Marathi govt jobs   »   Latest Post   »   MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 Out, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक उपलब्ध

Maharashtra Public Service Commission has released the MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 on 27th April 2022. Candidate can view their Scorecard and Scanned Copy of the Original Answer Sheet on @mpsc.gov.in. In this article, you will get detailed information about MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 and steps to view MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21.

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21
Category Latest Updates
Exam MPSC Group B Exam
Exam Conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Name MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 Out

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 Out: MPSC ने दिनांक 27 एप्रिल 2022 रोजी MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 उपलब्ध करून दिले आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 4 सप्टेंबर, 2021 रोजी घेण्यात आली होती. या परीक्षेत ASO, STI व PSI परीक्षेचा निकाल 30 नोव्हेंबर 2021 ते 03 डिसेंबर 2021 च्या दरम्यान लागला होता. आज या लेखात आपण MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 कसा पाहावा. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक पाहण्याच्या सर्व स्टेप्स पाहणार आहोत.

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 Out | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक उपलब्ध

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 Out: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिनांक 04 सप्टेंबर 2021 रोजी आयोजित महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा, 2020-21 करीता उपस्थित उमेदवारांच्या मूळ उत्तरपत्रिकेची स्कॅन इमेज, निकालाकरीता गृहित धरलेले एकूण गुण व उमेदवाराच्या संबंधित प्रवगांकरीताच्या गुणांची किमान सीमांकन रेषा (Cut Off) आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. तरी उमेदवार खाली दिल्याल्या स्टेप्स नुसार आपला MPSC Group B Combine Exam Scorecard 2020-21 तपासू शकतात.

 

MPSC Group B Combine Scorecard
MPSC नोटीस

Click here to view MPSC Group B Combine Scorecard Notice

MPSC Group B Result Link

MPSC Group B Combine Prelims Result for ASO MPSC Group B Combine Prelims Result for PSI
MPSC Group B Combine Prelims Result for STI

MPSC Grp B Exam Important Dates | MPSC गट ब परीक्षेच्या  महत्वाच्या तारखा

MPSC Grp B Exam Important Dates: महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब, संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक दिनांक 27 एप्रिल 2022 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या भरती बाबतच्या इतर मजत्वाच्या तारखा खाली तक्त्यात देण्यात आले आहे

MPSC Group B Combine Prelims Exam Date/ संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020 4 सप्टेंबर, 2021
MPSC Group B Combine Prelims Result for ASO 30 नोव्हेंबर 2021
MPSC Group B Combine Prelims Result for PSI 3 डिसेंबर 2021
MPSC Group B Combine Prelims Result for STI 1 डिसेंबर 2021
MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 27 एप्रिल 2022
MPSC Group B Combine Mains Exam Paper 1 May-June (Expected)
MPSC Grp B ASO Paper 2 Mains Exam Date May-June (Expected)
MPSC Grp B PSI Paper 2 Mains Exam Date May-June (Expected)
MPSC Grp B STI Paper 2 Mains Exam Date May-June (Expected)

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 Link | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक पाहण्यासाठी लिंक

MPSC Group B Scorecard 2020-21 Link: दिनांक 27 एप्रिल 2022 रोजी MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 उपलब्ध झाले असून उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून आपले गुणपत्रक व मूळ उत्तरपत्रिकेची स्कॅन इमेज पाहू शकतात.

MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21
Adda247 Application

Click here to view the MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21

Steps to view MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21 | MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक पाहण्यासाठी स्टेप्स

Steps to view MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21: MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2020-21 चे गुणपत्रक पाहण्यासाठी उमेदवारांनी खालील स्टेप्स follow कराव्यात.

  1. आयोगाच्या संकेतस्थळाला भेट द्या किवा वर दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.
  2. तिथे ONLINE FACILITIES मधील View Marksheet या लिंकवर क्लिक करा.
  3. उपलब्ध होणाऱ्या परीक्षांच्या यादीमधून संबंधित परीक्षेची निवड करावी.
  4. परीक्षेच्या अर्जात नमूद मोबाईल क्रमांक नमूद करुन सदर क्रमांकावर प्राप्त होणारा ओटीपी प्रविष्ट करुन लॉगीन करावे.
  5. लॉगीन केल्यानंतर गुणपत्रक व स्कॅन उत्तरपत्रिका उपलब्ध करुन घेता येईल.

Note: 

  • उपरोक्त विहित कार्यपध्दतीनुसार गुणपत्रक व स्कॅन उत्तरपत्रिका उपलब्ध करुन घेताना कोणत्याही प्रकारच्या तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्यास आयोगाच्या 1800-1234-275 किंवा 7303821822 या टोल फ्री क्रमांकावर अथवा support online@mpsc.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क साधता येईल.
  • उपरोक्त सुविधा ही वरील वेबलिंकवर दिनांक 10 मे 2022 पर्यंत उपलब्ध राहील.
MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21
Adda247 Marathi Telegram

Also Check,

FAQs MPSC Group B Combine Scorecard 2020-21

Q1. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक उपलब्ध झाले आहे का?

Ans. होय, MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक उपलब्ध झाले आहे.

Q2. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक कधी उपलब्ध झाले?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक दिनांक 27 एप्रिल 2022 रोजी उपलब्ध झाले.

Q3. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक मी कसे पाहू शकतो?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेचे गुणपत्रक आपण या लेखात दिलेल्या स्टेप्सचा वापर करून पाहू शकता.

Q4. MPSC गट ब संयुक्त परीक्षेसंदर्भात सर्व update मला कुठे बघायला मिळेल?

Ans. MPSC गट ब संयुक्त परीक्षेसंदर्भात सर्व update आपणास Adda247 मराठीच्या संकेतस्थळ व App वर बघायला मिळेल.

Adda247 Marathi Homepage Click Here
Official Website of MPSC https://mpsc.gov.in/

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

Is the mark sheet of MPSC Group B Combined Prelims available?

Yes, the mark sheet of MPSC Group B Combined Prelims is available.

When did the marks of MPSC Group B Combined Prelims become available?

The marks of MPSC Group B Combined Prelims became available on 27th April 2022.

How can I view the marks of MPSC Group B Combined Prelims?

You can view the marks of the MPSC Group B Combined Prelims using the steps given in this article.

Where can I find all the updates regarding MPSC Group B Exams?

You can find all the updates regarding the MPSC Group B Exams on the Adda247 Marathi website and App.