Malyalam govt jobs   »   Previous Year Q&A for HCA   »   Previous Year Q&A for HCA

25 Important Previous Year Q&A | HCA Study Material [22 September 2021]

25 Important Previous year Q & A | HCA Study Material [22 September 2021]: ഹൈകോർട്ട് പരീക്ഷകൾക്ക് വിജയം നേടാൻ ധാരാളം മുൻകാല ചോദ്യപേപ്പറുകൾ വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഹൈ കോർട്ടിലേക്ക് ഒരു ജോലി എന്ന സ്വപ്നം പൂവണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷകളെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടാൻ ഞങ്ങളിതാ നിങ്ങൾക്കായി മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ ചോദ്യപേപ്പറുകളിൽ നിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശദീകരണത്തോടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. മുൻകാല വർഷങ്ങളിലെ 25 ചോദ്യങ്ങളും , അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും (25 Important Previous year Q & A )ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 3rd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/20182945/Weekly-Current-Affairs-3rd-week-September-2021-in-Malayalam.pdf “]

Read More :25 Important Previous Year Q&A [21 September 2021]

HCA Study Material: 25 Important Previous year Questions (25 ചോദ്യങ്ങൾ)

51. Where is the Salt Lake Stadium situated ?

A. Jaipur                                                     C. Calcutta

B. Kanpur                                                   D. New Delhi

`

52. Which of the four abbreviations related to covid incidence ?

A. ARPU                                                    C. TPR

B. BARC                                                     D. TRP

 

53. Testing of the Russian vaccine Sputnik V in India has been entrusted to the Indian Pharmaceutical Company –

A. Dr. Reddy’s Laboratories                       C. Lupin Laboratories

B. Biocon                                                   D. Sun Pharma Research

 

54. Which is the oldest continuously printed Newspaper in India ?

A. Mumbai Samachar                                 C. Hindustan Times

B. The Times of India                                 D. The Hindu

 

55. Name the newspaper started by Mahatma Gandhi in 1903 from Durban, South Africa .

A. Navjeevan                                               C. Indian World

B. Indian Opinion                                        D. Young India

56. Of the Noble Prizes instituted by Alfred Nobel, one is given by Norway and others by Sweden. Which is the one given by Norway ?

A. Nobel Prize for Literature                        C. Nobel Prize for Economics

B. Nobel Prize for Peace                               D. Nobel Prize for Chemistry

 

57. The Late Irfan Khan who is spoken to have kept one foot in Mumbai and the other in Los Angeles, originally hailed from –

A. Meerut                                                   C. Delhi

B. Jaipur                                                      D. Bihar

 

58. It was for Sankarabharanam that S.P. Balasubramanyam won his first national film award for best male playback singer. Which film brought him his second national film award ?

A. Maine Pyar Kiya                                    C. Sagara Sangamam

B. Ek Duje Ke Liye                                    D. Pavithra Bandham

 

59. Film maker Chaithanya Tamhane’s ‘The Disciple’ won two coveted awards in the Venice Film Festival. The disciple was a (an)

A. Marathi                                                  C. Kannada

B. English                                                   D. Telugu film

 

60. Name the famous Indian danseuse, wife of dancer and choreographer Uday Shankar, who died at the age of 101 in July 2020 .

A. Mamata Shankar                                    C. Amala Shankar

B. Sreenanda Shankar                                 D. Tanusree Shankar

 

Read More : General English 25 Important Previous year Q&A

 

61. Name the actor who has been honoured with the prestigious SDG Special Humanitarian Action Award by the United Nations Development Programme for helping thousands of migrant workers reach home during ‘Covid’ lockdown .

A. Sonu Sood                                             C. Ayushman Khurana

B. Shahrukh Khan                                     D. Abhishek Bachan

 

62. Who is the first recipient of the Kendra Sahitya Academy Award for an English work ?

A. Raja Rao                                             C. Kushwant Singh

B. R. K. Narayan                                     D. U. R. Ananadamurthy

 

63. Name the novel of Charles Dickens which has the famous opening : ‘It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness’ .

