Marathi govt jobs   »   कृषी सेवक भरती 2023   »   कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023, कृषी सेवक परीक्षेचे स्वरूप व अभ्यासक्रम तपासा

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023: महाराष्ट्र कृषी विभाग कृषी सेवक भरती 2023 मार्फत 2107 कृषी सेवकाची भरती करणार आहे. त्या अनुषंगाने कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 जाहीर करण्यात आला आहे. कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेत चांगले गुण मिळवायचे असतील तर आपल्याला कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 माहिती हवा. परीक्षेच्या स्वरुपावरून आपल्याला कोणत्या विषयास किती वेटेज आहे याची माहिती मिळते तर अभ्यासक्रमाच्या आधारावरच आपण आपल्या अभ्यासाठी तयारी करू शकतो. आज या लेखात कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 आणि परीक्षेचे स्वरूप  विस्तृत स्वरुपात दिले आहे.

कृषी सेवक भरती 2023

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन

कृषी सेवक परीक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक उमेदवाराला कृषीसेवक अभ्यासक्रम 2023 माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच परीक्षेत चांगले यश मिळू शकते. कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 बद्दल संक्षिप्त माहिती खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षेचा अभ्यासक्रम
विभाग कृषी विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव कृषी सेवक भरती 2023
पदाचे नाव

कृषी सेवक

एकूण रिक्त पदे 2109
लेखाचे नाव कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023
लेख तुम्हाला काय प्रदान करतो विषयानुसार कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023
कृषी विभागाचे अधिकृत संकेतस्थळ www.krishi.maharashtra.gov.in

कृषी सेवक परीक्षेचे स्वरूप 2023

कृषी सेवकभरती 2023 अंतर्गत उमेदवारांची ऑनलाईन लेखी परीक्षा होणार आहे. स्पर्धात्मक लेखी परिक्षा IBPS यांचेमार्फत घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेत प्रामुख्याने मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान आणि  बौद्धिक चाचणी या विषयावर 80 प्रश्न 80 गुणांसाठी विचारल्या जातील तर कृषी विषयावर एकूण 60 प्रश्न 120 गुणांसाठी विचारल्या जातील. कृषी सेवक परीक्षेचे स्वरूप 2023 खाली देण्यात आले आहे.

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण
1 मराठी 20 20
2 इंग्रजी 20 20
3 सामान्य ज्ञान 20 20
4 बौद्धिक चाचणी 20 20
5 कृषी विषय 60 120
एकूण 140 200

टीप:

 • कृषी सेवकाची परीक्षा IBPS मार्फत घेण्यात येणार आहे.
 • परीक्षेत मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान या विषयावरील प्रश्न प्रत्येकी 01 गुणांसाठी तर कृषी विषयातील प्रश्न 02 गुणांसाठी राहतील.
 • अद्याप परीक्षेचे माध्यम आणि परीक्षेच्या दर्जाबद्दल माहिती उपलब्ध नाही जशी ही माहिती उपलब्ध होईल तसे आम्ही या लेखात अपडेट करू.
 • नाकारात्मक गुणांबद्दल (निगेटिव्ह मार्किंग) अद्याप जाहीर करण्यात आले नाही. नाकारात्मक गुणांबद्दल माहिती प्राप्त होताच आम्ही या लेखात अपडेट करू.

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023

कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेत मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी आणि कृषी विषयावर प्रश्न विचारल्या जाणार आहे. या सर्व विषयांचा अभ्यासक्रम माहिती असल्यास आपण परीक्षेची तयारी योग्य प्रकारे करू शकतो. खाली लेखात विषयानुसार कृषी सेवक अभ्यासक्रम देण्यात आला आहे.

Krushi Vibhag Bharti
कृषी विभाग वरिष्ठ लिपिक व सहाय्यक अधीक्षक टेस्ट सिरीज

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 (मराठी)

कृषी सेवक परीक्षेत मराठी विषयावर 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहेत. मराठी विषयातील प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहे.

