Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, ऑनलाईन अर्ज लिंक सक्रीय

Table of Contents

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023: महाराष्ट्र शासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने विविध संवर्गातील 717 पदे भरण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 जाहीर केली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार दि. 17 नोव्हेंबर 2023 ते 01 डिसेंबर 2023 04 डिसेंबर 2023 या कालावधीत ऑनलाईन पद्धतीने आपला अर्ज सादर करू शकतात. या लेखात महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 बद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे ज्यात अधिसुचना, अर्ज लिंक, पात्रता इ. चा समावेश आहे.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023: विहंगावलोकन

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत विवध संवर्गातील एकूण 717 पदांसाठी भरती होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 चे विहंगावलोकन आपण या लेखात तपासू शकता.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी सरकारी नोकरी
कार्यालय महाराष्ट्र शासन- जलसंपदा विभाग
भरतीचे नाव महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023
पदाचे नाव राज्यस्तरीय संवर्गातील पदे 

 • लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
 • लघुटंकलेखक
 • जवान, राज्य उत्पादन शुल्क
 • जवान नि वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क

जिल्हास्तरीय संवर्गातील पदे 

 • चपराशी
एकूण रिक्त पदे 717
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन
निवड प्रक्रिया ऑनलाईन परीक्षा
नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण महाराष्ट्र
अधिकृत संकेतस्थळ https://stateexcise.maharashtra.gov.in/

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिसुचना

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिसुचना: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत विविध पदांसाठी अधिसुचना जाहीर झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत एकूण 717 रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिकृत अधिसूचना खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून डाउनलोड करा.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिसूचना लिंक

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023: महत्वाच्या तारखा

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 महत्वाच्या तारखा: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023साठी इच्छुक व पात्र उमेदवार दिनांक 17 नोव्हेंबर ते 01 डिसेंबर 2023 04 डिसेंबर 2023 या कालावधीत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करू शकतात.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023: महत्वाच्या तारखा
कार्यक्रम  तारीख 
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अधिसुचना 15 नोव्हेंबर 2023
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती अर्ज सुरु होण्याची तारीख 17 नोव्हेंबर 2023
महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 01 डिसेंबर 2023

04 डिसेंबर 2023

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 परीक्षेचा कालावधी 05 ते 17 जानेवारी 2023

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 रिक्त जागांचा तपशील

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 रिक्त जागांचा तपशील: उमदेवार महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत भरण्यात येणाऱ्या पदांच्या रिक्त जागांचा तपशील खालील तक्त्यात पाहू शकतात.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 रिक्त जागांचा तपशील
पदाचे नाव  पद संख्या  
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 5
लघुटंकलेखक 18
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क 568
जवान नि वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क 73
चपराशी 53
एकूण 717

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 पात्रता निकष

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 पात्रता निकष: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 मध्ये जाहीर झालेल्या प्रत्येक  पदासाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता वेगवेगळी असून ती खालील तक्त्यात दिली आहे.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 पात्रता निकष
पदाचे नाव  शैक्षणिक अर्हता  
लघुलेखक (निम्नश्रेणी)
 • माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण.
 • लघुलेखनाचा वेग किमान 100 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्लिश टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट, या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र.
लघुटंकलेखक
 • माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण.
 • लघुलेखनाचा वेग किमान 80 शब्द प्रति मिनिट आणि इंग्लिश टंकलेखनाचा वेग किमान 40 शब्द प्रति मिनिट किंवा मराठी टंकलेखनाचा वेग किमान 30 शब्द प्रति मिनिट, या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र.
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क
 • माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण.
जवान नि वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क
 • 07 वी उत्तीर्ण व वाहन चालवण्याचा परवाना
चपराशी
 • माध्यमिक शालांत परीक्षा उत्तीर्ण.