A. A Tale of Two Cities                          C. Bleak House

B. Great Expectations                            D. The Pickwick Papers

 

64. The latest Nobel Laureate for Literature – American poet and essayist Louise Elisabeth Gluck shares kinship of sensibility with the great American poet Emily Dickinson. To which century did Emily Dickinson belong ?

A. 18th century                                     C. 19th century

B. 17th century                                      D. 20th century

 

65. The first cricket club outside Britain was —

A. the Bombay Cricket Club               C. the Calcutta Cricket Club

B. the Madras Cricket Club                 D. the Thripunithura Cricket Club

HCK
HCK

 

66. With which sports is American Cup associated ?

A. Basket ball                                      C. Base Ball

B. Golf                                                D. Yacht Racing

 

67. Name the Superfast Daily Express Train that runs between Madurai and Chennai .

A. The Vaigai Express                         C. Bandhan Express

B. The Pandian Express                       D. Komet

 

68. The new regulator for medical education and medical professionals in the country which replaces Medical Council of India (MCI) is known as :

A. National Medical Commission        C. Central Medical Regulator

B. Medical Commission of India          D. National Medical Regulator

 

69. Name the new Japanese Prime Minister who has succeeded Mr. Shinzo Abe .

A. Yoshihide Suga                                C. Fumio Kishida

B. Shiberu Ishiba                                 D. Toshimitsu Motegi

 

70. Which of these statements about Amnesty International is not true ?

A. It has shut down its operations in India

B. It is a recipient of Nobel Peace Prize

C. It is Emirates Red Crescent’s parent body

D. It was set up by Peter Benenson in 1961

 

71. Name the aircraft carrier which served the Indian Navy for 29 years that is getting dismantled at the Alang Ship Breaking Yard .

A. INS VIRAAT                            C. INS VIKRANT

B. INS NIREEKSHAK                 D. INS NISTAR

 

72. The Southern states graded according to maternity mortality rate (2016 – 2018) from the lowest to the highest is –

A. Kerala, Karnataka, Tamilnadu, Telengana, Andra Pradesh

B. Kerala, Andra Pradesh, Tamilnadu, Telengana, Karnataka

C. Kerala, Tamil Nadu, Telengana, Andra Pradesh, Karnataka

D. Kerala, Tamilnadu, Karnataka, Andra pradesh, Telengana

Read More: All India Free Scholarship Test For LDC Mains | Register Now

73. Where is KILA (Kerala Institute of Local Administration) headquartered ?

A. Kollam                             C. Thrissur

B. Thiruvananthapuram       D. Kozhikode

 

74. As per the latest amendment to Head Load Worker’s Act approved by the State Government, what is the limit to the weight a loading and unloading labourer can lift at a time ?

A. 55kg                               C. 75 kg

B. 60 kg                              D. 65 kg

 

75. Name the work of Jnanapith laureate Akitham Achutan Namboothiri which won him the Kerala and Kendra Sahitya Academy Awards in 1972-73 .

A. Idinju Polinja Lokam C. Arangettam

B. Balidarsanam D. Nimisha Kshetram

Join Now: Kerala High Court Assistant| Crash Course

General English 25 Important PY Q &A | HCA Study Material_80.1
Kerala High Court Assistant Crash Course

HCA Study Material: 25 Important Previous year Solutions (25 പരിഹാരങ്ങൾ)

51. (C)

Salt Lake Stadium, officially known as Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK), is a multipurpose stadium in Bidhannagar (Salt Lake), Kolkata, with a current capacity of 85,000.It has a grass football pitch and two practice pitches inside the stadium. It is the largest stadium in India by seating capacity.

52. (C)

Test positivity rate (TPR) is a much-talked about term these days, based on which the government is now intensifying or relaxing COVID-19 containment steps. But public health professionals say that TPR need not be the most valid or sensitive indicator of pandemic control.

