MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल_00.1
Marathi govt jobs   »   MPSC State Service Prelims Exam 2020:...

MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल

महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेतील गट-अ व गट-ब संवर्गातील भरतीकरीता दिनांक 23 डिसेंबर, 2019 रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या जाहिरातीस अनुसरुन राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 ही रविवार दिनांक 21 मार्च, 2021 रोजी घेण्यात आली होती.

MPSC Good News: MPSC च्या 15000 रिक्त जागा लवकरच भरणार

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाच्या संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल सिव्हिल अपील क्रमांक ३१२३ / २०२० या प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 5 मे, 2021 रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार सदर प्रवर्गाचे आरक्षण रद्दबातल ठरविण्यात आल्यामुळे शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक बीसीसी-२०२०/प्र.क्र.३२०/१६ब, दिनांक 5 जुलै, 2021 अन्वये भरतीप्रक्रिया राबविण्यासंदर्भात शासनाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरीता आरक्षित असलेली पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरीत करुन संबंधित परीक्षेची निकाल प्रक्रिया राबविणे क्रमप्राप्त ठरते. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 14 जुलै रोजी पदसंख्या व आरक्षणात बदल प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले आहे. ज्याची माहिती आपण या लेखात घेणार आहोत.

 31 जुलै 2021 पर्यंत MPSC च्या सर्व रिक्त जागा भरण्याचा शासन निर्णय 

प्रस्तुत दिनांक 5 जुलै, 2021 रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींच्या आधारे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता आरक्षित पदे अराखीव पदांमध्ये रुपांतरित केल्यानंतर विषयांकित राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 मधून भरावयाच्या एकूण 200 पदांचा सुधारित तपशील खालीलप्रमाणे आहे:

राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणातील बदल प्रसिद्धीपत्रक पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल_50.1

MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल_60.1

MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल_70.1

MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल_80.1

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब परीक्षा (2011-2019) मागील वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका PDF

पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) Group-B, 2011-2019 सर्व पेपर्स PDF

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (MPSC Group-B) Exam Pattern

महाराष्ट्र दुय्यम सेवा, गट-ब (MPSC Group-B) Exam Syllabus

महाराष्ट्र गट-क (MPSC Group C) Exam Pattern

महाराष्ट्र गट-क (MPSC Group C) Exam Syllabus

महाराष्ट्र तलाठी Exam Pattern

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

MPSC State Service Prelims Exam 2020: Changes In Posts And Reservations | राज्य सेवा पूर्व परीक्षा 2020 पदसंख्या व आरक्षणात बदल_90.1

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?