

Sharing is caring!

FAQs

Why is it important to watch MHADA Exam Analysis 2022?

You need to watch MHADA Exam Analysis 2022 to know the scope of all upcoming exams.

When will the MHADA exam be held?

The MHADA exam was conducted in various sessions between 31st January 2022 to 09th February 2022.

Where can I see MHADA Exam Analysis 2022?

You can watch MHADA Exam Analysis 2022 on Adda247 Marathi App and Webside.