General Awareness Daily Quiz In Malayalam 15 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_00.1
Malyalam govt jobs   »   General Awareness Daily Quiz In Malayalam...

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 15 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 15 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_40.1

 

LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ജൂലൈ 2021 | പ്രതിവാര കറന്റ് അഫേഴ്സ്
July 1st week

 

Q1. നന്ദ ദേവി പീക്ക് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് ____ സംസ്ഥാനത്തിലാണ്?

(a) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്.

(b) കൈലാഷ്.

(c) കാരക്കോറം.

(d) ലഡാക്ക്.

 

Q2. പ്രധാൻ മന്ത്രി സുരക്ഷ ബിമ യോജന ഏത് വർഷത്തിലാണ് സമാരംഭിച്ചത്?

(a) 2014.

(b) 2015.

(c) 2020.

(d)2019.

 

Q3. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റോഡ് ടണലിന് പേര് നൽകുക?

(a) അടൽ തുരങ്കം.

(b) സോജില ടണൽ.

(c) പാറ്റ്നിടോപ്പ് ടണൽ.

(d) ജവഹർ ടണൽ.

 

Q4. 1857 ലെ കലാപം നടന്നത് എപ്പോഴാണ്?

(a)21 മെയ്1857.

(b)09 മെയ് 1857.

(C) 31 മെയ് 1857.

(d) 10 മെയ് 1857.

 

Q5. പന്തേര ടൈഗ്രിസിന്റെ ശാസ്ത്രീയനാമം?

(a) പാന്തർ.

(b) കടുവ.

(c) ആട്.

(d) തിമിംഗലം.

 

Q6. ഹെമിസ് ദേശീയ ഉദ്യാനം എവിടെയാണ്?

(a) ലഡാക്ക്.

(b) സിയാച്ചിൻ.

(c) ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ .

(d) ഹിമാചൽ പ്രദേശ്.

 

Q7. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ്?

(a) ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്റ്റ് 1935.

(b) ആർ‌ബി‌ഐ നിയമം 1934.

(c) സർക്കാർ നിയമം 1930.

(d) ആർ‌ബി‌ഐ നിയമം 1959.

 

Q8. CGS രീതിയിൽ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്?

(a) ഡൈൻ.

(b) ന്യൂട്ടൺ.

(c) പാസ്കൽ.

(d) കാൻഡെല.

 

Q9. ഇന്ത്യയിലെ UNESCOയുടെ ലോക പൈതൃക സൈറ്റ്?

(a) ഗ്വാളിയർ.

(b) ഇൻഡോർ.

(c) ആഗ്ര.

(d) ദില്ലി.

 

Q10. ഏത് നദിയിലാണ് ഗാന്ധി സാഗർ ഡാം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്?

(a) ചമ്പൽ.

(b) കൃഷ്ണ.

(c) തപ്തി.

(d) നർമദ.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിംഗ് നേടുക

Solutions

S1. (C)

 • Karakoram forms India’s frontiers with Afghanistan and china and acts as watershed between India and turkistan.

 

S2. (b)

Sol-

 • PM Suraksha Bima Yojana is a government- backed accident insurance scheme in india.
 • It was formally launched by prime minister Narendra Modi on 8 May, 2015in Kolkata.

 

 S3. (a)

 • PM modi inaugurated Atal tunnel at Rohtang in himachalpradesh. The 9.02 km tunnel passes through Rohtang pass and it is the longest highway tunnel in the world , connecting Manali to Lahaul- Spiti valley throughout the year.

S4. (d)

 • The rebellion began on 10 may 1857 in the form of a mutiny of sepoys of the company’s army in the garrison town of Meerut , 40 mi (64 km) northeast of Delhi ( now old Delhi).

 S5. (b)

 • Panthera tigris is the scientific name of the tiger.

S6.(a)

 • It is a high altitude national park in Ladakh , India Globally famous for its snow leopards.
 • Ladakh is a union Territory.
 • Established in 1981.

S7. (b)

 • RBI of India Act,1934 is the legislative act under the reserve Bank of India was formed.
 • This act along with the companiesAct,which was amended in 1936 , were meant to provide a framework for the supervision of banking firms in india.

S8. (a)

 • In CGS the unit of force is Dyne.
 • In SI method the unit of force is called Newton.

S9.(a)

 • The historical fort cities of gwalior and Orchha in Madhya Pradesh have been included in the list of UNESCO’S world heritage cities under it’s the world heritage cities programme.
 • UNESCO World Heritage centredirector:-MechtildRossler.
 • UNESCO World Heritage centreheadquarter:- Paris, France.

S10.(a)

 • The dam is constructed on the chambal river.
 • It is located in theMandsaur ,Neemuch districts of the state of Madhya Pradesh.

Use Coupon code- HAPPY (എക്കാലത്തെയുംവിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

General Awareness Daily Quiz In Malayalam 15 July 2021 | For KPSC And Kerala High Court Assistant_50.1

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലികവിവരങ്ങൾ September Month

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?