Malyalam govt jobs   »   Crack Kerala PSC Exams   »   Crack Kerala PSC Exams

Kerala PSC എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം| How to Crack Kerala PSC Exams

Kerala PSC എങ്ങനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം (How to Crack Kerala PSC Exams): പരീക്ഷയെഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഏറ്റവും പുതിയ പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും അറിയുന്നതിലൂടെ, ഒരാൾക്ക് സ്വയം ഒരു നല്ല തയ്യാറെടുപ്പ് പദ്ധതി സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, ഓരോ വിഷയത്തിനും വെയിറ്റേജ്, മാർക്കിംഗ് സ്കീം, മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ഒരാൾക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരിക്കണം. കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ എളുപ്പത്തിൽ വിജയിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വായിച്ചു മനസിലാക്കാം.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ
September Month” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/10/04095059/Monthly-Current-Affairs-September-2021-in-Malayalam.pdf “]

Crack Kerala PSC Exams: Overview (അവലോകനം)

ഉയർന്ന ശമ്പളവും അലവൻസുകളും, കുറഞ്ഞ ജോലി സമ്മർദ്ദം. നിങ്ങൾ അത്തരമൊരു ജോലി അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ? അപ്പോൾ ഈ ലേഖനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. സെൻട്രൽ പ്രൊഫൈലിലെ അതേ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരിയർ കേരള പിഎസ്‌സി അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാന പിഎസ്‌സിയിലേക്ക് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കേരള പിഎസ്‌സി ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഒരു താൽപ്പര്യക്കാരനാണെങ്കിൽ, ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ചില പോയിന്റുകൾ ഞങ്ങൾ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു.

Read More:- Kerala PSC LDC Mains 2021 Study Plan

 

5 ways to Crack Kerala PSC Exam (വിജയിക്കാനുള്ള 5 വഴികൾ)

 

Step 1: സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക

നിങ്ങളുടെ പഠനം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് മനസ്സിലാക്കുക. വിവിധ സംസ്ഥാന പിഎസ്‌സികൾക്ക് സിലബസ് വ്യത്യാസപ്പെടാം. എന്നാൽ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലെയും ഏറ്റവും സാധാരണമായ സിലബസിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 • സംഖ്യാ ശേഷി
 • യുക്തിസഹമായ കഴിവ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ
 • പൊതു വിജ്ഞാനം

 

Step 2: ശക്തമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ

നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറ വികസിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിലൂടെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ ശക്തമാക്കാം.

മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങളുടെ പരമാവധി എണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നത് വിഷയത്തെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു.

മിക്ക സംസ്ഥാന പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകളിലും, ചോദ്യങ്ങൾ വർഷത്തിൽ ആവർത്തിക്കുന്നു. അങ്ങനെ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് ആ അധിക മാർക്ക് നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

അടിസ്ഥാനകാര്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പിന്തുടരാനാകും.

ഞങ്ങളുടെ ആപ്പിലെ ക്ലാസുകളുടെ PDF നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധരും പരിചയസമ്പന്നരുമായ അധ്യാപകർ നിങ്ങളെ മികച്ച രീതിയിൽ തയ്യാറാകാൻ സഹായിക്കും.

Current Affairs
Current Affairs

Step 3: പുനരവലോകനം

സിലബസ് പഠിക്കുന്നത് പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കില്ല.

മെച്ചപ്പെട്ട ധാരണയ്ക്കായി നിങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങൾ പതിവായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

പൂർത്തിയാക്കിയ സിലബസ് പതിവായി പരിഷ്കരിക്കുന്നത് ശീലമാക്കുക.

പുനരവലോകനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ആഴ്ചാവസാനങ്ങളിൽ പുനരവലോകനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്.

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്താനും ആഴ്ചാവസാനങ്ങളിൽ അത് പുനപരിശോധിക്കാനും ശ്രമിക്കുക.

നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് നില നിരീക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതിവാര മോക്ക്‌കൾ നൽകുന്നു.

ഭാവി റഫറൻസിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക മോക്കോ ചോദ്യങ്ങളോ സംരക്ഷിക്കാനും വീണ്ടും ശ്രമിക്കാനും കഴിയും.

യഥാർത്ഥ പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ഈ സൗകര്യം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

 

Step 4: മോക്കുകൾ ശ്രമിക്കുക

യഥാർത്ഥ പരീക്ഷയിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആശയം നൽകുന്നതിനാൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ADDA247 ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന പിഎസ്‌സി പരീക്ഷകൾക്കുള്ള മികച്ച നിലവാരമുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നൽകുന്നു.

അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കും ശതമാനവും സഹിതം വിശദമായ പരിഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു. വിദഗ്ധ ഫാക്കൽറ്റി തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷയിൽ ഉയർന്ന സ്കോർ നേടാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് Adda247 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളിലെ മാർക്കിനെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട. നിങ്ങളുടെ തയ്യാറെടുപ്പ് നില കണക്കാക്കാൻ മാത്രമാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ.

മോക്ക് ടെസ്റ്റിന്റെ വിശകലനവും ഒരു പോലെ പ്രധാനമാണ്.

മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ സമഗ്രമായി വിശകലനം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും യഥാർത്ഥ പരീക്ഷയിൽ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യുക.

 

Step 5: ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ഒഴിവാക്കരുത്

ഒരിക്കലും പ്രാക്ടീസ് ഒഴിവാക്കരുത് “തുടർച്ചയായ പരിശീലനം നിങ്ങളെ ഒരു വിജയി ആക്കുന്നു”. ഇത് മനസ്സിൽ വച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ പരിധിയില്ലാത്ത വിഷയ തിരിച്ചുള്ള വേഗത പരിശോധനകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും കുറഞ്ഞത് 5 ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ മുഴുവൻ സിലബസും പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും.

നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് Adda247 ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതുവരെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ്.

Read More: Kerala PSC Lecturer in Electronics Engineering Shortlist 2021

Plan to Crack Kerala PSC Exam Easily (വിജയിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുക)

 • പരീക്ഷാ രീതിയും സിലബസും വിശദമായി അറിയുക
 • ശരിയായ സമയ മാനേജുമെന്റും എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ധാരാളം സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
 • പഠിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ട പുസ്‌തകങ്ങൾ അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
 • പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക.
 • Daily Current Affairs ഒരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇന്ന് മുതൽ നോട്ട് ചെയ്യുക.
 • ഇനി പിന്നോട്ടേക്കില്ല വിജയമാണ് ലക്‌ഷ്യം എന്ന് ദൃഢനിച്ചയം എടുക്കുക.
 • നിങ്ങളുടെ ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച വിഷയങ്ങളാണ് ഭൗതികശാസ്ത്രം, ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ചരിത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം, ഭരണഘടന, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പൊതുവിജ്ഞാനം.
PSC Exam
PSC Exam
 • വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം വിശാലമായി ഒരു ജോലിക്കായി ഒരുങ്ങുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിനാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വർഷങ്ങളായി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്! അതിനാൽ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് തയ്യാറെടുപ്പല്ല, മറിച്ച് താഴ്ന്ന ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളുടെ പുനരവലോകനത്തിലൂടെയാണ്. പഴയ പഠന ഓർമ്മകൾ അയവിറക്കുക എന്നും പറയാം
 • ചില വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മികച്ച മെമ്മറിയും അറിവിന്റെ വ്യക്തതയും ഉണ്ട്, അതിനാലാണ് ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും പുനരവലോകനവുമില്ലാതെ അവർക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പോയി കഠിനമായ തയ്യാറെടുപ്പില്ലാതെ തൽക്ഷണം വിജയം നേടാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതിനകം കാര്യങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ അവർ എന്തുകൊണ്ട് പഠിക്കണം. പിന്നെ ചിലർക്കു അവരുടെ ഭാഗ്യ ഗുണവും ആവാം.
 • അതിനാൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക , 80% സിലബസും നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒന്നാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പത്തെ ക്ലാസുകളാണെന്നും ആ മെറ്റീരിയലുകൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ 80% വിജയത്തിന് അടുത്താണ്. നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതെന്തും – കറന്റ് അഫയേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ, അവാർഡുകൾ, സ്പോർട്സ്, സൈബർ നിയമം – ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏകദേശം 20% സിലബസാണ്. അവയിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
 • മിനിമം സമയം ഉപയോഗിച്ച് അവ വളരെ ചിട്ടയോടെ ചെയ്യുക, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ക്ലാസുകളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച 80% അറിവ് വേഗത്തിൽ പരിഷ്കരിക്കുകയും ബാക്കി 20% പുതുതായി പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക. 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ കഴിയും.
 • എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മോഡൽ പരീക്ഷ നടത്തുക. നിങ്ങളുടെ സ്കോർ വിശകലനം ചെയ്ത് തിരുത്തൽ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുക. എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ശേഷം, ഒരു പി‌എസ്‌സി പരീക്ഷ എഴുതിയ അനുഭവം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും പ്രക്രിയ തുടരുക. 30 മോഡൽ പരീക്ഷ മൊത്തത്തിൽ എഴുതുക. 31-ാം ദിവസം നിങ്ങൾ ഒറിജിനൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയി ഉയർന്ന മാർക്കും ടോപ്പ് റാങ്കും നേടി പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുക.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

LDC Mains Express Batch
LDC Mains Express Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

Sharing is caring!