Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   Bombay High Court Clerk Previous Year...

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis | बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक मागील वर्षाच्या पेपरचे विश्लेषण

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis, In this article you will get a detailed Analysis of the Bombay High Court Clerk Previous Year Paper subjectwise and topic-wise.

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis
Catagory Exam Analysis
Exam Bombay High Court Clerk
Paper 2019 Bombay High Court Clerk

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis: Bombay High court अंतर्गत लिपिक पदांच्या एकूण 215 जागेसाठी पदभरती जाहीर करण्यात आली होती. काही दिवसातच परीक्षेची तारीख जाहीर होईल. परीक्षेचा आवाका समजण्यासाठी आपणास परीक्षेचे स्वरूप माहिती असणे आवश्यक असतेच या सोबत मागील वर्षांच्या पेपरचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरते. तुमच्या तयारीला आणि सरावाला मदत मिळावी यासाठी Adda247-मराठी तुमच्यासाठी 2019 मध्ये झालेल्या पेपरचे Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis (बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक मागील वर्षाच्या पेपरचे विश्लेषण) या लेखात करणात आहे. ज्याचा फायदा आगामी होणाऱ्या Bombay High Court Clerk च्या पेपरमध्ये आपणास नक्की होईल.

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis | बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक मागील वर्षाच्या पेपरचे विश्लेषण

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis: Bombay High court अंतर्गत लिपिक पदासाठी आपण अर्ज केला असेलच. बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक परीक्षा देवून नोकरी मिळवण्याचे स्वप्न प्रत्येकाचे असते. परंतु स्पर्धा परीक्षांमध्ये तेच उमेदवार यशस्वी होतात ज्यांना प्रश्नांचा आवाका समजलेला असतो. कोणत्याही परीक्षेत चांगले गुण मिळवण्यासाठी त्या परीक्षेचा परीक्षा नमुना, परीक्षेत कशाप्रकारे प्रश्न विचारतात आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे कोणत्या विषयावर प्रश्न विचारले जातात याची जाण असणे अतंत्य गरजेचे असते. त्या दृष्टीने, परीक्षेला उपयुक्त पडेल असे मागच्या वर्षाच्या पत्रिकेचे विश्लेषण या लेखात आपण पाहणार आहे.

या लेखात आपण 2019 मध्ये झालेल्या बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपरचे विश्लेषण (Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis) करणार आहे.

Bombay High Court Clerk Previous Year Question Papers [Download PDF]

Bombay High court Bharti 2021 Exam Pattern | बॉम्बे हायकोर्ट भरती 2021 परीक्षेचे स्वरूप

Bombay High court Bharti 2021 Exam Pattern: Bombay High court Bharti 2021 अंतर्गत होणाऱ्या लिपिक पदभरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे स्वरूप खाली दिले आहे.

  • लेखी परीक्षा
  • Typing Test
  • मुलाखत
अ क्र विषय प्रश्नांची संख्या गुण
1 मराठी 10 10
2 English 20 20
3 General
Knowledge
10 10
4 General
Intelligence
20 20
5 Arithmetic 20 20
6 Computer 10 10
Total 90 90

यात 90 मार्काची परीक्षा होईल त्यात 45 मार्क हे qualifying साठी लागणार आहे. qualify होणाऱ्या उमेदवारांची 40 मार्कांची Typing Test होणार आहे व 20 मार्कांची मुलाखत होणार आहे.

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis_40.1
Adda247 Marathi Telergram

Bombay High Court Clerk Syllabus 2021-2022

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- Marathi (मराठी)

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- Marathi: बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपर मध्ये मराठी या विषयावर 10 प्रश्न 10 गुणांसाठी विचारल्या जातात. घटकाप्रमाणे विश्लेषण (Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis) खालीलप्रमाणे आहे.