 • शब्दांच्या जाती (मराठी व्याकरणातील सर्व 08 शब्दांच्या जाती)
 • लिंग
 • वचन
 • विभक्ती
 • प्रयोग
 • समास
 • काळ
 • अलंकार
 • मराठीतील शब्दसंपदा (समानार्थी शब्‍द, विरुद्धार्थी शब्‍द, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द)
 • वाक्यरचना (वाक्याचे प्रकार, वाक्यातील त्रुटी शोधणे)
 • म्हणी व वाक्प्रचार
 • उताऱ्यावरील प्रश्न

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 (इंग्रजी)

कृषी सेवक परीक्षेत इंग्रजी विषयावर 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहेत. मराठी विषयातील प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहे.

 • Parts of Speech
 • Spot the error
 • Voice
 • Direct Indirect Speech
 • Articles
 • Fill in the blanks
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Spelling/detecting misspelled words
 • Idioms and Phrases
 • One word substitution
 • Improvement of sentences
 • Comprehension Passage

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 (सामान्य ज्ञान)

कृषी सेवक परीक्षेत सामान्य ज्ञान विषयावर 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहेत. मराठी विषयातील प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहे. सामान्य ज्ञान या विषयात प्रामुख्याने राज्यघटना, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, चालू घडामोडी आणि स्टॅटिक जनरल नॉलेज या सर्व विषयांचा समावेश होतो. सामान्य ज्ञानमधील प्रमुख विषय खालीलप्रमाणे आहे.

 • आधुनिक भारताचा इतिहास
 • भारताचा व महाराष्ट्राचा भूगोल
 • महाराष्ट्रातील समाज सुधारक
 • आंतरराष्ट्रीय संघटना
 • भारतातील प्रथम व्यक्ती
 • भारतीय राज्यघटना
 • चालू घडामोडी भारताचे शेजारील राष्ट्रांशी संबंध
 • हवामान इत्यादी स्थानिक बाबी / वैशिष्ट्ये

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 (बौद्धिक चाचणी)

बौद्धिक चाचणी या विषयात प्रामुख्याने दोन विषयांचा समावेश होतो ते म्हणजे अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी. कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेत बौद्धिक चाचणी या विषयावर 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जातील. अंकगणित व बुद्धिमत्ता चाचणी विषयातील प्रमुख घटक खालीलप्रमाणे आहे.

अंकगणित

 • मूलभूत क्रिया
 • काळ-काम-वेग संबंधित उदाहरणे
 • सरासरी
 • नफा – तोटा
 • शेकडेवारी
 • भागीदारी
 • सरळव्याज व चक्रवाढ व्याज
 • परिमिती
 • क्षेत्रफळ
 • वय
 • सरासरी
 • गुणोत्तर व प्रमाण
 • ल.सा.वी. व मी.सा.वी.
 • दशांश आणि अपूर्णांक

बुद्धिमत्ता चाचणी

 • अंकमालिका
 • अक्षर मलिका
 • वेगळा शब्द व अंक ओळखणे
 • समसंबंध – अंक, अक्षर
 • आकृती
 • वाक्यावरून निष्कर्ष
 • वेन आकृती
 • आकृत्या मोजणे
 • कोडी
 • नातेसंबंध
 • दिशा
 • दिनदर्शिका
 • घड्याळ
 • आकृत्यांवरील प्रश्न
Krushi Vibhag Bharti 2023
कृषी विभाग लघुटंकलेखक व लघुलेखक टेस्ट सिरीज

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 (कृषी विषय)

कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेत कृषी विषयास फार महत्व आहे. कृषी विषयात एकूण 40 प्रश्न 80 गुणांसाठी विचारल्या जाणार आहेत. कृषी विषयातील प्रमुख घटक व त्यांचे उपघटक खाली देण्यात आले आहे.