53. (A)

A key panel of experts on Monday recommended granting conditional approval to Dr Reddy’s Laboratories’ (DRL) proposal to import and sell Russia’s Sputnik V vaccines, a move that will bolster supplies of Covid-19 jabs in India, which are falling short amid a raging second wave of infections.

54. (A)

Unsourced material may be challenged and removed. The Bombay Samachar, now Mumbai Samachar, is the oldest continuously published newspaper in India. Established in 1822 by Fardunjee Marzban, it is published in Gujarati and English. The Bombay Samachar, Asia’s oldest continuously published newspaper, was first published on the first of July 1822 and comprised three small quarto sheets. 10 inches by 8 inches, and a half sheet supplement in all containing 14 pages of printed matter.

55. (B)

The Indian Opinion was an important newspaper established in 1903 in Durban, South Africa, by Mahatma Gandhi and M. H. Nazar and was a primary communication organ of the Natal Indian Congress. It maintained a strong activist tradition throughout its history, focusing on the human and civil rights of South Africans of Indian descent, and engaging in the broader struggle against racial apartheid.

56. (B)

It took four years for his executors to convince all parties to follow Alfred’s wishes. In 1901, the first Nobel Prizes in Physics, Chemistry, Physiology or Medicine and Literature were first awarded in Stockholm, Sweden and the Peace Prize in Kristiania (now Oslo), Norway. The Nobel Peace Prize is one of the five Nobel Prizes established by the will of Swedish industrialist, inventor, and armaments (military weapons and equipment) manufacturer Alfred Nobel, along with the prizes in Chemistry, Physics, Physiology or Medicine, and Literature.

57. (B)

Khan was born in Rajasthan into a Muslim family of Pathani ancestry. Khan’s mother, Saeeda Begum Khan was from Tonk, and his father, Yaseen Ali Khan, was from the Khajuriya village in Rajasthan’s Tonk district, and they ran a tyre business. He spent his childhood in Tonk, and then Jaipur. Irrfan was good at cricket and was selected to play in the CK Nayudu Trophy for emerging players in the under-23 category, a tournament seen as a stepping stone to first-class cricket in India. However, he did not attend as he could not afford travel expenses

58. (B)

The first of his National Awards came for his work in the 1979 musical film Sankarabharanam. Two years later he entered the Hindi film industry through Ek Duuje Ke Liye (1981), winning the award for the second time. He also received a Filmfare nomination for Best Male Playback Singer for the film.

59. (A)

Director Chaitanya Tamhane won the best screenplay award for his Marathi-language feature The Disciple at the Venice Film Festival that saw Chinese-American filmmaker Chloe Zhao bagging the top prize of the coveted Golden Lion for her drama Nomad land.

HCK Exam
HCK Exam

60. (C)

Amala Shankar acted in the film Kalpana written, co-produced and directed by husband Uday Shankar. She died on Friday, July 24, 2020 in West Bengal’s Kolkata, India aged 101. She was the wife of dancer and choreographer Uday Shankar and mother of musician Ananda Shankar and dancer Mamata Shankar (later she became an actress)  and sister-in-law of musician and composer Ravi Shankar

61. (A)

Sonu Sood has been conferred with the prestigious SDG Special Humanitarian Action Award by the United Nations Development Programme (UNDP) for his philanthropic work during coronavirus induced lockdown. For thousands of migrants, he is the man who helped them at a time when they were gripped with fear and were walking for days to an uncertain path with no support or assurance.

62. (B)

K. Narayan is the first recipient of the Kendra Sahitya Academy Award for an English work. Rasipuram Krishnaswami Iyer Narayanaswami (10 October 1906 – 13 May 2001) , commonly known as R. K. Narayan, was an Indian writer known for his work set in the fictional South Indian town of Malgudi. He was a leading author of early Indian literature in English along with Mulk Raj Anandand Raja Rao.