अ. क्र धड्याचे नाव Bombay High Court Clerk 2019 Paper
1 वर्ण विचार 1
2 संधी
3 विकारी शब्द (नाम, सर्वनाम,विशेषण,क्रियापद) 2
4 अविकारी शब्द (क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभायान्व्ययी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय) 2
5 लिंग / वचन 1
6 प्रयोग
7 समास
8 काळ 1
9 समानार्थी शब्द 1
10 विरुद्धार्थी शब्द 1
11 म्हणी/ वाक्प्रचार 1
एकूण 10

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- English

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- English: बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपर मध्ये English या विषयावर 10 प्रश्न 10 गुणांसाठी विचारल्या जातात. घटकाप्रमाणे विश्लेषण खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Topics Bombay High Court Clerk 2019 Paper
1 Noun/Pronoun 2
2 Adjective/Verb 2
3 Adverb 1
4 Conjunction 1
5 Preposition 1
6 Tense 2
7 Type of Sentence 3
8 Voice 1
9 Direct-Indirect Speech 1
10 Spelling Mistake 1
11 Gender 1
12 Synonyms 1
13 Antonyms 1
14 Idioms/Phrases 1
15 Sentence Rearrangement
16 Error
17 Passage
18 Poem
Total / एकूण 20

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- General Knowledge

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- General Knowledge: बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपर मध्ये General Knowledge या विषयावर 10 प्रश्न 10 गुणांसाठी विचारल्या जातात. विषयाप्रमाणे विश्लेषण (Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis) खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Subject Name Bombay High Court Clerk 2019 Paper
1 Current Affairs 2
2 History 1
3 Geography 1
4 Polity 1
5 Science 2
6 Static GK Questions 3
Total / एकूण 10

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- General Intelligence

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- General Intelligence: बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपर मध्ये General Knowledge या विषयावर 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जातात. घटकाप्रमाणे विश्लेषण (Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis) खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Topics Bombay High Court Clerk 2019 Paper
1 Coding 4
2 Alpha-Numeric Series 4
3 Blood Relation 1
4 Number Series 4
5 Odd man out 2
6 Meaningful Sequence 1
7 Miscellaneous 4
Toal 20

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- Arithmetic

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- Arithmetic: बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपर मध्ये Arithmetic या विषयावर 20 प्रश्न 20 गुणांसाठी विचारल्या जातात. घटकाप्रमाणे विश्लेषण (Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis) खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Topics Bombay High Court Clerk 2019 Paper
1 Simplification 6
2 Percentage 2
3 Roman Number 3
4 Average 1
5 Profit and Loss 1
6 Speed Time Distance 1
7 Time and Work 1
8 Age 1
9 Algebra 4
Total 20

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- Computer

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis- Computer: बॉम्बे हाय कोर्ट लिपिक पेपर मध्ये Computer या विषयावर 10 प्रश्न 10 गुणांसाठी विचारल्या जातात. घटकाप्रमाणे विश्लेषण (Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis) खालीलप्रमाणे आहे.

Sr. No Topics Bombay High Court Clerk 2019 Paper
1 Computer Knowledge 6
2 Short and Long-form 2
3 Computer Units 2
Total 10

FAQs Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis

Q.1 Bombay High Court Clerk परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

उत्तर: Bombay High Court Clerk परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपे-मध्यम होती.

Q.2 Bombay High Court Clerk मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या किती आहे?

उत्तर: Bombay High Court Clerk मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या 90 आहे.

Q3. Bombay High Court Clerk परीक्षेचा कालावधी किती आहे?

Ans. Bombay High Court Clerk परीक्षेचा कालावधी 1.00 तास आहे.

Q4. असेच महत्वपूर्ण लेख मला कुठे वाचायला मिळतील?

Ans. Adda 247 मराठीच्या संकेतस्थळावर तुम्हाला सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी महत्वपूर्ण लेख वाचायला मिळतील.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis_50.1
Bombay High Court Bharti 2021-22 Clerk Exam Online Test Series

Sharing is caring!

FAQs

What was the level of rigor of Bombay High Court Clerk Exam?

The level of difficulty in the Bombay High Court Clerk examination was easy-medium.

What is the total number of questions in Bombay High Court Clerk?

The total number of questions in Bombay High Court Clerk is 90.

What is the duration of Bombay High Court Clerk Exam?

The duration of the Bombay High Court Clerk Exam is 1.00 hours.

Where can I find such important articles?

On Adda 247 Marathi website you will find important articles for all competitive exams.

Download your free content now!

Congratulations!

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis_70.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Bombay High Court Clerk Previous Year Paper Analysis_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.