जमिनीचे स्वाभाविक गुणधर्म

 • जमिनिचे प्राकृतिक व भौतिक गुणधर्म, जमिनीचा पोत, घडण, रचना, घनता, पोकळी किंवा सच्छिद्रता, रंग, स्थिरता, तापमान किंवा उष्णतामान, जमिनिचे रासायनिक गुणधर्म, जमिनीचा सामु विद्युतवाहकता, सेंद्रिय कर्ब, मुक्त चुनखडी, मातीतील कलील, आघात, प्रतिबंधक योग्यता (सी.ई.सी) इत्यादी.
 • जमिनीचे जैविक गुणधर्म, सुक्ष्म जीवजंतू व त्यांचे उत्पादन क्षमतेशी असलेले संबंध, जमिनीतील उपलब्ध अन्नद्रव्य व त्यांच्या उपलब्धतेवर होणारा परिणाम, वनस्पतीसाठी लागणारी आवश्यक अन्नद्रव्ये, मुख्य, दुय्यम व सुक्ष्म अन्नद्रव्ये, त्यांचे कार्य व त्यांच्या कमतरतेची लक्षणे.
 • जमिनीतील पाण्याचे प्रकार आणि महत्व, पाण्याचे कार्य, जमिनीतील प्रवेश व हलचाल, जमिनीतील पाणी धरून ठेवणे, जमिनीतील पाणी स्थिर पदे, जमिनीचे पाण्याचे नुकसान आणि पाण्याचे चक्र, जमिनीचा निचरा, निचरा पध्दती, अतिरिक्त पाण्याचे पीकावर व जमिनीवर होणारे परिणाम.
 • जमिनीची मशागत, तिचे प्रकार, औजारे व त्यांचा उपयोग, जमिनीची मशागत व तिचे फुल, मशागतीचे उद्देश, मशागतीच्या कामाचे प्रकार व त्यासाठी लागणारी निरनिराळी औजारे.
 • माती परीक्षण, महत्व उद्देश
 • जमिन व्यवस्थापन, जमिनीची धूप, धूप होण्याची कारणे, धूपीचे निरनिराळे प्रकार व नुकसान, धूप थांबविण्याचे उपाय.
 • भुमि व जलसंरक्षणाच्या पध्दती, व्यवस्थापन पध्दती, यांत्रिकी पध्दती, भूमी सुधारण्याच्या व संरक्षणाच्या पध्दती, व्यवस्थापन पध्दती, यांत्रिकी पद्धती, भुमी सुधारणा व संरक्षणाच्या निरनिराळया शासकिय योजना
 • सेंद्रिय खते, प्रकार व त्याचे गुणधर्म, शेणखत बनविण्याच्या सुधारलेल्या पध्दती, कंपोष्ट खत बनविण्याच्या पध्दती, जैविक खते.
 • रासायनिक खतांचा प्रकार व त्यांचा होणारा वापर, रासायनिक खतांचा कार्यक्षम वापर होण्यासाठी निरनिराळी उपाययोजना, रासायनिक खतांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी सेंद्रिय खतांचा वापर, रासायनिक खतांचा समतोल वापर, खते देण्याच्या पध्दती, खते घालताना घ्यावावयाची काळजी.
 • कोरडवाहू क्षेत्राची व्यवस्था – पाणलोट क्षेत्राचा कोरडवाहू शेतीमधील सहभाग (पाणी अडवा पाणी जिरवा), पाणलोट क्षेत्राच्या पीकासाठी सामाजिक वनीकरण, मृद संधारण विभाग, फलोद्यान विभाग आणि सेवाभावी संस्थांचा सहभाग, जमिनीचा आणि पाणी देण्याचा संबंध – पाणी देण्याच्या पध्दती, तुषार, ठिबक व बायऑल सिंचन पध्दती

पीक संवर्धन

 • पीकसंवर्धन, पिकांचेवर्गीकरण, हवामान आणिहंगाम
 • बियाणे, बियाणाचे गुणधर्म, बियाच्या उगवणसाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी
 • पीकाच्या वाढीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक गोष्टी, जमीन, पाणी आणि हवामान.
 • तृणवर्गीय पिके, कडधान्य वर्गीय पिके, गळीतधान्य, हिरवळी खताची पिके
 • रोग नियंत्रणाची, कीड नियंत्रणाची सर्वसाधारण तत्त्वे
 • जैविक किड/ रोगनियंत्रण, एकात्मिक किड व रोगनियंत्रण.
 • कीटक नाशके व बुरशी नाशकांचा अभ्यास
 • साठवलेल्या धान्यातील किडी व त्यांचेनियंत्रण
 • बिजोत्पादन तंत्रप्रमाणीकरण, विलगीकरण, संकर कार्यक्रम, बिजोत्पादनाचे टप्पे.

