Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   Importance of 4Rs

4R- കളുടെ പ്രാധാന്യം (Importance of 4Rs)|KPSC & HCA Study Material

4R- കളുടെ പ്രാധാന്യം (Importance of 4Rs)|KPSC & HCA Study Material:- നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന രീതിയെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ ഒരു ആഗോള ശ്രേണിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. നമ്മൾ ഗ്രഹവുമായി പങ്കിടുന്ന നിരവധി സസ്യ -ജന്തു വർഗ്ഗങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന പല ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു, ഇത് ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാകുന്നു. നമ്മൾ അനാവശ്യമായി പാഴ്‌വസ്തുക്കൾ വലിച്ചെറിയുന്ന രീതി സമുദ്രങ്ങളെയും വന്യജീവികളെയും ബാധിക്കുന്നു. പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അഭാവം നമ്മെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിച്ചു. 4R- കളുടെ പ്രാധാന്യം ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ വായിച്ചറിയാം.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 2nd week” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/13151956/Weekly-Current-Affairs-2nd-week-September-2021-in-Malayalam.pdf”]

Importance of 4Rs: Details (വിശദവിവരങ്ങൾ)

പട്ടണങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുകയും ജനസംഖ്യ തുടച്ചുനീക്കുകയും ചെയ്യും. സമയം തീരുന്നതിനാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പരിഹരിക്കേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രശ്നമാണിത്.നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. ഞങ്ങൾ മാലിന്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നു, പലരും സുസ്ഥിരമായ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നു. പുരോഗതി കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഇവിടെയാണ് ചിന്തയെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെയും നയിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിൽ 4R- കൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയുക.

Read More: Generations of Computers

What Are The 4Rs? (എന്താണ് 4Rs?)

4R- കൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ലളിതമായ മാർഗമാണ്. ഓരോ ഘട്ടവും നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതെന്നും പരിഗണിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യസ്ത രീതികൾ നൽകുന്നു.

ഓരോ ഘട്ടത്തിനും നമ്മെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ വ്യക്തമായ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. നമുക്ക് വരുത്താനാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ ഇത് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു. അതുപോലെ, നന്നായി ഉപയോഗിച്ച 4R- കളുടെ പ്രാധാന്യം ഒരു മികച്ച ഗ്രഹത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉപകരണമായി ജനിക്കുന്നു.

  • Reduce (കുറയ്ക്കുക)
  • Refuse (നിരസിക്കുക)
  • Reuse (വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക)
  • Recycle (പുതുക്കുക)

 

Importance of 4Rs in waste management-KPSC Study Material_30.1
The 4Rs

Read More: Different types of Transportation

The 4Rs: Reduce (കുറയ്ക്കുക)

Importance of 4Rs in waste management-KPSC Study Material_40.1
Reduce

4R- ന്റെ ആദ്യ തത്വം കുറയ്ക്കലാണ്. കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നിർവ്വഹണം ആത്യന്തികമായി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നു.

കുപ്പിവെള്ളം വാങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി വെള്ളം വാങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മൾ നമുക്കായി പാനീയങ്ങൾ വാങ്ങുക മാത്രമല്ല, പരിസ്ഥിതിക്ക് മന്ദഗതിയിലുള്ള വിഷവസ്തുക്കൾ വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

Read More: Kerala PSC Notification: 45 Posts in Various Departments

The 4Rs: Refuse (നിരസിക്കുക)

Importance of 4Rs in waste management-KPSC Study Material_50.1
Refuse

എപ്പോൾ, എവിടെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത്, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പലതരം വാങ്ങലുകൾക്കായി ഉപഭോക്താക്കൾ സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്റിക് ഷോപ്പിംഗ് ബാഗുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് ചുറ്റും നോക്കൂ, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, മരുന്നുകൾ, ആക്‌സസറികൾ, മറ്റ് പലതരം വസ്തുക്കൾ എന്നിവ സാധാരണയായി പ്ലാസ്റ്റിക് പാക്കേജിംഗിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും.