63. (A)

This phrase has been taken from the famous opening paragraph of Charles Dickens’ novel, A Tale of Two Cities. The novel opens with, “It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of belief, it was the epoch of incredulity, …”

64. (C)

Emily Dickinson is considered one of the leading 19th-century American poets, known for her bold original verse, which stands out for its epigrammatic compression, haunting personal voice, and enigmatic brilliance. she secretly created bundles of poetry and wrote hundreds of letters. Due to a discovery by sister Lavinia, Dickinson’s remarkable work was published after her death — on May 15, 1886, in Amherst — and she is now considered one of the towering figures of American literature.

65. (C)

Cricket being regularly played in Lahore. First known publication on cricket in India — Calcutta Cricket Club matches 1844-54 — this is also the first known book of scores outside the British Isles. First known match is between Madras and Calcutta.

66. (D)

The America’s Cup, informally known as the Auld Mug, is a trophy awarded in the sport of sailing. It is the oldest international competition still operating in any sport. America’s Cup match races are held between two sailing yachts: one from the yacht club that currently holds the trophy (known as the defender) and the other from the yacht club that is challenging for the cup (the challenger). There is no fixed schedule, with matches held several years apart on dates agreed between the defender and the challenger. The most recent America’s Cup match took place in March 2021

67. (A)

The Vaigai Superfast Express is a super fast express train running daily between Madurai and Chennai via Tiruchirappalli operated by Southern Railway zone of the Indian Railways. VAIGAI EXP covers 497 km to reach CHENNAI EGMORE Railway Station at average speed of 66 km/hr.

68. (A)

The National Medical Commission (NMC) on Friday replaced the Medical Council of India (MCI) as the apex regulator for medical education in India, according to a gazette notification issued by the government. The board of governors (BoG), which superseded the scam-tainted MCI, has also been dissolved.

69. (A)

Yoshihide Suga ( Suga Yoshihide, born 6 December 1948) is a Japanese politician serving as Prime Minister of Japan and President of the Liberal Democratic Party (LDP) since 2020. He was Chief Cabinet Secretary under Prime Minister Shinzo Abe from 2012 to 2020 and Minister for Internal Affairs and Communications from 2006 to 2007.

70. (C)

Amnesty International (also referred to as Amnesty or AI) is an international non-governmental organization with its headquarters in the United Kingdom focused on human rights. The organization says it has more than seven million members and supporters around the world. It is not Emirates Red Crescent’s parent body

71. (A)

Viraat had reached the Alang ship breaking yard from Mumbai in September. The centaur-class aircraft carrier was in service with the Indian Navy for 29 years before being decommissioned in March 2017.  Viraat is the second aircraft carrier to be dismantled in India. In 2014, Vikrant was dismantled in Mumbai.

72. (C)

Kerala, Tamil Nadu, Telengana, Andra Pradesh, Karnataka

73. (C)

Kerala Institute of Local Administration

Motto Training, research and extension
President A. C. Moideen
Director Dr. Joy Elamon
Location Mulakunnathukavu, Thrissur , Kerala , India
Campus Wikimap Location

 

74. (A)

The Act specifies that the maximum weight of articles a headload worker may carry, at a time, is 75 kilogram. The 2021 Ordinance reduces this maximum limit to 55 kilogram. It also prescribes the maximum weight limit to be carried by a woman or an adolescent headload worker to be 35 kilogram.

75. (B)

His work Balidarshanam won the State and Central Sahitya Akademi Awards in 1972-73. He was the co-editor of the Mangalodayam and the Yogakshemam journals. He was awarded Padmashri in 2017. One of his iconic works, the elegy, Irupatham Noottandinte Ithihasam or the Epic of the 20th Century led him to earn the title of ‘Mahakavi. ‘

 

Practice Now: All India Free Mock For Kerala High Court Assistant Examination

 

Watch Video: Previous Question Papers Analysis For HCA

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

LDC Mains Express Batch
LDC Mains Express Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!