पीक संवर्धन व शेती पुरक उद्योग

 • निरनिराळया पीकपद्धती
 • पीकाचे पाणी व्यवस्थापन पाणी व्यवस्थापन म्हणजे काय? महत्त्व – विहिरीतील पाणी मोजने, व विहिरीची क्षमता काढणे, पीकांना पाण्याच्या वेळा ठरविण्याचे निकष, पाणी देण्याच्या निरनिराळया पद्धतींचा अभ्यास
 • आळींबी माहिती आणि उत्पादनाचे तंत्र, खाण्या योग्य अळींबीचा अभ्यास व वर्गीकरण, अळिंबी उत्पादनासाठी आवश्यक असणारे साहित्य/ बाबी विषयी माहिती अळिंबीची काढणी आणि विक्री प्रक्रिया आणि टिकविणे
 • रेशीमउत्पादनाची ओळख

उद्यान विद्या रोपवाटिका आणि फळबाग व्यवस्थापन

 • महाराष्ट्राचे हवामानानुसार पडलेले विभाग.
 • फळबाग यशस्वी करण्यासाठी आवश्यक बाबी, पर्जन्यमान, तापमान, आर्द्रता, जमिनीची निवड, योग्य जातीची निवड, पाणीपुरवठा, बाजारपेठ इ.
 • फळबाग लागवड व व्यवस्थापन पाणी / खते देण्याच्या पध्दती
  • सेंद्रिय खताचा निर्यातक्षम फळांच्या निर्मितीमध्ये महत्व
  • आंतर मशागत आणि पाण्याचा निचरा करण्याच्या पध्दती
  • तणाचा बंदोबस्त
  • बहार धरणे पध्दती मृग, हस्त व आंबेबहार
  • छाटणी आणि वहण देण्याचे उद्येश व पध्दती – फुलधारणेच्या सवयी आणि फुल धारणेवर होणारे परिणाम, हवामान, रासायनिक द्रव्ये व अवस्था
  • फळांचीगळ, विरळणी,पक्वता, काढणी अवस्था ओळखणे, प्रतवारी, पॅकींग, वाहतूक व विक्री व्यवस्था.
 • कोरडवाहू फळपिकांचे व्यवस्थापन
 • महाराष्ट्राच्या महत्वाच्या समशितोष्ण व उष्णकटिबंधातील आणि फळ झाडांची लागवड
 • फळपिका वरीलरोग व किडी यांचे नियंत्रण
 • शासनाच्या फळबाग लागवडीच्या योजना
 • रोपवाटिका व्यवस्थापन- भाजीपाला व फुलझाडे यांच्या अभिवृध्दीचे प्रकार बियापासून शाकीय अभिवृध्दी पध्दती, फायदे तोटे
 • मातृ वृक्षाचे महत्त्व व निगा
 • हरितगृह, तुषारगृह यांचे आधुनिक शेतीतील महत्त्व, प्रकार व आकार व उभारणी

उद्यानविद्या भाजीपाला आणि फुलांचे उत्पादन

 • भाजी पालयाचे वर्गीकरण
 • प्रमुख भाजीपाल्याची लागवड – पालेभाज्या, फळभाज्या, वेलवर्गीय भाज्या, शेंगवर्गीय भाज्या, मुळ वर्गीय भाज्या, कंद वर्गीय भाज्या आणि कोबी वर्गीय भाज्या, बहुवर्षीय भाज्या
 • फुलशेती महत्त्व व लागवडीस असलेला वाव
 • पुष्प उत्पादनात अवलंबिल्या जात असलेल्या खास बाबी हरित गृहातील फुलशेती पुष्प प्रदर्शनासाठी फुलांची निवड व तयारी
 • फुलपिकांच्या अभिवृध्दीच्या पद्धती
 • महत्त्वाच्या फुलझाडांची लागवड
 • फळे आणि भाजीपाला टिकविण्याच्या विविध पद्धती

