Malyalam govt jobs   »   Previous Year Papers   »   Previous Year Q&A for VFA

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]

25 Important Previous year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]: വില്ലേജ്‌ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷകൾക്ക് വിജയം നേടാൻ ധാരാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വില്ലേജ്‌ ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റിലേക്ക് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കായി മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ 25 ചോദ്യങ്ങളും , അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും (25 Important Previous year Q & A )ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
October 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Village Field Assistant Study Material: 25 Important Previous year Questions (25 ചോദ്യങ്ങൾ)

76. Lacking in quantity or quality is ____________.

(A) enough                                                                                                          (B) sufficient

(C) meagre                                                                                                          (D)full

Read More : 25 Important Previous Year Q & A [30 October 2021]

 

 1. The crop was attacked by a _____________ of locusts.

(A) herd                                                                                                              (B) troop

(C) crowd                                                                                                           (D) plague

Read More : 25 Important Previous Year Q & A [29 October 2021]

 

 1. “Meet me at the new building___________ at noon.” The architect said.

(A) sight                                                                                                             (B) cite

(C) site                                                                                                              (D) seat

Read More : 25 Important Previous Year Q & A [28 October 2021]

 

 1. Artists must be______________ otherwise they just repeat what they see or hear.

(A) create                                                                                                          (B) creative

(C) created                                                                                                        (D) creating

 

 1. A Latin word which means the most important work of an artist, writer etc.

(A) Memento                                                                                                      (B) Magnum opus

(C) Mangue                                                                                                        (D) Mot juste

 

 1. 25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_60.1   = ______________

(A) 4                                                                                                                    (B) 2

(C) 7                                                                                                                    (D) 16

 

 1. 25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_70.1+  എത്ര ?

(A) 3/9

(B) 3/20

(C) 13/20

(D) 13/5

 

 1. 3600 ന്റെ 40% എത്ര ?

(A) 1200                                                                                                                (B) 2100

(C) 1800                                                                                                                (D) 1400

 

 1. ഒരാൾ 1400 രൂപയ്ക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങി. 15% നഷ്ടത്തിന് വിറ്റാൽ സൈക്കിളിന്റെ വിറ്റവില എത്ര ?

(A) 1090                                                                                                                 (B) 1190

(C) 1300                                                                                                                 (D) 1160

 

 1. 10% പലിശ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിൽ സുമ 8,000 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു. ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് സുമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന തുക എത്ര ?

(A) 500                                                                                                                     (B) 800

(C) 150                                                                                                                     (D) 4000

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_80.1
Kerala-PSC-Village-Field-Assistant
 1. രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം 2 : 3, അവയുടെ തുക 225 ആയാൽ വലിയ സഖ്യയേത് ?

(A) 135                                                                                                                     (B) 90

(C) 45                                                                                                                       (D)180

 

 1. 12 പേർ 24 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുന്ന ഒരു ജോലി 16 പേർ എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കും ?

(A) 15                                                                                                                        (B) 20

(C) 18                                                                                                                        (D) 16

 

 1. ശരാശരി കാണുക

12, 14, 17, 22, 28, 33

(A) 21                                                                                                                        (B) 18

(C) 28                                                                                                                        (D) 14

 

 1. 41n = 256 ആയാൽ n എത്ര ?

(A) 8                                                                                                                           (B) 3

(C) 5                                                                                                                           (D) 4

 

 1. ഒരു സമചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ് 52 സെ.മീ. ആയാൽ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളമെത ? (A) 16 (B) 14

(C) 13                                                                                                                          (D) 15

Read More: How to Crack Kerala PSC Exams

 1. പൂരിപ്പിക്കുക.

2, 5, 9, 14, 20,_________

(A) 27                                                                                                                           (B) 18

(C) 28                                                                                                                           (D) 14

 

 1. 25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_90.1 ന്റെ വില എത്ര ?

(A) 34                                                                                                                           (B) 53

(C) 48                                                                                                                           (D) 36

 

 1. ഒരാൾ 10 കി.മീ. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നടക്കുന്നു. അവിടെനിന്നും ഇടത്തോട്ട് 4 കി. മീ. നടക്കുന്നു. വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് 13 കി. മീ. നടന്നാൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥലത്തുനിന്നും എത്ര കി.മീ, അകലെയാണ് ഇപ്പോൾ അയാൾ നില്ക്കുന്നത്?