അതിനാൽ, തുണി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ബാഗുകൾ വിതരണം ചെയ്താലും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. വീടിന് ചുറ്റും ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ഡ്രെപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂവെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ തയ്യൽക്കാരൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു ബാഗ് സൃഷ്ടിക്കുക, കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സമകാലിക പലചരക്ക് ബാഗ് ഇച്ഛാനുസൃതമാക്കും.

എത്ര പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളും ഡമ്പുകളിൽ നിന്നും നഗരത്തിന്റെ അരികുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അകറ്റി നിർത്തുമെന്ന് പരിഗണിക്കുക.

അതനുസരിച്ച്, പോളിസ്റ്റൈറീൻ കപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുപകരം, കോഫി മഗ്ഗുകൾ കൊണ്ടുവരണം. കഴിച്ച അവസാന പാനീയത്തിന് ശേഷം ഇത് കഴുകുന്നത് അൽപ്പം അസൗകര്യമുണ്ടാക്കാം, എന്നാൽ ഇത് പരിഗണിക്കുക: കൂടുതൽ പാനീയം കഴിക്കുന്നത്, കൂടുതൽ പ്ലാസ്റ്റിക് പാത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തി ഒടുവിൽ നഗരപ്രാന്തങ്ങളിലെ മാലിന്യക്കൂമ്പാരത്തിലോ, ചപ്പുചവറുകളിലോ നീക്കംചെയ്യുന്നു. കടലുകളിൽ അവയുടെ ഭീകരമായ വ്യാപനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

Practice Now: Current Affairs Quiz [15 September 2021]

The 4Rs: Reuse (വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക)

Importance of 4Rs in waste management-KPSC Study Material_60.1
Reuse

ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വസ്തുവായിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടുതലായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം നാം ഉന്നിപ്പറയണം. പുനരുപയോഗം പലപ്പോഴും സമാനമായ കാരണത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ കഴിയുന്നത്ര പുനരുപയോഗിക്കുകയും അവയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, അവ മാലിന്യത്തിനേക്കാൾ റീസൈക്ലിംഗ് ബിന്നിൽ ഇടുക.

ഇപ്പോൾ ചവറ്റുകുട്ടയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളുടെ ആവശ്യകത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക. പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുന്നത് പെട്രോളിയം, ഗ്യാസ്, ഇന്ധനം, തടി, ശുദ്ധജലം തുടങ്ങിയ ഗ്രഹത്തിന്റെ അപര്യാപ്തമായ വിഭവങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.

Practice Now: Reasoning Quiz [15 September 2021]

The 4Rs: Recycle (പുതുക്കുക)

Importance of 4Rs in waste management-KPSC Study Material_70.1
Recycle

പ്ലാസ്റ്റിക്കിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും നിർണായക ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നാണിത്. മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ഔദ്യോഗിക റീസൈക്ലിംഗ് കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്; നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവയെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നതാണ്.

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് റോഡുകൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് ഷാങ്ഹായ് മുൻകൈ എടുത്തതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് റെസിൻ സൃഷ്ടിക്കാൻ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട്, റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് പല തരത്തിൽ പുനരുപയോഗം ചെയ്യാം.

ജൈവ, ഔഷധ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാത്തരം മാലിന്യങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇനങ്ങളും ശേഖരിച്ച് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുക; ഒരു ജീവനക്കാരൻ മാലിന്യം ശേഖരിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പണം നൽകാനും വരും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  ക്വിസ് –  പ്രധാനപ്പെട്ട 260  ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/04150040/Formatted-MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-August-2021.pdf”]

Watch the Video: For KPSC and HCA

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Importance of 4Rs in waste management-KPSC Study Material_80.1
Kerala High Court Assistant Crash Course

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

FAQs

what are the 4rs?

The 4Rs are Reduce, Reuse, Recycle and Refuse

What is the principle of the 4Rs in waste management?

Good waste management follows the 4 Rs: Reduce, Reuse, Recycle and Recover, as well as avoiding illegal dumping and littering.

Where can I get study materials on 4Rs?

Information about 4Rs can be found on the Study Materials section of Adda247's Kerala blog and app.