शारिरीक पात्रता

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत जवान, राज्य उत्पादन शुल्क व जवान-नि-वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गातील पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील शारिरीक पात्रता धारण करणे आवश्यक आहे

मापदंड  पुरुष  महिला
उंची 165 सेमी 160 सेमी
छाती  न फुगविता 79 सेमी (किमान) व फुगवून छातीतील किमान प्रसरण 5 सेमी आवश्यक   लागू नाही
वजन लागू नाही 50 किलो

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023: वेतन 

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 वेतन 
पदाचे नाव  वेतन श्रेणी  
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) S15: 41800-132300
लघुटंकलेखक S8: 25500-81100
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क S7: 21700-69100
जवान नि वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क S7: 21700-69100
चपराशी S1: 15000-47600

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 वयोमर्यादा  

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 साठी आवश्यक वयोमर्यादा प्रवर्गानुसार खालीलप्रमाणे आहे.

 • सर्वसाधारण प्रवर्ग: 18 ते 40 वर्षे
 • मागास प्रवर्ग: 18 ते 45 वर्षे

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज लिंक 

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज लिंक: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 ऑनलाइन अर्ज करण्याची थेट लिंक खाली दिलेली आहे.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज लिंक (सक्रीय)

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 निवड प्रक्रिया

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 निवड प्रक्रिया: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत विविध पदांची भरती केल्या जाणार असून याची पहिले ऑनलाईन परीक्षा होणार आहे. जवान आणि जवान-नि-वाहन चालक पदांची शारीरिक चाचणी घेतल्या जाईल. महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 साठी निवड प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे.

 •  ऑनलाईन परीक्षा
 •  शारीरिक चाचणी (फक्त काही पदांसाठी)
 • कौशल्य चाचणी (फक्त काही पदांसाठी)
 • कागदपत्र तपासणी

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज शुल्क 

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज शुल्क : महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 साठी अर्ज शुल्क खाली दिले आहे.

पदाचे नाव  अराखीव  राखीव 
लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 900 810
लघुटंकलेखक 900 810
जवान, राज्य उत्पादन शुल्क 735 660
जवान नि वाहनचालक, राज्य उत्पादन शुल्क 800 720
चपराशी 800 720

राज्य उत्पादन शुल्क भरती परीक्षेचा अभ्यासक्रम 2023

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

नवीनतम भरती सूचना 
सोलापूर महानगरपालिका भरती 2023 पूर्व मध्य रेल्वे भरती 2023
महाराष्ट्र अर्बन को-ऑपरेटीव्ह बँक भरती 2023 SIDBI भरती 2023
AAI भरती 2023
WRD जलसंपदा भरती 2023
CBI SO भरती 2023
महा मेट्रो भरती 2023
NHM सोलापूर भरती 2023
SSC GD भरती 2024
बँक ऑफ महाराष्ट्र भरती 2023 ESIC भरती 2023
IOCL अप्रेंटिस भरती 2023
इंडिया एक्षिम बँक भरती 2023
TMB भरती 2023 सार्वजनिक बांधकाम विभाग भरती 2023
MPSC गट क मुख्य परीक्षा अधिसूचना 2023 MITL भरती 2023
कृषी विज्ञान केंद्र सोलापूर भरती 2023 NHM छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) भरती 2023
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक भरती 2023 इंटेलिजन्स ब्युरो भरती 2023
PMRDA भरती 2023 NHM सिंधुदुर्ग भरती 2023
MSRTC धुळे भरती 2023 BEL भरती 2023
मंत्रिमंडळ सचिवालय भरती 2023 NHM उस्मानाबाद भरती 2023
SSC GD अधिसूचना 2023-24 CPCB भरती 2023

 

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 बद्दल सविस्तर माहिती देणारा YOUTUBE व्हिडीओ 

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 कधी जाहीर झाली?

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी जाहीर झाली.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत किती जागा भरण्यात येणार आहेत?

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अंतर्गत 717 जागा भरण्यात येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख काय आहे?

महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023 अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 1 डिसेंबर 2023 आहे.