कृषी विस्तार

 • विस्ताराची मुल तत्त्वे, वैयक्ति कसंपर्क- शेतावर व घरी भेट, दूरध्वनी वरील चर्चा, वैयक्तिक चर्चा
 • कार्यालयीन भेट गटसंपर्क सभा, प्रात्यक्षिके, शैक्षणिक सहल, गट चर्चा
 • समुह संपर्क शेतकरी मेळावे. कृषि दिन, प्रदर्शन, रेडिओ, दूरदर्शन, सभा.
 • शेती विषयक वाडमय घडी पत्रीका, परिपत्रक, पुस्तिका, भित्तीपत्रक, तक्ते, आलेख, बातमी, नमुने छायाचित्र
 • दृकश्राव्य साधने रेडिओ, दुरदर्शन, टेपरेकॉर्डर, चल चित्रपट, स्लाइड शो, व्हिडिओ
 • कॅसेट, नाटक, तमाशा, कीर्तन,
 • संगणक रचना, कार्य, उपयोग, माहिती साठविणे, माहितीची देवाणघेवाणइ.
 • विस्तार कार्यकर्ता- गुणकर्तव्ये व प्रकार
 • कार्यक्रमाचे नियोजन तत्त्वे, पायऱ्या आणि फायदे
 • विकास योजना – माहिती, उद्देश, लाभार्थी, प्रशासन आणि फायदे, तोटे, कोरडवाहू क्षेत्र विकास योजना (डी.पी.ओ.पी) निर्धारीत लान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डोंगरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकात्मिक बळ विकास योजना, फळबाग विकास योजना बहुविध पीक योजना. एकात्मिक कडधान्य सुधार योजना, एकात्मिक तेलबिया सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रात्यक्षिक योजना, राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प, एकात्मिक चारा विकास योजना, जवाहर
 • रोजगार योजना, राष्ट्रीय पाणलोट विकास कार्यक्रम, कृषी विज्ञान केंद्र
 • महत्त्वाचे शेती विषयक कायदे विवियाणे कायदा रासायनिक खत नियंत्रण कायदा,
 • कीटकनाशक कायदा, जंगल कायदा, तुकडे बंदी व तुकडे तोड कायदा

कृषी व्यवसायातील वित्त व्यवस्थापन

 • कृषी व्यवसायात वित्त व्यवस्थापनाचे महत्त्व
 • कृषी व्यवसायात पत पुरवठयाची भूमिका
 • कृषी पत पुरवणा-या संस्था
 • कृषी पत प्रस्ताव (आर्थिक सुसज्जते साठी कृषी पत चाचणी)
 • कृषी व्यवसाय विश्लेषण

कृषी विपणन

 • शेतीमाल विक्री व्याप्ती आणि महत्त्व
 • शेतीमालाच्या बाजारपेठेचे प्रकार
 • शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतील माध्यम आणि संस्था
 • शेतीमाल विक्रीच्या समस्या

 

श्री शिवेश्वर नागरी सहकारी बँक हिंगोली भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

कृषी विभाग भरती 2023 शी संबंधित इतर महत्वाचे लेख
कृषी सेवक भरती 2023
कृषी विभाग वेतन 2023 कृषी विभाग मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका
कृषी विभाग भरती 2023 कृषी विभाग रिक्त पदे 2023
कृषी विभाग परीक्षेचे स्वरूप 2023 कृषी विभाग परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Krushi Vibhag Bharti
कृषी विभाग वरिष्ठ लिपिक व सहाय्यक अधीक्षक टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

FAQs

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 जाहीर झाला आहे का?

होय, कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 जाहीर झाला आहे.

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 मी कोठे पाहू शकतो?

कृषी सेवक अभ्यासक्रम 2023 या लेखात देण्यात आला आहे.

कृषी सेवकाची परीक्षा किती गुणांची होणार आहे?

कृषी सेवकाची परीक्षा 200 गुणांची होणार आहे.

कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेत कृषी विषयावर किती प्रश्न विचारल्या जाणार आहेत.

कृषी सेवक पदाच्या परीक्षेत कृषी विषयावर एकूण 40 प्रश्न 80 गुणांसाठी विचारल्या जातील.