(A) 4                                                                                                                              (B) 5

(C) 2                                                                                                                              (D) 10

 

 1. CAT : DIY : BIG : ?

(A) CLL                                                                                                                         (B) CLM

(C) CEP                                                                                                                         (D) CML

 

 1. ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തുക.

144, 25, 28, 36

(A) 144                                                                                                                            (B) 625

(C) 28                                                                                                                              (D) 36

 

 1. 25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_100.1

(A) 7                                                                                                                                 (B) 3

(C) 9                                                                                                                                 (D) 1

 

 1. GIVE – 5137, BAT- 924 എന്നാൽ GATE എന്ത് ?

(A) 5427                                                                                                                            (B) 2547

(C) 5724                                                                                                                            (D) 5243

 

 1. ഒരു ക്ലോക്കിലെ സമയം 2:30 ആയാൽ മണിക്കുർ സുചിക്കും മിനിറ്റു സുചിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കോൺ എത്ര ?

(A) 60                                                                                                                                 (B) 90

(C) 105                                                                                                                               (D) 15

 

 1. 2007, ഡിസംബർ 8 ശനിയാഴ്ചയായാൽ 2006, ഡിസംബർ 8 ഏത് ദിവസം ആയിരിക്കും ?

(A) ഞായർ                                                                                                                     (B) വെള്ളി

(C) ശനി                                                                                                                           (D) ചൊവ്വ

 

 1. 2.75 + 4.25 – 3.00 എത്ര ?

(A) 3.5                                                                                                                                (B) 2

(C) 7                                                                                                                                   (D) 4

Read Now: Kerala PSC Village Field Assistant Syllabus 2021| Check Exam Pattern & Download Syllabus PDF 

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_110.1

 Study Material: 25 Important Previous year Solutions (25 പരിഹാരങ്ങൾ)

76. ശരിയായ ഉത്തരം : (C) meagre

പരിഹാരം :  Lacking in quantity or quality is meagre

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (D) plague

പരിഹാരം : The crop was attacked by a plague of locusts.

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (C) site

പരിഹാരം : “Meet me at the new building site at noon.” The architect said.

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (B) creative

പരിഹാരം : Artists must be creative  otherwise they just repeat what they see or hear.

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (B) Magnum opus

പരിഹാരം : a work of art, music, or literature that is regarded as the most important or best work that an artist, composer, or writer has produced.

Read More: Kerala PSC Village Field Assistant (VFA) Job Profile 2021

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (B) 2

പരിഹാരം :

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_120.1

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (C) 13/20

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_130.1

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (D) 1400

പരിഹാരം :

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_140.1

 

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (B) 1190

പരിഹാരം : ഒരാൾ 1400 രൂപയ്ക്ക് സൈക്കിൾ വാങ്ങുകയും 15% നഷ്ടത്തിന് വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇപ്പോൾ, നമ്മൾ ആദ്യം 1400-ന്റെ 15% കണക്കാക്കുന്നു. നമുക്ക്,

0.15 × 1400 = 210

ഇപ്പോൾ, വിൽപ്പന വില ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഇത് യഥാർത്ഥ വിലയിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുന്നു, നമുക്ക് ലഭിക്കും.

വിൽക്കുന്ന വില = 1400 – 210 = 1190 രൂപ

അതിനാൽ, ശരിയായ ഓപ്ഷൻ (c) 1190 രൂപയാണ്.

ലാഭനഷ്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പൊതു രീതി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ്.

വിൽക്കുന്ന വില = യഥാർത്ഥ വില × (1 ± r100)

എവിടെ, r എന്നത് ലാഭ/നഷ്ടത്തിന്റെ ശതമാനമാണ്. ലാഭം എന്ന ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നവും നഷ്ടത്തിൽ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (B) 800

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_150.1

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (A) 135

പരിഹാരം : ആദ്യ സംഖ്യ 2x ആരിക്കട്ടെ

രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ = 3x

പിന്നെ, ചോദ്യം അനുസരിച്ച്

2x + 3x = 225 => 5x = 225 => x= 225/5 => x = 45.

അതിനാൽ ഉയർന്ന സംഖ്യ = 3x = 3 × 45 = 135 ഉത്തരം.

 

 1.  ശരിയായ ഉത്തരം : (C) 18

പരിഹാരം : നൽകിയിരിക്കുന്നത്, M1= 12

M2 = 16

D1 = 24

W1= 1

W2 =1

ഫോർമുല അനുസരിച്ച്, M1D1W2 = M2D2W1

12 x 24 x 1= 16 x D2 x 1

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_160.1

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (A) 21

പരിഹാരം : ശരാശരി = 25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_170.1= 126/6 = 21

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (D) 4

പരിഹാരം :  414 = 256

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (C) 15

പരിഹാരം : ഒരു ചതുരത്തിന്റെ ചുറ്റളവ്= 4× വശം

=) 52 = 4 × a

=) 52/4 = a

=) a = 13 സെ.മീ

അതിനാൽ, ഓരോ വശത്തിന്റെയും നീളം 13 സെന്റിമീറ്ററാണ്.

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (A) 27

പരിഹാരം : 2 നും 5 നും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം 2 + 3 = 5

5 നും 9 നും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം 5 + 4 = 9

9 നും 14 നും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം 9 + 5 =14

14 നും 20 നും ഇടയിലുള്ള ബന്ധം 14 + 6= 20

അതിനാൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ 20   + 7 = 27 ആണ്.

2, 5, 9, 14, 20, 27.

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (D) 36

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_180.1

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_190.1
Kerala High Court Assistant Complete Preparation Kit
 1.  ശരിയായ ഉത്തരം : (B) 5

പരിഹാരം :

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_200.1

 

 

 

 

 

 

Hy2 = Ba2 + Al2

           = 42 + 32

= 16 + 9

= 25

=  = 5

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (A) CLL  

പരിഹാരം : CAT : DIY :: BIG : CLL

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (C) 28

പരിഹാരം : മറ്റുള്ളവ 5, 6, 12 എന്നിവയുടെ വർഗങ്ങളാണ്.

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (A) 7

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_210.1

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (D) 5243

പരിഹാരം : GATE = 5243

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (C) 105

പരിഹാരം : നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ, 360 സർക്കിളിന്റെ 12 ഡിവിഷനിൽ ഓരോ ഡിവിഷനും 30 ഡിഗ്രി നൽകുന്നു.

അതിനാൽ 2:30 ന്, മിനിറ്റ് സൂചി 6-ലും മണിക്കൂർ സൂചി കൃത്യമായി 2-നും 3-നും ഇടയിലായിരിക്കും, കാരണം  2ൽ പൂർത്തിയാക്കി 2:30  മണിക്കൂറാകാൻ 30 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു.

0 ഡിഗ്രിയിൽ 12 നെ എടുത്താൽ 6 എന്നത് 180 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2 എന്നത് 12-ൽ നിന്ന് 60 ഡിഗ്രിയിലും 3 എന്നത് 12-ൽ നിന്ന് 90 ഡിഗ്രിയിലും ആയിരിക്കും. അതിനാൽ 12-ൽ നിന്നുള്ള മണിക്കൂർ സൂചിയുടെ ആംഗിൾ (60 90)/2 = 75 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും.

ഇപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രിയുമായി (12 ൽ) ബന്ധപ്പെട്ട് കൈകളുടെ കോണുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു

മണിക്കൂർ സൂചിയിൽ നിന്നും മിനിറ്റ് സൂചിയിൽ നിന്നും ഘടികാരദിശയിൽ 180 – 75 =105 ഡിഗ്രി.

 

 1.  ശരിയായ ഉത്തരം : (B) വെള്ളി

പരിഹാരം : അതിനാൽ, 2007 ഡിസംബർ 8-ലെ ദിവസം 2006 ഡിസംബർ 8-ന് ഒരു ദിവസത്തിനപ്പുറം ആയിരിക്കും.

പക്ഷേ, 2007 ഡിസംബർ 8 ശനിയാഴ്ചയാണ്. 2006 ഡിസംബർ 8 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ്.

 

 1. ശരിയായ ഉത്തരം : (D) 4

പരിഹാരം : 2.75 + 4.25 – 3.00

= 7.00 – 3.00

= 4.00

= 4

 

Read More: Kerala PSC Village Field Assistant 2021 Salary

Watch Video: Previous Question Papers Analysis For Village Field Assistant

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_220.1
Kerala Village Field Assistant 2.0 Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

25 Important Previous Year Q & A | Village Field Assistant Study Material [1 November 2021]_250.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.